Home / tecomaria capensis טקומית הכיף 4

מתאימה לגדר בתנאי שמוכנים להשקיע עבודה בגיזומים פעמים מספר בשנה. העלווה יפה מאוד והפריחה האדומה כתומה נמשכת במשך כל השנה. כמובן, שכל גיזום גורע מהפריחה, אך לא לזמן רב. שיא הפריחה השופעת הוא בסתיו, ויש לקחת בחשבון תכונה זו ולא לגזום לקראת עונה זו. בדרום אפריקה, ארץ מוצאה, היא נקראת גם Cape honeysuckle (יערת־הכף). הריבוי - מזרעים וייחורים.