עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות , הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים למקלטים
מדובר כאן רק במקרה שכיסוי המקלטים מתבקש למשל - המירקם הצמחי של אותו קטע גן, בו נבנו המקלטים, בדרך־כלל, לגבי בעייה זאת ייתכנו גם אפשרויות אחרות, הכל בהתאם לטופוגרפיה וקווי התיכנון של הגן, למשל :
א) אם המקלט נמצא בתוך המדשאה או לצידה ומשתלב עם פני השטח, ייתכן שבכלל אין צורך לכסות את המקלט בצמחייה, זולת הדשא. לכל היותר אפשר לשתול שיח אחד או כמה שיחים לצידי בליטת הכניסה לשם טישטוש קוויה החדים.
ב) אם המקלט הוא לא בשטח המדשאה, ייתכן שהפיתרון הוא לאו דווקא בכיסוי המקלט בצמחים, אלא בהסתרתו ע"י קבוצות שיחים המשתלבות במירקם הגן. במקרה זה המקלט נחבא בין השיחים ומוסווה על ידיהם.
כיסוי מקלטים בצמחייה – אם אמנם הדבר נחוץ - מעמיד את הגנן בפני בעייה מיוחדת, בגלל השכבה השטחית של הקרקע העומדת לרשות הצמחים. נוסף על כך, אסור במקום זה להרבות בהשקייה - דבר שהיה מפצה את הצמחים במידת-מה על מחסור זה בקרקע. מסיבה זו באים בחשבון לכיסוי מקלטים מיני צמחים נמוכים וצפופים, שהתפשטותם מהירה ובעלי שורשים שטוחים.
פחות בעייתית היא השתילה; בצדי המקלט. במקום זה תנאי הקרקע רגילים פחות או יותר ומשם יכול הצמח לעלות ולהתפשט על המקלט. לכך מתאימים גם מטפסים, אך יש לבחור רק כאלה, שבהתפתחותם לא יגרמו סבך־יתר, ולא יהיו למיטרד לצמחייה שכנה, כי קיימת סכנה שיעלו ויטפסו על עצים שכנים.
יש להעדיף צמחים בעלי ירק רענן במשך כל השנה על צמחים עם פריחה עונתית, אך בעלי עלווה דלה בעונות מסוימות.
באשר לכיסוי גג המקלט במטפסים בלבד - אין להמליץ על כך. אמנם, מבחינת הכיסוי - זה נותן תוצאות טובות ומהירות, אך לעומת זאת אנו יוצרים עד מהרה סבך מסוכן, שקשה יהיה להשתלט עליו. הכיסוי המסורבל שנוצר, מושך נחשים ועכברים, וקשה לתאר איך ייכנס הגנן לנקות את יישטח. שטח זה גם עומד בניגוד לדרישתנו למעט בטיפול.
לאור השיקולים האלה, לא יקשה על הגנן לבחור מבין הצמחים המובאים לעיל, בייחוד מהמדורים צמחי מסלעה וצמחי כיסוי, את הנראים לו כמתאימים לכיסוי מקלטים, בתנאים הספציפיים של גנו, וזאת – נוסף על טבלת הצמחים לכיסוי מקלטים,

רשימת הצמחים המומלצת 

arctotis hybrida אוזן הדב בן כלאיים , Arctotheca Calendula ארקטותיקה ציפורני חתול , Ceratostigma willmottianum בת עופרית שעירה , Wedelia paludosa ודליית הביצות , ויטריניה אוסטרלית , Vinca major וינקה גדולה , זקן-הנחש היפני , tulbaghia cepacea טולבגיה חריפה , יסמין ערבי , Lonicera sempervirens יערה ירוקת-עד , chlorophytum elatum ירקה קיפחת , כיליין הפקעות , Lantana Montevidensis לנטנה לילכית , myoporum parvifolium מיופורון קטן עלים , Mesembryanthemum אהל סוגים , oenothera drummondii נר הלילה החופי , Senecio cineraria סביון מלבין , סטקריאסיה ארגמנית , Santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית , פיגם מצוי , Pelargonium graveolens פלרגוניום חריף , Sedum sediforme צורית גבוהה, Carpobrotus acinaciformis צלקנית החרבות , קיסוס החורש , crithmum maritimum קריתמון ימי , Portulacaria afra רגלנית אפריקנית , רוסמרין רפואי זוחל

 

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון פרק צמחי כיסוי

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio