Home / Erythrina אלמוגן 2

העץ פורח בשפע בגוון אדום אלמוגי בהיותו בשלכת . מזרעיו האדומים אוהבים לעשות מחרוזות . אלמוגן בפריחה מלאה הוא אחד מהמראות היפים בגן הנוי . בסתיו השלכת מופיעה חלקים חלקים , כך שחלק צמעלים מצהיבים בגוון צהוב בהיר ב זמן שהעלווה הנותרת עדיין ירוקה , תופעה בעלת רושם מאוד יפה רות בנימין , מהנעשה בגינות הנוי , גן ונוף , ינואר פברואר 1965 ||ינואר 1962