Home / macadamia tetraphylla מקדמיה רבועה 1

מָקָדַמְיָה הוא סוג צמח הכולל שמונה מינים של עצים בעלי פרחים ממשפחת הפרוטאיים. המקדמיה גדל באופן טבעי במזרח אוסטרליה ובאינדונזיה. ויקיפדיה