There are no images in the gallery.

pittosporaceae פיטוספוריים

 מוצא: אוסטרליה, המזרח הרחוק פריחה: לרוב לבנה, צהובה ריחנית  צימוח: איטי יחסית מידות כשיח: גובה2 מטר, רוחב2 מטר

מידות כעץ: גובה5 מטר, רוחב5 מטר

לצמח עלווה מעניינת כהה ומרשימה מאוד . טוב לגדר גבוהה ללא גיזום . הגידול איטי אבל הצמחים יגיעו לגובה של כמה מטרים , במרוצת השנים . תכונות חיוביות נוספות : פריחה יפה וריחנית באביב ( מזכירה במקצת את פריחת תפוחי הזהב הקרובים מבחינה בוטנית ) ופירות יפים וקישוטיים בסוף הקיץ

רות בנימין , מתוך הספר הצמח הנכון במקום הנכון

עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים שאינם בררנים לגבי מידת הצל
הצמחים המתוארים להלן זקוקים להגנה מעטה, ובלבד שלא יעמדו בשמש מלאה במשך כל היום. בדרך כלל, הם יתפתחו יותר טוב באור מאשר בצל, אך אין להחליף את האור בשמש ישירה, בייחוד לא בשעות החמות.
נזכור גם מה שכבר ציינתי קודם ; ככל שהאיזור קריר יותר, יכול הצמח לסבול יותר שעות שמש. מכאן, שבתנאים מסויימים יגדלו צמחים מקבוצה זו גם בשמש.

--------------------

שיח גבוה בעל עלווה יפה מאוד, בגון ירוק כהה. באביב מתכסה בפריחה לבנה ריחנית, ובסתיו בפירות בצבע זהוב כעין תפוזים קטנים. הפרי נפתח עם הבשלתו והזרעים משמ שים לריבוי.
• ראה מדורים : גדר חיה, צמחים ריחניים.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי צל

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)


לצמח עלווה מעניינת כהה ומרשימה מאוד. טוב לגדר גבוהה ללא גיזום. הגידול איטי אבל הצמחים יגיעו לגובה של כמה מטרים, במרוצת השנים. תכונות חיוביות נוספות : פריחה יפה וריחנית באביב (מזכירה במקצת פריחת תפוחי זהב, הקרובים מבחינה בוטנית), ופירות קישוטיים בסוף הקיץ. הריבוי – מזרעים.
• ראה מדור צמחים ריחניים.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק - הגדר החיה

 

שיח גדול שקל לעצבו בתור עץ. בעל עלווה תדירת ירק קישוטית מאוד בגוון ירוק כהה. הנוף נשאר צר ולעץ צובה סימטרית וצפופה. הגידול איטי באופן יחסי, בייחוד בשנים הראשונות, ולכן מתאים היטב לשתילה תחת חוטי חשמל. 

באביב פורח בפרחים קטנים, לבנים, וריחניים ביותר, המזכירים בצורתם את פריחת עצי ההדר (משפחה בוטנית קרובה !). לקראת הסתיו מבשילים פירות קישוטיים בצבע כתום, צבע תפוזים. כשפוצעים את הפירות, נודף מהם בושם נעים

הריבוי מזרעים

• ראה מדור צמחים ריחניים

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק  - עצים לא גבוהים

פיטוספורום בגן הבוטני חוות נוי שבעמק חפר

 

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio