There are no images in the gallery.

מיופורון קטן-עלים Myoporum parvifolium
משפ' המיופוריים


צמח זה מתאים למסלעה גדולה, ערכו העיקרי בירק הרענן שלו במשך כל השנה גם בתנאים קשים, כגון: אדמה זיבורית, מים שאינם טובים ביותר, חום ויובש באוויר.
כפי שהשם אומר, העלים קטנים. הפרחים הלבנים קטנים גם הם ואינם שולטים. עם זאת, הרושם הכללי הוא של שיח בעל עלווה עסיסית ובעל צימוח אחיד לכל הכיוונים, בייחוד, במקום פתוח לשמש. הענפים שרועים על פני הקרקע ואינם מתרוממים.
בחצי צל ההתפתחות סבוכה, והגידול אינו אחיד.
הריבוי, מייחורים ירוקים, כמעט במשך כל השנה, וכן ע"י שלוחות מושרשות. שותלים במירווחים של כ־50 ס"מ בין השתילים, ולא יהיה צורך בגיזום או דילול במשך זמן רב.
המיופורון קטן־העלים הובא ארצה בשנת 1960 מאוסטרליה.

מתוך הצמח הנכון במקום הנכון מאת רות בנימין-פרק צמחי מסלעה

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio