Tuis / Butia בוטיה 4

בוטיה דרומית היא דקל חד-ביתי נמוך יחסית. מגיע בדרך-כלל לגובה 4.6-3.7 מ' אם כי יכול לגדול עד גובה של כמעט 7 מ'. דקלים ממין זה צורתם שונה מעץ אחד למשנהו