campanulaceae פעמוניתיים

צמח רב שנתי קטן - אינו עולה על 30 ס"מ . מצמיח ענפים רבים , המתייבש בחורף ומתחדש באביב משורשים מעובים שבאדמה הפרחים הגדולים דמויי פעמון והם קישוטיים מאוד . הפריחה נמשכת חודשים אחדים מתחילת הקיץ 

גדל בשמש ובחצי הצל , הריבוי ע"י זרעם שנקל לאספם.

רות בנימין , ארכיון חוות נוי 1957

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

עינבל גדול-פרחים Platycodon grandiflorum
משפ' הפעמוניתיים campanulaceae


התכונה החשובה ביותר של הצמח: פריחה בצבע כחול ממש ! הפרחים גדולים ויפים, אך הצמח עצמו די קטן. צמח זה הוא היחיד, עד כה, מבין משפי הפעמוניתיים, אשר יכול לגדול באופן רגיל ברוב התנאים והאזורים שלנו. (יש בארץ פעמונית ייממשי Campanula, אשר לא תצליח ברוב האזורים, וגם לא בכל סוגי האדמה).
פרח העינבל מופיע בקיץ, בגובה של לא יותר מ-30 ס''מ בערך. גבעולי הפרחים נוטים להתעקם אם המקום לא מואר די הצורך.
קיימים גם זנים ורודים ולבנים, אך כמובן הבולט והמ
עניין ביותר - הוא הכחול.
העינבל נעלם בחורף על כל חלקיו הירוקים, נשארות רק הפקעות המאורכות באדמה, זה מסביר את היות הצמח חסון, בד"כ גם בתנאים קשים. בחורף כדאי לסמן את מקום הימצאות הצמח, הנשאר בלא כל עלווה, כדי לא לעקור
פקעות בזמן העיבודים בגינה.
ריבוי העינבל מזרעים המבשילים זמן קצר אחרי נבילת הפרחים. הזרעים גדולים וקל לאוספם אחרי הבשלת הפירות.

מתוך הצמח הנכון במקום הנכון מאת רות בנימין-פרק רב שנתיים

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio