Convolvulaceae – Morning-glory family חבלבליים

 המין הבולט מבין 500 המינים הוא הלפופית הנאכלת. מין זה מגודל בהיקף רחב, לשם שימוש בפקעות למאכל, וכן שימוש בכל חלקי הצמח למספוא. מין זה נקרא בציבור הרחב בטטה 

השם לפופית ניתן משום התכונה הבולטת של חלק ממיני הלפופית להתלפף סביב עצמים. העצם יכול להיות צמח אחר, עצם דומם או אותו צמח עצמו. הלפופית נכרכת על ידי פטוטרות העלים הארוכות, שאופיניות לסוג. רוב הצמחים המטפסים עושים זאת בעזרת קנוקנת ארוכה. רק חלק ממיני הלפופית הם צמחים מטפסים, וחלקם צמחים משתרעים.

תחת סוג לפופית כלולים כ-500 מינים, מרביתם גדלים באזורים טרופי וסאב-טרופיים. שלושה מינים של לפופית נמצאים כצמחי בר בארץ-ישראל, ומינים נוספים גדלים בארץ כצמחי תרבות. סוג זה הינו חובב חום מובהק, וניתן לראות זאת בעת הגעת הטמפרטורות החמות, שהלפופית נראה במיטבו, ופריחת הלפופית תבוא לרוב בעונת הקיץ. מתוך וויקיפדיה מופיע גם בוויקי-נוי גם בטבלת צמחי מאכל גם בטבלת מטפסים מפיצי ריח בלילה 

מינים הגדלים בר בארץ-ישראל

לפופית החוף (ipomoea imperti) עשבוני רב-שנתי זוחל בעל פרח גדול שצבעו לבן, ומרכזו צהוב. נפוץ בארץ באזורים חוליים בחוף הים.

לפופית החצים (ipomoea sagittata) עשבוני רב-שנתי מטפס, בעל פרח בגווני ורוד-סגול, ועלים מחודדים אופיניים. מופיע בארץ בבתי גידול לחים.

לפופית כפנית (ipomoea cairica) צמח מטפס רב-שנתי שביכולתו לטפס לגובה רב אף על עצמים דקים, כדוגמת חוטי חשמל. צבע הפרח סגול בהיר, עם כתם כהה במרכז. העלים כפניים אופיניים, קטנים יחסית למיני לפופית אחרים. גדל כצמח בר במקומות לחים, כמו כן משמש כמטפס כצמח נוי.

לפופית רגל-העז (ipomoea pes-caprae) מטפס מעוצה רב-שנתי, בעל עלים גדולים ואופיניים, שצורתם כצורת רגל העז. הצמח ממעט לפרוח יחסית למיני לפופית אחרים, וצבע הפרח בהיר. משמש כצמח מטפס בגן הנוי, ונמצא גם כפליט-תרבות בארץ.

לפופית משולשת (ipomoea triloba) גאופיט צמח עשבוני, מטפס, העלים צרים יחסית, צבע הפרח סגול. מהווה עשב רע בשדות.

לפופית הקיסוס (ipomoea hederacea)

מינים המגודלים למטרות נוי ומאכל

לפופית נאכלת ( ipomoea batatas ) גאופיט דו-שנתי, הפרחים בגווני סגול-ורוד, העלים בעלי גוון סגלגל. צמח משתרע ומטפס מעט, העלים משולשים. משמש כצמח מאכל ושמו הרווח בציבור הוא בטטה

לפופית נאה - מטפס - Ipomoea Tricolor

לפופית חלולה - שיח - Ipomoea fistulosa

לפופית סמוקה - שיח - Ipomoea carnea

לפופית לבנה - מטפס - Ipomoea alba שם נרדף Calonyction aculeatum בשעות הלילה נפתחים פרחיה הענקיים והלבנים דמויי החצוצרה ומפיצים ריח ניחוח נעים. היא נוטה קצת לשתלטנות, לכן רצוי להתאים לה מרחב טיפוס בו לא תתחרה ותחנוק צמחים חלשים ממנה. גיזום לעיתים קרובות יכול לשמור אותה תחת שליטה. בחורף, במישור החוף, עלוותה נצרבת ומתחדשת באביב. באזור ההר היא עלולה למות. זקוקה לשמש מלאה או חצי יום שמש, השקיה מועטה עד בינונית.

לפופית מנוצה - מטפס עונתי - Ipomea quamoclit

לפופית מולטיפידה מטפס עונתי -Ipomoea multifida

לפופית לובטה מטפס עונתי בצבע יחודי -(מינה לובטה)Ipomoea lobata (Mina lobata)

לפופית רגל-העז (ipomoea pes-caprae) מטפס מעוצה רב-שנתי, בעל עלים גדולים ואופיניים, שצורתם כצורת רגל העז. הצמח ממעט לפרוח יחסית למיני לפופית אחרים, וצבע הפרח בהיר. משמש כצמח מטפס בגן הנוי, ונמצא גם כפליט-תרבות בארץ. לא מומלץ

לפופית כפנית (ipomoea cairica) צמח מטפס רב-שנתי שביכולתו לטפס לגובה רב אף על עצמים דקים, כדוגמת חוטי חשמל. צבע הפרח סגול בהיר, עם כתם כהה במרכז. גדל כצמח בר במקומות לחים, כמו כן משמש כמטפס כצמח נוי.המשך יבוא


 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio