Home / markhamia lutea מרקמיה צהובה 3

שם עממי Nile tulip, Nile Trumpet , Siala tree שיח-עץ שמוצאו במזרח אפריקה. עץ בינוני , ירוק עד , פורח כל השנה בצהוב באשכולות , בתוך הפרח פסים אדומים . הפרי צר וארוך . עמיד בחום וביובש, רגישות לקור ולקרה