Home / Calliandra haematocephala קליאנדרה וורודת קרקפות 7

קליאנדרה ורודת קרקפות מתאימה לשתילה בשמש מלאה או בצל חלקי, במרבית אזורי הארץ. תצמח בכל סוגי הקרקע ובלבד שתהיה מנוקזת. למרות מוצאה הטרופי, מניסיוני, הצמח חסכן במים ויסתפק בהשקיה עמוקה אחת לשבועיים-שלושה. גם בספרות הגננית מצוין שהוא מתאים לגנים היותר יבשים באזורים הטרופיים והסובטרופיים. נחשב לעמיד לטמפרטורות נמוכות עד מינוס 5 מעלות צלסיוס. למעשה, באזורים הקרים הלבלוב נעשה אדום יותר ובולט על רקע העלווה הירוקה.