להלן רשימת כל הצמחים המופיעים בספרה של רות בנימין ז"ל - הצמח הנכון במקום הנכון שעליו מבוסס האתר שלי , ועל החיבור לחוות הנוי - שאותה רות ניהלה עד לפטירתה בשנת 1976

 הצמח הנכון במקום הנכון

 קישור ל רשימת הפרקים של הספר

חד שנתי

רב שנתיים

צמחי המסלעה ( מיסלעה )

צמחי כיסוי

צמחים מגווני עלים

צמחים ריחניים

צמחי צל

ענף צמחי הקישוט

הגדר החיה

צמחייה לבריכות נוי

צמחי חוף הים

צמחים לבתי קברות

 עצים לא גבוהים

 בכל פרק תמצאו רשימה צמחים של הפרק הרלוונטי - להלן רשימה מלאה של כל הצמחים המופיעים בספר

חפשו לפי שם ( מלא או חלקי , עברי או לטיני ) או מדור בקוביית החיפוש , לחצו על כותרת העמודה למיון

רשימת הצמחים בספר הצמח הנכון במקום הנכון
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית צהוב אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי חוף הים בתי קברות מסלעה מגווני עלים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
callistemon rigidus קליסטמון אשון אדום קיץ בחוות הנוי רשימת ה500 שיח,עצים לא גבוהים,בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
gazania rigens גזניה אשונה שונים אביב וקיץ בחוות נוי כיסוי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
crithmum maritimum קריתמון ימי לבן צהוב תחילת הקיץ חוף הים רשימת ה500 כיסוי חוף הים בתי קברות Apiaceae סוככיים {קישור}
Cassia corymbosa כסיה סוככנית,רבת פרחים צהוב סתיו בחוות הנוי 396 שיח , חוף הים caesalpiniacea כליליים {קישור}
acacia baileyana-porporea שיטת ביילי צהוב הנמצא בחוות הנוי רשימת ה500 עצים , צל , קישוט Mimosoideae מימוסיים {קישור}
Salvia greggii מרווה גרג אדום שונים אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
salvia azurea מרווה תכולה ורוד לבן סגול סתי בחוות הנוי רב שנתי Labiatae / Lamiaceae שפתניים {קישור}
ilex cornuta צינית מקרינה לבן בחוות הנוי רשימת ה500 צמחי צל , קישוט aquifoliaceae ציניתיים {קישור}
ficus pumila פיקוס ננסי זוחל בחוות הנוי מטפס , כיסוי , צמחי צל moraceae תותיים {קישור}
tecomaria capensis טקומית הכף אדום כתום קיץ סתיו בחוות הנוי שיח , מטפס , כיסוי bignoniaceae ביגנוניים {קישור}
ceratostigma willmottianum בת עופרית שעירה בחוות הנוי צמחי צל plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
aster novae angliae אסתר אנגליה-החדשה סגול ארגמן סתיו בחוות הנוי שיח רב שנתי מורכבים compositae asteraceae {קישור}
bolusanthus speciosus בולוסנתוס נאה סגול בחוות הנוי 247,413 עצים לא גבוהים Fabaceae פרפרניים {קישור}
severinia buxifolia סווריניה אשכרועית בחוות הנוי שיח rutaceae פיגמיים {קישור}
Cissus rhombifolia קיסוסן מעוייני צמחי צל , בתי קברות Vitaceae גפניים {קישור}
melaleuca incana מללויקה מאפירה אפור קרם צהוב קיץ 552,553,593 411,490 שיח בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
melaleuca acuminata מללויקה מחודדת בחוות הנוי שיח בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
hibiscus sanguineus היבסקוס אדום רגיש לקור בחוות הנוי מגווני עלים חלמתיים malvaceae {קישור}
beloperone guttata חיצית הטיפין בחוות הנוי שיח , צמחי צל acanthaceae קוציציים {קישור}
dichondra repens דיכונדרה זוחלת ירוק עד בחוות הנוי צמחי צל convolvulaceae חבלבליים {קישור}
polygonum capitatum ארכובית קרקפתית בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה polygonaceae ארכוביתיים {קישור}
petunia פטוניה בחוות הנוי חד שנתי סולניים solanaceae {קישור}
pittosporum philyraeoides פיטוספורום בר-זיתי לבן צהבהב אביב בחוות הנוי רשימת ה500 עצים לא גבוהים pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
physostegia virginiana עב גביע וירג'יני ורוד,לבן קיץ בחוות הנוי רב שנתי שפתניים / lamiaceae {קישור}
myoporum acuminatum מיופורון מחודד לבן אביב בחוות הנוי 486 שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
Salvia farinacea מרווה קמחית תכלת בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
malvaviscus arboreus דבוקית מעוצה בחוות הנוי שיח malvaceae חלמיתיים {קישור}
Lagunaria patersonia לגונריית פטרסון וורוד בחוות הנוי 178,453 עצים , חוף הים malvaceae חלמיתיים {קישור}
quisqualis indica אלמון הודי קיץ אדום חוות הנוי 424 מטפס , פריחה ריחנית combretaceae קומברטיים {קישור}
punica granatum רימון מצוי מלא פרחים אדום בחוות הנוי רשימת ה500 עצים , בתי קברות , קישוט punicaceae רמוניים {קישור}
eucalyptus citriodora אקליפטוס לימוני בחוות הנוי 515 עלווה ריחנית myrtaceae הדסיים {קישור}
elaeagnus angustifolia עץ השמן המכסיף / יצהרון מכסיף לגידול חופשי חוות הנוי גדר חיה , נשיר , חוף הים Elaeagnaceae יצהרוניים {קישור}
Jasminum sambac יסמין ערבי פריחה ריחנית , צל oleaceae זיתיים {קישור}
jasminum mesnyi יסמין גדול-פרחים לבן אביב בחוות הנוי 458 צמחי קישוט Oleaceae זיתיים {קישור}
albizia julibrissin אלביציה ורודה וורוד קיץ בחוות הנוי 74 עצים לא גבוהים Mimosoideae מימוסיים {קישור}
lagerstroemia indica לגרסטרמיה הודית ורוד / אדום / כתום 678 81,375 שיח,עצים לא גבוהים lytheraceae כפריים {קישור}
leonotis leonurus אוזן הארי קיץ , צמח חסכוני במ חוות הנוי חוף הים ,ריח,רב שנתיים Lamiales שפתניים {קישור}
ajuga reptans חד שפה זוחלת אביב כחול מסלעה , כיסוי , צמחי צל שפתניים lamiaceae {קישור}
thevetia peruviana תבטיה הרדופית חזות חופשית שיח , בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , חוף הים apocynaceae הרדופיים {קישור}
ligustrum ovalifolium var ליגוסטרום ביצני מגוון בחוות הנוי שיח , מגווני עלים oleaceae זיתיים {קישור}
hibiscus rosa sinensis היביסקוס סיני מגוון בחוות הנוי 525,527 צמחי צל חלמתיים malvaceae {קישור}
trachelospermum jasminoides טרכלוספרמון יסמיני לבן תחילת קיץ בחוות הנוי מטפס , כיסוי apocynaceae הרדופיים {קישור}
thunbergia alata תונברגיה מכונפת צהוב כתום חרדל כל הש בחוות הנוי צמחי צל acanthaceae קוציציים {קישור}
hemerocallis SPP המרוקליס שונים בחוות הנוי רב שנתי liliaceae שושניים {קישור}
ophiopogon japonicum זקן הנחש היפני לא בולט צל בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
asparagus asparagoides אספרג אספרגי בחוות הנוי מטפס בתי קברות כיסוי liliaceae שושניים {קישור}
amaranthus tricolor ירבוז שלוש גוני אדום ארגמן קיץ חד שנתי amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
iris pseudacorus אירוס ענף בחוות הנוי צמח מים גיאופיט iridaceae אירוסיים {קישור}
majorana syriaca אזוב מצוי בחוות הנוי עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Calendula officinalis ציפורני החתול התרבותיות חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
aristolochia littoralis elegan ספלול נאה סגול מנוקד אביב קיץ בחוות הנוי צל , קישוט ספלולייםaristolochiaceae {קישור}
peperomia glabella פפרומיה חלקה בחוות הנוי צמחי צל piperaceae פלפליים {קישור}
viburnum japonicum מורן יפני בחוות הנוי צל caprifoliaceae יערתיים {קישור}
peperomia obtusifolia פפרומיה כהת עלים צמחי צל piperaceae פלפליים {קישור}
peperomia bicolor פפרומיה דו-גונית בחוות הנוי צמחי צל piperaceae פלפליים {קישור}
lavandula dentata אזוביון משונן אביב קיץ סגול בתי קברות , עלווה ריחנית שפתניים / lamiaceae {קישור}
lantana montevidensis לנטנה עדינה לילכית כל השנה לילך סגול בחוות הנוי מסלעה ריח שיח verbenaceae ורבניים {קישור}
cassia sturtii כסיית סטורט צהוב כל השנה בחוות הנוי שיח בתי קברות caesalpiniacea כליליים {קישור}
agonis flexuosa אגונית גמישה קיץ לבן בחוות הנוי עצים לא גבוהים,בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
laurus nobilis ער אציל צהוב אביב בחוות הנוי 298,479 עצים לא גבוהים,בתי קברות , עלווה ריחנית , תבלין lauraceae עריים {קישור}
pelargonium capitatum פלרגוניום מקורקף ורוד אדום כל השנה מסלעה , בתי קברות Geraniaceae גרניים {קישור}
syringa persica לילך פרסי סגול אביב פריחה ריחנית oleaceae זיתיים {קישור}
leptospermum laevigatum לפטוספרמון חלק לבן אביב קיץ בחוות הנוי שיח myrtaceae הדסיים {קישור}
