Jasminum mesnyi. Primrose jasmine, Chinese / Japanese jasmine

אינו ריחני , הפרחים גדולים , בגוון צהוב בולט

כבר בשנת 1960 כתבה רות בנימין - בניגוד ליתר סוגי היסמין , הוא אינו ריחני , הפרחים גדולים , בגוון צהוב בולט . נוהגים לגדלו בתור מטפס בגלל ענפיו הארוכים . בחוות נוי קשרנו את ענפיו הגמישים , בתחילת גידולו , אל מתקן ברזל גבוה, ומשם הם נופלים כלפי מטה. באביב הם מתכסים בשפע פריחה.

אפשר גם להשתמש ביסמין זה לשם כיסוי מגרונים נרחבים.

רות בנימין , חודש פברואר בחוות הנוי , גן ונוף 1960

בהמשך , בשנת 1965 הוסיפה - מטפס למחצה , בעל פרחים גדולים צהובים , לא ריחניים  יפה גם בתור שיח או צמח נטוי מעל מדרון גדול.

הריבוי קל מאוד, מייחורים עציים או עשבים למחצה

רות בנימין , מהנעשה בגננות הנוי , גן ונוף , ינואר פברואר 1965

 

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

יסמין גדול-פרחים (בכיר) Jasminum mesnyi (primulinum)
משפ' הזיתיים Oleaceae
(לא להחליף עם יסמין רפואי גדול-פרחים - (Jasminum officiale var. grandiflorum)
יסמין זה יוצא דופן בין כל מיני היסמין. קודם כל אינו ריחני, ושנית אינו לא מטפס ולא שיח, אלא מצמיח ענפים ארוכים, שמוטים מטה. אפשר לגדל את הצמח בתור מטפס רק אם קושרים אותו לגובה ומשם נותנים לו לשמוט'י. ללא טיפול מיוחד הוא יכול לשמש צמח כיסוי, בעיקר מתאים למידבון רחב-ידיים.
הפריחה צהובה, מרשימה מאוד, וחלה באביב המוקדם, לכל אורך הענפים. הפרחים נפתחים במים כשנקטפים בעודם סגורים, ובמצב פתוח נשארים בצורתם זמן ממושך, ואינם נושרים גם לאחר התייבשותם
פרחים יבשים אלה מאבדים מעט מגונם החי, אך צורתם נשמרת. לא כן העלים הנושרים בזמן התייבשות הפרחים.
יסמין זה הוא בעל עוצמת גידול חזקה. אם יש צורך בגיזום, יש לבצעו מיד אחרי הפריחה, לקראת הקיץ, כדי לא להפריע להתפתחות ענפי פריחה עתידיים. הצמח חסון ברוב התנאים.
הריבוי קל – מייחורים.


מתוך הצמח הנכון במקום הנכון מאת רות בנימין-פרק צמחי הקישוט

תמונות נוספות של יסמין שצולמו בגן הבוטני חוות נוי

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio