Home / Lagerstroemia speciosa לגרסטרמיה גדולת עלים 9

זהו שיח נשיר בעל גידול חזק , יכול להגיע לגובה של עץ קטן . הפריחה מופיעה בסוף תקופת החום ונמשכת כחודשיים . מכבדי הפרחים היפים מופיעים בקצה הגידול של אותה השנה ולכן כדאי לגזום חזק מדי שנה . ישנם זנים שונים כגון וורוד , ארגמן ,לילך לבן . את הזנים יש להרבות רק על ידי ייחורים , למרות שבדרך כלל גם קל להרבות שיח זה מזרעים , אך בדרך זו אין מקבלים זנים טהורים , ובקניית צמח במשתלה אין אנו יודעים באיזה צבע תיפרח. מבחינת הצבע , היפה ביותר הוא הזן הארגמני הכהה , שממנו בררנו שיחים בחוות נוי . מופע השלכת של עליו המקבלים צבע נהדר , בגוונים של צהוב ואדום , מוקדם בסתיו ועד לנשירה . העלים ממש בולטים בגן , כמעט כמו הפרחים. רות בנימין