Home / Bignonia capreolata ביגנוניית הקנוקנות 1

משפחה: ביגנוניים Bignoniaceae שם עממי: Crossvine מוצא: דרום מזרח ארצות-הברית ביגנוניית הקנוקנותהוא מטפס נמרץ ירוק עד, המטפס בעזרת קנוקנות עד ל 20 מטר גובה,ויכול להיאחז בכל שטח פנים. הוא פורח בעיקר באביב, ופריחה ספוראדית ולא בולטת בסתו , בפרחים בצבע אדום-תפוז עם לוע צהוב.