Home / galpinia transvaalica 1

עץ זה הוא חלק ממשפחה קטנה של עשבים, עצים ושיחים קטנים הנמצאים באזורים הסובטרופיים וטרופיים. פרחיהם האטרקטיביים שלה ועלוות האביב צבעונית להפוך אותו לעץ נוי פופולרי