kochia scoparia קוכית המכבד שולית בחוות הנוי חד שנתי מגוון סלקיים chenopodiaceae {קישור}
Commelina coelestis קומליה לופתת כיסוי Commelinaceae קומליניים {קישור}
callistephus chinensis ניזרה סינית אסטר לבן,ורוד,ארגמן,סגול חד שנתי Asteraceae מורכבים {קישור}
lonicera sempervirens יערה ירוקת עד אדום בהיר כל השנה כיסוי בתי קברות Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
lobelia erinus לובליה שרועה כחול סוף חורף בחוות הנוי חד שנתי כיסוי campanulaceae פעמוניתיים תת מש {קישור}
festuca ovina בן אפר מכחיל קיץ ירקרק מסלעה Poaceae דגניים {קישור}
amaranthus caudatus ירבוז מזניב אדום ארגמן קיץ חד שנתי amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
limonium perezii עדעד קנרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתי , חוף הים plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
lippia nodiflora ליפיה זוחלת ורוד כל השנה כיסוי Verbenaceae וורבניים {קישור}
limonium sinuatum עדעד כחול אלמוות כחול לבן ורוד צהוב ח חד שנתי , חוף הים , קש plumbaginaceae עפרתיים {קישור}
kleinia repens קלייניה זוחלת אפור רשימת ה500 מגווני עלים , חוף הים , מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
oenothera drummondii נר הלילה החופי צהבהב כל הקיץ חוף הים , מסלעה Onagraceae נר הלילה {קישור}
nymphaea alba נימפיאה לבנה בחוות הנוי צמח מים nymphaeaceae נופריים {קישור}
eugenia uniflora איגניה חד פרחית / איגנית הפיטנ טוב לגיזום לבן שיח , מאכל {קישור}
nandina domestica ננדינה מתורבתת לבן 569 צמחי צל Berberidaceae ערטניתיים {קישור}
cortaderia sellowna קורטדריה מכסיפה בחוות הנוי קישוט , גדר חיה gramineae poaceae דגניים {קישור}
myrtus communis הדס מצוי לבן קיץ עלווה ריחנית myrtaceae הדסיים {קישור}
Atriplex halimus מלוח קיפח חוף הים Amaranthaceae סלקיים {קישור}
myrica cordifolia מירקת לבובה צמחי צל , שיח Myricaceae מיריקיים {קישור}
linum grandiflorum פשתה / פשתן -גדולת פרחים חורף חד שנתי linaceae פשתיים {קישור}
nephrolepis cordifolia כליין הפקעות צל , קישוט Polypodiaceae רב רגליים {קישור}
nemesia strumosa נמסיה מגבננת בחוות הנוי חד שנתי scrophulariaceae לועניתיים {קישור}
chlorophytum elatum ירקה קפחת בחוות הנוי מגווני עלים , צמחי צל liliaceae שושניים {קישור}
tagetes erecta טגטס זקוף צהוב,כתום קיץ בחוות נוי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
thymus vulgaris קורנית מצויה ורוד אביב קיץ עלווה ריחנית , מסלעה , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
lonicera prolifera יערה חרוזה צהוב ורוד כל השנה בחוות הנוי פריחה ריחנית Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
Eichhornia crassipes איכהורניה ע.עוקץ-יקינתון המים צמח מים Pontederiaceae הפונטדריים {קישור}
suaeda vera אוכם אמתי בן-שיח סלקיים chenopodiaceae {קישור}
wedelia paludosa ודליית הביצות צהוב-כתום כל הקיץ כיסוי Asteraceae מורכבים {קישור}
Achillea filipendula אכליאה קיפחת בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Stapelia grandiflora סטפליה גדולת פרחים בעיקר קיץ ארגמן ורוד מסלעה Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
strobilanthes anisophyllus אצטרובלנית שונת עלים לבן כחול צמחי צל acanthaceae קוציצייים {קישור}
Feijoa sellowiana פג'ואה תרבותית רשימת ה500 שיח myrtaceae הדסיים {קישור}
Viola Tricolor סיגל אמנון-ותמר בחוות הנוי חד שנתי violaceae סגליים {קישור}
heliopsis scabra הליופסיס חד צהוב קיץ רב שנתיים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
viola cornuta סיגל מקרין בחוות הנוי חד שנתי violaceae סגליים {קישור}
celosia argentea קלוסיה מנוצה צהוב,כתום,אדום, קיץ חד שנתי amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
zinnia elegant ציניה עדינה שונים קיץ חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
xanthosoma violaceum קסנתוסומה סגולה עלים סגולים צמחי צל בריכות מים Araceae לופיים {קישור}
xylosma salzmannii קסילוסמת זלצמן ירוק צהוב בחוות הנוי רשימת ה500 שיח בתי קברות flacourtiaceae פלקורטיים {קישור}
Typha angustata סוף מצוי בחוות הנוי צמח מים typhaceae סופיים {קישור}
zebrina pendula זברינה משולשת וורוד צמחי צל מגווני עלים Commelinaceae קומליניים {קישור}
lavandula officinalis אזוביון רפואי אביב בחוות הנוי מגווני עלים חוף הים בתי קברות מסלעה עלווה ריחנית labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
tropaeolum majus כובע הנזיר אדום כתום צהוב חורף חד שנתי Tropeaolaceae הטרופיאוליים {קישור}
tulbaghia cepacea טולבגיה חריפה לילך רוב השנה בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה liliaceae שושניים {קישור}
Physalis alkekengi בוען פרנשט - סיני צמחי קישוט Solanaceae סולניים {קישור}
ruscus hypoglossum עצבונית גדולת-עלים בחוות הנוי צמחי צל , קישוט liliaceae שושניים {קישור}
arctotis stoechadifolia אוזן הדוב האפריקאית לבן כספי חורף חוות נוי חד שנתי חוף הים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
quamoclit pennata קוומוקליט מנוצה אדום קיץ בחוות הנוי חד שנתי מטפס Convolvulaceae חבלבליים {קישור}
arctotis hybrida אוזן הדוב בת כלאיים לבן כספי חורף חוף הים מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
pteris longifolia אברה ארוכת עלים צמחי צל צמח מים Pteridaceae אברתיים {קישור}
rhoeo discolor ריאו דו גווני לבן אביב קיץ צל , מגווני עלים Commelinaceae קומליניים {קישור}
rhamnus alaternus אשחר רחב עלים לגידול חופשי שיח Rhamnaceae אשחריים {קישור}
raphiolepis umbellata בן עוזרר סוככני בחוות הנוי צמחי קישוט rosaceae ורדיים {קישור}
portulacaria afra רגלנית אפריקנית גדול עלים שיחי בחוות הנוי רשימת ה500 סוקולנטים בתי קברות portulacaceae רגלתיים {קישור}
pistacia lentiscus אלת המסטיק אדום אביב בחוות הנוי בונסאי, שיח ,בתי קברות anacardiaceae אלתיים {קישור}
Aloe spp אלוי סוגים בחוות הנוי בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
Salvia cocconea מרווה אדומה אדום קיץ סתיו רב-שנתי labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Limonium tataricum עדעד טטרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
Salvia leucantha מרווה צחורה ורוד לבן סגול סתי בחוות הנוי רב שנתי Labiatae / Lamiaceae שפתניים {קישור}
senecio cineraria סביון מלבין בחוות הנוי חוף הים , מסלעה , עלים מגוונים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
russelia equisetiformis רוסליה שבטית כל השנה אדום מסלעה Scrophulariaceae הלועניתיים {קישור}
rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , בתי קברות , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Jussiaea repens מדד זוחל צמח מים Onagraceae נר הליה {קישור}
baptisia australis בפטיסיה דרומית כחול קיץ רב שנתיים Faboideae פרפרניים {קישור}
carissa grandiflora קריסה גדולת-פרחים בחוות הנוי רשימת ה500 שיח בתי קברות פריחה ריחנית apocynaceae הרדופיים {קישור}
Clivia miniata קליביה אדומה כתום ורוד צמחי צל Amaryllidaceae נרקיסיים {קישור}
Jasminum azoricum יסמין אזורי בחוות הנוי פריחה ריחנית oleaceae זיתיים {קישור}
celosia argentea var cristata קלוסיה מכסיפה כרבולתית צהוב,כתום,אדום, קיץ חד שנתי amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
ligustrum lucidum ליגוסטרום מבריק לבן קיץ שיח oleaceae זיתיים {קישור}
breynia nivosa בראיניה לבנה / פילנתוס עלים מגוונים בחוות הנוי מגווני עלים euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
eschscholzia californica אשולציה קליפורנית צהוב חורף בחוות הנוי חד שנתי papaveraceae פרגיים {קישור}
gardenia thunbergia גרדניה ארוכת-פרי מניו ג'רזי שיח צל פריחה ריחנית rubiaceae פואתיים {קישור}
cneorum tricoccon קנאורון תלת-זרעי צהוב בחוות הנוי שיח , צמחי צל cannaceae קניים {קישור}
cocculus laurifolius סהרון קשה-עלים 592 590,591 צמחי צל , קישוט menispermaceae סהרוניים {קישור}
cotoneaster horizontalis חבושית אופקית ורוד אביב בחוות הנוי שיח בתי קברות Rosaceae וורדיים {קישור}
cosmos bipinnatus קוסמוס מנוצה ורוד אדום קיץ בחוות הנוי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
coridothymus capitatus קורנית מקורקפת בחוות הנוי רשימת ה500 מסלעה , חוף הים , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
coreopsis grandiflora קוריאופסיס גדול פרחים צהוב קיץ רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Chrysanthemum leucanththemum חרצית לבנת פרחים קיץ לבן רב שנתי compositae מורכבים {קישור}
chlorophytum comosum ירקה מפוספסת לבן לא בולט כל השנה כיסוי liliaceae שושניים {קישור}
Lippia citriodora ליפיה לימונית ורוד כל השנה עלווה ריחנית , תבלין , צל Verbenaceae וורבניים {קישור}
Aloe spp אלוי אלים כתום בחוות הנוי liliaceae שושניים {קישור}
sparmannia africana ספרמניה אפריקנית לבן חוות נוי צמחי צל Tiliaceae טיליתיים {קישור}
helxine soleirolii הלקסינה זוחלת לבן בחוות הנוי צמחי צל Urticaceae סרפדיים {קישור}
ligustrum japonicum ליגוסטרום יפני בחוות הנוי 24 שיח,עצים לא גבוהים זיתיים {קישור}
alternanthera bettzickiana ביצן רחב עלים מסלעה , מגווני עלים Amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
ruta bracteosa פיגם מצוי צהוב אביב כיסוי , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין Rutaceae פיגמיים {קישור}
vinca major וינקה גדולה בחוות הנוי צמחי צל , מסלעה , מגווני עלים apocynaceae הרדופיים {קישור}
dianthus ציפורן לבן,אדום,ורוד,מעורב חד שנתי Caryophyllaceae ציפורניים {קישור}
pachystachys coccinea יעקוביניה אדומה צמחי צל acanthaceae קוציציים {קישור}
Kalanchoe marmorata ניצנית משוישת לבן חורף סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריים {קישור}
Anacharis (Elodea) densa אנכריס צפוף - אלודיאה צפופה צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
chimonanthus praecox חימוננתוס בכיר צהוב חורף פריחה ריחנית , קישוט Calycanthaceae הקליקנתיים {קישור}
lemna minor עדשת-המים הזעירה צמח מים Lemnoideae עדשת המים {קישור}
artemisia absinthium לענה מצויה מגווני עלים , עלווה ריחנית מורכבים asteraceae {קישור}
thymus serpyllum קורנית זוחלת ורוד סגול מסלעה , עלווה ריחנית Lamiaceae שפתניים {קישור}
artemisia schmidtiana לענה ננסית מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
gypsophila repens גיפסנית זוחלת קיץ לבןורוד מסלעה Caryophyllaceae ציפורניים {קישור}
Pittosporum tobira variegatum פיטוספורום יפני מגוון לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , צמחי צל pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
elaeagnus pungens עץ השמן הנקוד בחוות הנוי שיח , חוף הים , פריחה ריחנית elaeagnaceae יצהרונים {קישור}
helipterum roseum הליפטרון ורוד ורוד לבן חורף פרחי קש,חד שנתי Asteraceae מורכבים {קישור}
hedera helix קיסוס החורש בחוות הנוי רשימת ה500 צל בתי קברות כיסוי קישוט מגווני עלים araliaceae קיסוסיים {קישור}
helianthus debilis חמנית נחותה צהוב עד אדום חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
helichrysum bracteatum דם המכבים המחופה לבן צהוב,ורוד,אדום ח פרחי קש חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
iris unguicularis אירוס כרתים שונים אביב גיאופיט Iridaceae אירוסיים {קישור}
cyperus גומא זניח הרבה מים צמח מים Cyperaceae גומאיים {קישור}
verbena hybrida ורבנה הכלאיים לבן, ורוד , אדום קיץ מסלעה Verbenaceae ורבניים {קישור}
gomphrena globosa גומפרנה כדורית ארגמן לבן כתום קיץ בחוות הנוי חד שנתי קש amaranthacea ירבוזיים {קישור}
tithonia rotundifolia טיתוניה עגלת-עלים אדום בהיר קיץ בחוות הנוי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
maurandia antirrhiniflora מורנדית לע הארי סגול צמחי צל Scrophulariaceae הלועניתיים {קישור}
gaura lindheimeri גאורה קיפחת לבן קיץ רב שנתי , מסלעה Onagraceae נר הלילה {קישור}
dorotheanthus bellidiformis דורותית חיננית אהל חד שנתי ורוד,סגול, חורף חד שנתי כיסוי מסלעה Aizoaceae חיעדים {קישור}
centranthus ruber חד-אבקן אדום כמעט כל השנה ורוד מסלעה Valerianaceae וולריניים {קישור}
pelargonium peltatum פלרגוניום תריסני שיח בתי קברות מסלעה Geraniaceae גרניים {קישור}
kniphofia hybrida קניפהופיה כלאיים קיץ צהוב כתום בחוות הנוי מסלעה , רב שנתי Asphodelaceae עיריתיים {קישור}
vittadinia australis וטדיניה אוסטרלית בחוות הנוי מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
iresine herbstii אירסינה ססגונית עשבי מגווני עלים , צמחי צל Amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
gardenia jasminoides גרדניה יסמינית לבן סתיו מניו גרזי פריחה ריחנית צל Rubiaceae פואתיים {קישור}
Lythrum שנית צמח מים Lythraceae כופריים {קישור}
Strobilanthes anisophyllus אצטרובלנית שונת-העלים ארגמן סתיו צמחי צל acanthaceae קוציציים {קישור}
dimorphotheca sinuata דו-זרעונית מפורצת כתום,לבן,צהוב חורף בחוות נוי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
pilea microphylla פילאה קטנת עלים שולי צל urticaceae סרפדיים {קישור}
duchesnea indica דוכסניה הודית צהוב צמחי צל , מסלעה Rosoideae ורדיים {קישור}
vinca rosea וינקה ורודה וורוד במשך כל חייה רב שנתי apocynaceae הרדופיים {קישור}
dodonaea viscosa דודוניאה דביקה טוב לגיזום מגווני עלים גדר חיה Sapindaceae סבוניים {קישור}
Cymbopogon citratus לימונית ריחנית עלווה ריחנית Poaceae דגניים {קישור}
cupressus funebris ברוש בכות עצים , בתי קברות Cupressaceae {קישור}
duranta repens Variegata דורנטה מצויה מגוון בחוות הנוי גדר חיה , מגווני עלים verbenaceae ורבניים {קישור}
cryptomeria japonica קריפטומריה יפנית לבן צהבהב קיץ עצים בתי קברות Taxodioideae טקסודיים {קישור}
Stapelia gigantea סטפליה ענקית בעיקר קיץ ארגמן ורוד מסלעה Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
portulaca grandiflora רגלה גדולת-פרחים קיץ שונים בחוות הנוי חד שנתי portulacaceae רגלתיים {קישור}
euphorbia fulgens חלבלוב מבריק אדום כתום בחוות הנוי צמחי צל euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
Euonymus japonicus פילכון יפני קטן עלים אדום וורוד בתי קברות מסלעה צל celastraceaa קלסטריים {קישור}
lampranthus aurantiacus נציץ כתם בחוות הנוי סוקולנט , מסלעה aizoacea חיעדיים {קישור}
callitris preissii קליטריס פרייסי בחוות הנוי רשימת ה500 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
Euonymus japonicus albomarginatus פילכון יפני מגוון אדום וורוד צל , עלים מגוונים celastraceaa קלסטריים {קישור}
Ageratum Houstonianum אגרטון מקסיקני צמחי צל compositae asteraceae מורכבים {קישור}
euphorbia-milii חלבלוב מילי עמיד בקור נשיר פורח סוקולנטים בתי קברות מסלעה euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
chaenomeles japonica פריש יפני כתום / ארגמן חורף בחוות הנוי צמחי קישוט rosaceae ורדיים {קישור}
duranta repens alba דורנטה לבנה שיח Verbenaceae וורבניים {קישור}
Echinacea (Rudbeckia) purpurea קיפודנית (רודבקיה) ארגמנית ורוד-ארגמן קיץ רב שנתי Asteraceae מורכבים {קישור}
Rudbeckia speciosa רודבקיה נאה צהוב כתום בחוות הנוי רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Eucalyptus cinerea אקליפטוס מאפיר לבן קיץ 267 עצים , קישוט myrtaceae הדסיים {קישור}
helenium autumnale הלניון סתוי צהוב קיץ מאיטליה רב שנתיים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Eriocephalus africanus אריוקפלוס / צמרר אפריקני לבן רוב השנה רשימת ה500 עלווה ריחנית Asteraceae מורכבים {קישור}
forsythia suspensa פורסיטיה נטויה צהוב חורף אביב חוות נוי צמחי קישוט oleaceae זיתיים {קישור}
sansevieria cylindrira סנסיווריה גלילית קיץ בחוות הנוי סוקולנט , צמחי צל , קישוטי Asparagaceae אספרגיים {קישור}
sedum SPP צורית סוגים בחוות הנוי סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריתיים {קישור}
senecio petasitis סביון גדול עלים בחוות הנוי צל compositae asteraceae מורכבים {קישור}
podranea ricasoliana פודרניאה ורודה ורוד בחוות הנוי צמחי צל Bignoniaceae ביגנוניים {קישור}
platycodon grandiflorum ענבל גדול-פרחים כחול,ורוד קיץ סתיו רב שנתי campanulaceae פעמוניתיים {קישור}
Limonium globulariaefolium עדעד עלה-גלובולריה כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
Sedum rubrotinctum צורית מאדימה בחוות הנוי רשימת ה500 סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריתיים {קישור}
clerodendrum speciosum קלרודנדרון מזהיר אדום סגול קיץ בחוות הנוי צמחי צל verbenaceae ורבניים {קישור}
Sollya fusiformis סולית כישורית צמחי צל pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
jasminum officinale-larg flowe יסמין רפואי גדול פרחים בחוות הנוי פריחה ריחנית Oleaceae זיתיים {קישור}
acalypha wilkesiana אקליפה מגוונת בחוות הנוי מגווני עלים euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
adhatoda vasica אדטודה לבנה לבנה בחוות הנוי שיח חופשי acanthaceae קוציציים {קישור}
Lonicera japonica יערה יפנית פריחה ריחנית , כיסוי Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
othonnopsis cheirifolia אותונית צהובה קיץ צהוב מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
Mentha נענע צמח מים ריחני Lamiaceae שפתניים {קישור}
setcreasia purpurea סטקריאסיה ארגמנית ורוד סגול רוב השנה מגווני עלים Commelinaceae קומליניים {קישור}
peperomia magnoliaefolia פפרומיה מגנולית מגוון בחוות הנוי צמחי צל piperaceae פלפליים {קישור}
peperomia scandens פפרומיה מטפסת צמחי צל piperaceae פלפליים {קישור}
Papaver somniferum פרג תרבותי חד שנתי Papaveraceae פרגיים {קישור}
asclepias curassavica אסקלפיאס אדום בחוות הנוי צמחי קישוט Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
Euonymus japonicus medio-pictus פילכון יפני מוזהב אדום וורוד צל , מגווני עלים celastraceaa קלסטריים {קישור}
carpobrutus edulis צלקנית נאכלת פריחה ורודה , עמיד , חוף הים , כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
nerium oleander nanum הרדוף הנחלים ננסי בחוות הנוי חוף הים גדר חיה apocynaceae הרדופיים {קישור}
Pelargonium graveolens פלרגוניום חריף מסלעה , מגווני עלים , תבלין Geraniaceae גרניים {קישור}
Nelumbo nucifera נלומבו נאה צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
Pistia stratiotes פיסטיה צפה - חסת־המים צמח מים Araceae לופיים {קישור}
tagetes tenuifolia טגטס דק עלים צהוב,כתום, קיץ בחוות נוי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Solanum ciliatum סולנום ריסני צמחי קישוט Solanaceae סולניים {קישור}
Solanum elaeagnifolium סולנום מכסיף צמחי קישוט Solanaceae סולניים {קישור}
rudbeckia bicolor רודבקיה דו-גונית צהוב כתום בחוות הנוי חד שנתי רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
phlox drummondii שלהב דרומונד (פלוקס) שונים חד שנתי Polemoniaceae פולמוניים {קישור}
Carpobrotus aequilateralis צלקנית שוות עלים פריחה ורודה , עמיד , חוף הים , כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
Carpobrotus acinaciformis צלקנית החרבות פריחה ורודה , עמיד , רשימת ה500 כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
lathyrus odoratus טופח ריחני בחוות הנוי מטפס papilionaceae פרפרניים {קישור}
Carpobrotus edulis צלקנית נאכלת פריחה ורודה , עמיד , רשימת ה500 כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
Viola odorata סיגל ריחני בחוות הנוי צמחי צל violaceae סגליים {קישור}
Proboscidea louisianica חדקית לואיזיאנית פרי הציפור צמחי קישוט Elephantidae מרטיניים {קישור}
arctotheca calendula ארקטותקה משוננת ציפורני חתול חוות נוי 1970 חוף הים מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Stapelia variegata סטפליה מגוונת בעיקר קיץ ארגמן ורוד מסלעה Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
agapanthus africanus אגפנתוס אפריקאי כחול תכלת לבן קיץ בחוות הנוי גיאופיט , מסלעה liliaceae שושניים {קישור}
mesembryanthemum אהל מינים שונים ורוד,סגול, חורף מסלעה Aizoaceae חיעדים {קישור}
cercis siliquastrum כליל החורש וורוד קיץ בחוות הנוי עצים לא גבוהים caesalpiniaceae כליליים {קישור}
potamogeton נהרונית צמח מים Potamogetonaceae הנהרוניתיים {קישור}
Linaria maroccana פישתנית מרוקנית חד שנתי Scrophulariaceae הלועניתיים {קישור}
aspidistra eiatior מגינית גבוהה זניח צמחי צל , קישוט liliaceae שושניים {קישור}
myoporum parvifolium מיופורון קטן עלים לבן אביב בחוות הנוי 486 מסלעה שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
gypsophila repens גיפסנית עדינה קיץ לבןורוד חד שנתי Caryophyllaceae ציפורניים {קישור}
thuja orientalis תויה מזרחית טוב לגיזום בחוות הנוי 196 רשימת ה500 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
clerodendrum inerme קלרודנדרון חלק רשימת ה500 גדר חיה , כיסוי , עלווה ריחנית Verbenaceae וורבניים {קישור}
helianthus decapetalus חמנית רב שנתית זהוב , בולט מאוד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Alisma lanceolatum כף הצפרדע האיזמלנית צמח מים Alismataceae כף הצפרדע {קישור}
Marsilia diffusa מרסיליה זוחלת צמח מים Marsileaceae מרסיליים {קישור}
tradescantia fluminensis variegata יהודי נודד תלת גווני לבן קיץ עלים מגוונים , צל קומליניים Commelinaceae {קישור}
solidago canadensis מטה-זהב קנדי צהוב סוף הקיץ בחוות הנוי רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
nerium oleander הרדוף הנחלים בחוות הנוי שיח apocynaceae הרדופיים {קישור}
Butomus umbellatus בוציץ סוככני צמח מים Butomaceae בוציציים {קישור}
artemisia arborescens לענה שיחנית צהבהב אביב עלווה ריחנית Asteraceae מורכבים {קישור}
Eucalyptus stuartiana איקליפטוס סטוארט צמחי קישוט myrtaceae הדסיים {קישור}
tecoma / Stenolobium stans דק פרי זקוף צהוב בחוות הנוי עצים לא גבוהים bignoniaceae ביגנוניים {קישור}
Pittosporum undulatum פיטוספורום גלוני לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , עצים לא גבוהים , פריחה ריחנית , צמחי צל pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Solanum mammosum סולנום הפטמות צמחי קישוט Solanaceae סולניים {קישור}
Haworthia fasciata הווארטייה מפוספסת אדום אביב רב שנתי Asphodelaceae עיריתיים {קישור}
kalanchoe blossfeldiana ניצנית אדומה לבן חורף סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריים {קישור}
delphinium consolida דרבנית מבודרת כחול,לבן,ורוד,תכלת חד שנתי Ranunculaceae נוריתיים {קישור}
felicia amelloides פליציה שיחית כחול צהוב רב שנתיים , צל asteraceae מורכבים {קישור}
Rudbeckia laciniata רודבקיה שסועה צהוב כתום בחוות הנוי רב שנתי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Nuphar luteum נופר צהוב צמח מים Nymphaeaceae נופריים {קישור}
yucca aloifolia יוקה אלואית לבן קיץ בחוות הנוי צמחי קישוט Agavoideae אגביים {קישור}
Solanum melongena חציל ביצי זהב צמחי קישוט Solanaceae סולניים {קישור}
Ocimum basilicum ריחן מצוי עלווה ריחנית , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
Myoporum laetum מיופורון מזהיר לבן אביב בחוות הנוי 486 שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
Myoporum brachycarpum מיופורון קצר הפרי לבן אביב בחוות הנוי 486 שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
ligustrum ovalifolium ליגוסטרום ביצני בחוות הנוי שיח oleaceae זיתיים {קישור}
Pittosporum tobira פיטוספורום יפני לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 צל , קישוט pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Vallisneria spiralis וליסנריה סלילנית צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
Ceratophyllum demersum קרנן טבוע צמח מים Ceratophyllaceae קרנניים {קישור}
Ranunculus aquatilis נורית המים צמח מים Ranunculaceae נוריתיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio