Bignoniaceae ביגנוניים 

קיגליה מנוצה הינו עץ ירוק עד הגדל באופן טבעי באפריקה. הובא לחוות נוי בשנות ה 50 ואוקלם בהצלחה . העץ מתאפיין בעלים גדולים אשר צורתם גדולה ובולטת. את העץ ניתן למצוא כיום בגינות נוי רבות בישראל. שם נוסף של העץ הוא עץ הנקניק בשל פרותיו הניראים כמו נקניקים שתלויים מהעץ.

הפרי הירוק הבוסר הוא רעיל

משמש ברפואה העממית

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio