Home / punica granatum רימון מצוי 2

בארץ הוא לא גדל בר ואינו מתחדש מזרעים באופן טבעי. כל עצי הרימון הפזורים בטבע הם שרידי מטעים נטושים , למרות שאנשים רבים חושבים שעצי הרימון הם מין בר בארץ.אין ספק שהוא הפך לחלק מהנוף המקומי