משפ' המורכבים compositae asteraceae 

פריחה בצורת שרביטים גבוהים, כ־70 ס"מ, בגוון צהוב זהבי, בסוף הקיץ. פריחה זו בולטת מאוד ויפה, וגם מתאימה לקטיף, בתנאי שהתפרחות אינן נופלות או אינן עקומות. תופעה זו נגרמת ע"י היווצרות צפיפות יתר, או מחסור באור שמש. את הצפיפות ניתן למנוע ע"י העברת הצמחים מדי שנה למקום חדש ופתוח לשמש מכל הצדדים, אחרי פירוק הגוש הנוצר סביב לצמח האם.

אנו מקבלים מספר רב של נצרים כבר שנה לאחר השתילה, והם יוצרים רשת שורשים צפופה, שקשה להפרידם או לדללם מבלי להוציא את כל הגוש. בכך החסרון היחיד בצמח יפה זה.

בשתילה מחדש, יש לשתול כל נצר לחוד במקומו המיועד (ולא קבוצת נצרים), וכך מקבלים תוצאות טובות ביותר. אם לא מפרידים בין הנצרים כפי המתואר, לא רק שמקבלים תפרחות צפופות ועקומות, אלא הצמחים עצמם לא יהיו מפותחים בצורה נאותה, וכתוצאה מזה גם יתפתחו פרחים יותר דלים.

את ההפרדה והשתילה מחדש עושים בסוף החורף. הסולידגו יגדל בקלות בכל האזורים.

רות בנימין - מתוך סיפרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון בפרק רב שנתיים

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio