25/3/2017
ט' בניסן תשע"ח
שלום לכולם,
עם בוא האביב חוות הנוי מאירה פנים למבקרים הרבים שמגיעים לגן,
ושמח. , פורח מאחל לכולנו חג ירוק
מהלך החודשים האחרונים ישב צוות אנו מקדמים בחווה. ב ה אות לתכנית החינוכית בעדכון זה אתייחס בעיקר
ולמד לעומק את סיפור החווה במטרה להמשיך ולהפיץ את הידע והמורשת לתלמידים בחווה ההדרכה עם פעילים
כי סיפור החווה שזור למדנו ואריאל בנימין. , עמרם אשל עם אילן למדני, חיזקי סיבק נפגשנו . ולמבקרים המגיעים לגן
מרחבי הגן ותורמים מכירים את בסיפורו של הישוב כולו ועמק חפר בפרט, התלמידים טועמים מסיפורי החווה,
בעבודות שונות לתחזוקתו של הגן.
. חלק מהתכניות בגן לתכניות שונות בתי ספר תיכון 3 8 לחווה בשנה זו מגיעים בתי ספר יסודיים בעמק חפר וכן
. בשנת ההקמה אנו רואים לנגד עיננו את קיימות בתדירות משתנה מדי שבוע, וחלק מהפעילויות מת תקיימות מ
ההורים. הילת צוות בית ספר וק וכן את לחווה המגיע החניך
המועצה ממנת את הסעת התלמידים לחווה. ו נזכיר כי בשנה זו בתי הספר משלמים עבור הפעילות ממקורותיהם
. לימוד בקבוצות קטנות מוכח כיעיל חניכים 15-18 בנות לשתי קבוצות מתחלקת לגן ה כיתה שמגיע - מבנה הפעילות
חוות הנוי בקהילה. של מאד מוצלחים שגרירים כ מתגלים משתפים פעולה, חווים את החוויה ו התלמידים מאד.
. ן בני נוער מחטיבות הביניים ותיכו , ד' - בשנה זו החניכים מגיעים מבתי הספר היסודיים בעמק, כיתות א' - קהל היעד
. בנוסף, ערכנו מספר פעילויות עם גנים והתגובות מצוינות
יצרנו קשר עם מחלקת החינוך של המועצה לשמור כאתר לשימור ובמקביל לשיפוץ הצריף לאחר ההכרזה על הגן
דגם של צריף ישן המזכיר בנו החניכים גרתה ס ראת "הישוב בראשיתו" במ ק . מספר קבוצות עברו סדנא הנ אתרים
שיפוץ יון הקשור בין השאר בהבדל שבין וד של ישוב הפעילות מתמקדת בדגם ולאחר . מאד את הצריף בחווה
לשימור, חשיבות של שימור מבנה היסטורי ועוד.
"מסע ישראלי", בו תלמידי שכבת י"א מבתי ספר שונים בארץ פרויקט פעילות משותפת עם מקיימים אנחנו לאחרונה,
נהנינו . ה בני נוער מהישוב אפרת וכן מהרצליה ו כך הגיעו לחו . ה ואזורים גיאוגרפיים שונים י יוצאים להכיר אוכלוסי
. מ"בית דוד" וכן בתי הספר היסודיים גמלאי העמק עבודה ושתילה משותפת ביחד עם מ
." פריגת " שיפוץ מרפסת הכניסה לחדר ההרצאות על ידי עובדי ל עבודה משותפת התבצעה ב"יום המעשים הטובים"
"מסע , מבקרים מ ק תלמידי בתי ספר מהעמ , פעילות משותפת יחד עם המבקרים בחווה ביום זה בנוסף נערכה
זהו שיתוף פעולה מבורך אותו נרצה לקדם ולהרחיב. ישראלי" והמשתתפים מ"בית דוד".
מהשפע אותו התפעלות אי ל . אנו מ מגוונים מפתח מערכי הדרכה מתגבש ה ההדרכה צוות – פיתוח מערכי פעילות
. אנו מהידע שלהם נהנים משיתוף פעולה ורצון של הפעילים בחווה לתרום ו מציע הגן בעונות השונות של השנה
מגישים את הפעילות באופן שתואם לשכבת הגיל וליכולות החניכים שמגיעים. עוד עבודה רבה לפנינו בתחום זה, אנו
בגן בוטני מבינים כי את מירב המשאבים שלנו יש להפנות לתחום זה במטרה לבנות תכנית פעילות שנתית מגוונת
ייחודי מאד.
וץ חדר ההרצאות, הותקן בו מקרן ואנו נהנים מחדר רב תכליתי המשמש לישיבות לאחרונה הסתיים שיפ - תשתיות
אנחנו עובדים על עיצובו של החדר לרווחת כל ו . בנוסף לכך, חדר הצוות התחדש במקרר ולפעילויות עם החניכים
ים, סילוק גגות שיפוץ חממות, הסדרת חנית החווה לכניסה של אוטובוס - לפנינו עוד מספר אתגרים הפעילים בחווה.
האסבסט מהחווה, התקנת שער להולכי רגל ועוד.
בהמשך לעדכון הקודם, אנחנו מתקדמים יחד עם המועצה ומשרד החינוך להכרה רשמית של חווה חקלאית לימודית
בחוות הנוי.
, חג שמח בברכת
רז אליה
מנהל חווה חקלאית חינוכית (בהקמה) בחוות הנוי
054-262-0063
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio