משפ' הארכוביתיים  Polygonaceae
צמח צמוד לגמרי לקרקע, ופורח במשך רוב השנה בראשים (קרקפות) קטנים וורודים; גם בעלים הקטנים ניכר כעין סימון ציורי כהה.
הארכובית זקוקה לשמש מלאה, שאם לא כן תצמיח עלווה רבה ללא פרחים. היא מתאימה לרוב האזורים.
השקייה בצימצום תמנע התפשטות יתר של הצמח, הענפים יהיו יותר קצרים והפריחה מרובה יותר.
בחורף מאדימים העלים בהשפעת הקור והפריחה נפסקת, אך צבע כלשהו מצוי תמיד. בהתפשט הצמח מחוץ לגבולות שנקבעו לו, יש לעתים צורך בגיזום. אפשר גם לתלוש את הענפים המיותרים שאינם מושרשים עמוק, ולצמצם את גידולו באופן זה.
הריבוי קל, ע"י שלוחות מושרשות ובלתי מושרשות, וכן אפשר למצוא ספיח בקירבת צמחים מבוגרים.
הצמח הזה יפה במסלעה, גם בתור משטח ישר, וגם כגולש על מידרון פונה לשמש ובין אבנים

 

רות בנימין מתוך סיפרה הצמח הנכון במקום הנכון

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio