piperaceae פלפליים

דרישה גבוהה לצל , מופע עשבי נמוך , רגישה לקור

 קבוצת הפפרומיה הינה כיום כמעט הנפוצה ביותר מבין עציצי הבית הקטנים . בגינה הם מתפתחים בצורה יותר טבעית , ויפים מאוד בעליהם המבריקים ועמודי תפרחתם .

עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)


סוגי פפרומיה נפוצים שונים

פפרומיה חלקה Peperomia glabella
העלים קטנים, צפופים, וצורתם עגולה. הענפים קרובים זה לזה, כך שהצמח יוצר גוש צפוף.
בגידול בעציץ - הענפים שמוטים כלפי מטה. הריבוי ע"י חלקי ענף עם עלים.

פפרומיה קהת-עלים P. obtusifolia
יוצרת גוש קטן ונמוך עם עלים כהים, בשרניים ומבריקים.
הצמח אינו עולה לגובה מעל כ־30 ס"מ וענפיו מתפתחים לצדדים. הפריחה אינה בולטת. קיים גם זן מגוון, בעל עלים מנומרים בגון לבן-צהבהב.
פפרומיה זו יכולה לגדול בעציץ קטן, ואז הענפים גולשים החוצה ונראים שמוטים כלפי מטה.
הריבוי מכל חלקי גבעול עם עלה, ואפילו רק מעלים, כשהשתרשות מופיעה במקום חיבור הפטוטרת.

פפרומיה מטפסת P. scandens
עלים קטנים, דמויי-לב, וגבעולים ארוכים, המשתרעים או שמוטים (אינם מטפסים', אלא אם הם נקשרים או נתמכים). מלבד המין הרגיל יש זן מגוון.
הענפים משתרעים ומשתרשים, וכל חלק ענף מתאים לכיבוי גם לפני שהוא משתרש באופן טבעי.
יפה גם לעציצים, בעיקר בצורת ענפים שמוטים כלפי מטה.
מינים נוספים של פפרומיה, בעלי צורות עלים מיוחדות לא יתפתחו יפה במינימום אור.

פפרומית עלה-מגנוליה P. magnoliaefolia
מין זה דומה מאוד לפפרומיה כדת-עלים, ומלבד הבדלים מורפולוגיים קטנים היא שונה בעיקר בסימנים אלו : קצה העלה חד, ולא כד, עלה יותר גדול במקצת, גונו יותר עמוק, המירקם יותר עסיסי. מלבד זאת היא דומה להנ"ל בכל חזותה, התפתחותה ודרישותיה.
גם בפפרומיה זו נמצא זן מגוון.

פפרומיה קיסוסית P. griseo-argentea (hederifolia)
גושים קטנים, נמוכים, עם עלים בגון בהיר קישוטי מאוד, על פטוטרות ורודות חיוורות.
פריחת הפפרומיה, שהיא בדרך כלל אינה בולטת, נראית יפה במין זה, כשהיא מזדקפת כעמוד לבן-כספי מבין העלים.
הריבוי ע"י עלים או חלוקת הגושים.


מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון - צמחי צל

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio