עוד פרק שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

עלווה ריחנית
לצמחים הריחניים חן מיוחד, ורבים האנשים המגדלים צמחים אלה, כדי ליהנות מתכונה זו.

אלו הם צמחים המכילים בחלקיהם הירוקים שמן אתרי, אשר מתנדף באוויר, כשמשפשפים מעט את העלה בין שתי האצבעות. גם בכל מגע בלתי מכוון נודף השמן האתרי מהעלים, כמו למשל בדריכה, אחרי גשם חזק או ברד וכו'. קשה להגדיר במילים את סוגי הריח, אבל בין כולם בולט הבית הלימוני של כמה צמחים.

רוב צמחי הבושם הינם צמחים עשביים, צנועים בדרישותיהם, ואינם בולטים בפריחתם. רבים מהם שייכים למשפחת השפתניים (Labiatae)
הצמחים הריחניים תפשו מקום חשוב בחיי האדם בכל הזמנים, הן בתחום חייו הפרטיים (סיפוק דרישות אסתטיות) והן בתחום החיים החברתיים, הכלכליים והדתיים (מילוי צרכים גשמיים כגון : תבלין, סמים ; קטורת לפולחן דתי וכו').
בדרך כלל, לצמחי הבושם השפעה מרעננת על האדם.

יש עוד להזכיר את הערך המיוחד של צמחי הבושם לגבי עיוורים ; בחו"ל קיימים גני עיוורים המבוססים על צמחים מסוג זה.
נוסף לצמחי הבושם האופייניים אנו מכירים גם אי־אלו צמחי נוי אחרים, אשר עלוותם מפיקה ריח פחות או יותר נעים.
להלן נסקור צמחי נוי ריחניים שכדאי להפיצם בגנים, בהתחשב בתכונתם זו.

רשימת הצמחים בפרק עלווה ריחנית
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
artemisia absinthium לענה מצויה מגווני עלים , עלווה ריחנית מורכבים asteraceae {קישור}
artemisia arborescens לענה שיחנית צהבהב אביב עלווה ריחנית Asteraceae מורכבים {קישור}
clerodendrum inerme קלרודנדרון חלק רשימת ה500 גדר חיה , כיסוי , עלווה ריחנית Verbenaceae וורבניים {קישור}
coridothymus capitatus קורנית מקורקפת בחוות הנוי רשימת ה500 מסלעה , חוף הים , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Cymbopogon citratus לימונית ריחנית עלווה ריחנית Poaceae דגניים {קישור}
Eriocephalus africanus אריוקפלוס / צמרר אפריקני לבן רוב השנה רשימת ה500 עלווה ריחנית Asteraceae מורכבים {קישור}
eucalyptus citriodora אקליפטוס לימוני בחוות הנוי 515 עלווה ריחנית myrtaceae הדסיים {קישור}
laurus nobilis ער אציל צהוב אביב בחוות הנוי 298,479 עצים לא גבוהים,בתי קברות , עלווה ריחנית , תבלין lauraceae עריים {קישור}
lavandula dentata אזוביון משונן אביב קיץ סגול בתי קברות , עלווה ריחנית שפתניים / lamiaceae {קישור}
lavandula officinalis אזוביון רפואי אביב בחוות הנוי מגווני עלים חוף הים בתי קברות מסלעה עלווה ריחנית labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Lippia citriodora ליפיה לימונית ורוד כל השנה עלווה ריחנית , תבלין , צל Verbenaceae וורבניים {קישור}
majorana syriaca אזוב מצוי בחוות הנוי עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
myrtus communis הדס מצוי לבן קיץ עלווה ריחנית myrtaceae הדסיים {קישור}
Ocimum basilicum ריחן מצוי עלווה ריחנית , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , בתי קברות , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
ruta bracteosa פיגם מצוי צהוב אביב כיסוי , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין Rutaceae פיגמיים {קישור}
thymus serpyllum קורנית זוחלת ורוד סגול מסלעה , עלווה ריחנית Lamiaceae שפתניים {קישור}
thymus vulgaris קורנית מצויה ורוד אביב קיץ עלווה ריחנית , מסלעה , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

ב. צמחים בעלי פרחים ריחניים
רבים הגננים המחפשים בצמחי נוי מלבד את ערכם הקישוטי גם את ניחוח פרחיהם. על המוני העם התחבבו מאז ומתמיד הפרחים הריחניים, שהמפורסמים ביניהם הם: הוורד, הציפורן, פרחים של עצי הדר, שיטים, לילך ואחרים.
בין צמחי הבר מצויים, רבים בעלי ריח נעים. ביניהם בולטים שני צמחים ממשפחת השפתניים (תמונותיהם - מתוך הספר גיאובוטניקה מאת פרופ' מ. זהרי, ברשותו האדיבה של המחבר): צתרה ורודה - Satureja thymbra
צתרנית משובלת - Thymbra spicata,
אך אלה אינם נפוצים בגינות נוי, ולרוב אף אינם מרגישים טוב בתנאי תרבות.
בכלל, רצוי לגננים לשים לב לריחות המיוחדים של רבים מצמחי הנוי. אף אם אינם נמנים עם צמחי הבושם המובהקים. ישנם עוד רבים אשר להם ריח אופייני בעלווה, וזה עשוי לעזור בזיהוי הצמחים האלה.
לבד מצמחי הוורד- .Rosa spp, שפרחיהם מצטיינים במיוחד בריחות הניחוח שלהם, הידועים לכול, רב מספר צמחי הנוי האחרים, שפריחתם ריחנית. נסקור אותם להלן.

רשימת הצמחים בפרק פרחים ריחניים
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
carissa grandiflora קריסה גדולת-פרחים בחוות הנוי רשימת ה500 שיח בתי קברות פריחה ריחנית apocynaceae הרדופיים {קישור}
chimonanthus praecox חימוננתוס בכיר צהוב חורף פריחה ריחנית , קישוט Calycanthaceae הקליקנתיים {קישור}
elaeagnus pungens עץ השמן הנקוד בחוות הנוי שיח , חוף הים , פריחה ריחנית elaeagnaceae יצהרונים {קישור}
gardenia jasminoides גרדניה יסמינית לבן סתיו מניו גרזי פריחה ריחנית צל Rubiaceae פואתיים {קישור}
gardenia thunbergia גרדניה ארוכת-פרי מניו ג'רזי שיח צל פריחה ריחנית rubiaceae פואתיים {קישור}
Jasminum azoricum יסמין אזורי בחוות הנוי פריחה ריחנית oleaceae זיתיים {קישור}
jasminum officinale-larg flowe יסמין רפואי גדול פרחים בחוות הנוי פריחה ריחנית Oleaceae זיתיים {קישור}
Jasminum sambac יסמין ערבי פריחה ריחנית , צל oleaceae זיתיים {קישור}
Lonicera japonica יערה יפנית פריחה ריחנית , כיסוי Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
lonicera prolifera יערה חרוזה צהוב ורוד כל השנה בחוות הנוי פריחה ריחנית Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
Pittosporum undulatum פיטוספורום גלוני לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , עצים לא גבוהים , פריחה ריחנית , צמחי צל pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
quisqualis indica אלמון הודי קיץ אדום חוות הנוי 424 מטפס , פריחה ריחנית combretaceae קומברטיים {קישור}
syringa persica לילך פרסי סגול אביב פריחה ריחנית oleaceae זיתיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

ג. צמחי תבלין

צמחי תבלין עדיין לא זכו אצלנו להערכה הראויה להם. לא זו בלבד שהם חשובים ב" גסטרונומיה " , אלא שהם גם צנועים ביותר בדרישותיהם ומוסיפים חן לגינה בעלוותם הקישוטית, בעיקר בניחוח העדין שנודף מהם. כל מי שברשותו אפילו חלקת אדמה קטנה ביותר, רצוי שיגדל כמה מצמחי התבלין, כיוון שאינם תופסים מקום רב, וקל להעבירם ולהרבותם.
בימים אלה של שימוש רב במזון " מוכן", אפשר לגוון את טעמו ע"י תוספת תבלים חיים החשובים לבריאות, ובוודאי יותר זולים וטעימים מאשר התבלים הקנויים. אם אין מקום בגינה, ניתן לגדל צמחים אלה גם במיכלים במרפסת, ועל הגג.
רבים מצמחי התבלין שבהם משתמשים בחו"ל, בעיקר באקלימים יותר קרירים, אינם מצליחים בטמפרטורות הגבוהות של ארצנו. אמנם, הם נובטים (באביב) ומתחילים לשגשג, אבל החום הקיצי עוצר את התפתחותם והם אינם מגיעים ליבול הרצוי לנו. .
מרבית הצמחים הללו כבר תוארו בדפים הקודמים של המדור "צמחים ריחניים". להלן נשלים את תיאורם ע'יי ציון תכונותיהם הספציפיות כצמחי תבלין. כן נציין את שמותיהם גם באחת השפות הלועזיות – באנגלית (באנגליה הם נפוצים במיוחד ומקובלים על כל עקרת־בית).

רשימת הצמחים בפרק צמחי תבלין
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
coridothymus capitatus קורנית מקורקפת בחוות הנוי רשימת ה500 מסלעה , חוף הים , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
laurus nobilis ער אציל צהוב אביב בחוות הנוי 298,479 עצים לא גבוהים,בתי קברות , עלווה ריחנית , תבלין lauraceae עריים {קישור}
Lippia citriodora ליפיה לימונית ורוד כל השנה עלווה ריחנית , תבלין , צל Verbenaceae וורבניים {קישור}
majorana syriaca אזוב מצוי בחוות הנוי עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Ocimum basilicum ריחן מצוי עלווה ריחנית , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
Pelargonium graveolens פלרגוניום חריף מסלעה , מגווני עלים , תבלין Geraniaceae גרניים {קישור}
rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , בתי קברות , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
ruta bracteosa פיגם מצוי צהוב אביב כיסוי , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין Rutaceae פיגמיים {קישור}
thymus vulgaris קורנית מצויה ורוד אביב קיץ עלווה ריחנית , מסלעה , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון-הפרק צמחים ריחניים

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio