1/7/2017
שלום לכולם,
בתחילת חודש יוני 2017 נכנסתי לחוות הנוי בתפקיד "מנהל בהקמה- חווה חקלאית חינוכית בחוות הנוי". המינוי
מטעם המועצה נועד לקדם תהליך בו תוקם חווה חקלאית כבית ספר רשמי של משרד החינוך בשנת הלימודים עד
סוף אוגוסט 2018 , רעיון שהיה פרי יוזמה של עמותת- גן חוות הנוי.
במסמך זה אתאר מהלכים מרכזיים שנעשו במהלך חודש יוני
1 . פגישת עבודה ראשונית עם יו"ר העמותה חיזקי סיבק, מנהל הגן אילן למדני וסגן ראש המועצה ויו"ר ועדת
ההיגוי של חוות הנוי- אלדד שלם. לכך אוסיף את חזי מולא, מנכ"ל ארגון גננות ונוף, שמקדם בברכה את
המהלך, תומך ומסייע מניסיונו הרב.
2 . עבודה שוטפת- קשר יומיומי עם אילן למדני מנהל חוות הנוי, דיווח שוטף והתייעצות בתדירות נדרשת- חיזקי
סיבק, אלדד שלם, חינה קורן מנהלת אגף החינוך וזהבה אבן פז- מדריכה מלווה ממשרד החינוך )רפרנטית
לימודי חקלאות וסביבה במחוז מרכז(.
3 . חזון "חווה חקלאית חינוכית בחוות הנוי"- צוות ראשוני עוסק בכתיבתו, בפגישות שנערכו נכחו שרית טבקה,
ארנון גורן, סימון גדש, אילן למדני וחיזקי סיבק. אציין כי ברקע ישנו ליווי של זהבה אבן פז וכן של פרופסור
יורם הרפז, יועץ של המועצה המקדם רעיונות חדשניים באשר לתפקיד המחנך ובית הספר האידאלי.
4 . תכנית חינוכית - בשנת הלימודים הקרובה )תשע"ח( הפעילות החינוכית תתקיים ללא תקצוב משרד החינוך.
מטרת הפעילות לשנת זו- חשיפת הפעילות בחווה לקהילת התלמידים, המורים וההורים בעמק חפר.
התכנית החינוכית לבתי הספר מתמקדת בשלב זה בשתי פעילויות מרכזיות-
האחת- יום חשיפה לחווה. הפעילות מיועדת לכיתות ג'-ד' ביסודי וכיתה ז' בחטיבת הביניים. מדובר על יום
פעילות אחד לכל כיתה שתזכה בהזדמנות לכך. סה"כ 30 ימי פעילות כאלו, בכל פעם כיתה אחרת כמובן.
השנייה- יום לימודים בחווה. מדובר על יום לימודים קבוע לקבוצה שתורכב מתלמידים המגיעים ממספר בתי
ספר )כיתות ג'-ד'(. תלמידים אלה יחוו יום לימודים מלא בחווה במקום בבית הספר ממנו מגיעים.
התכנית המפורטת נכתבת בימים אלה ביחד עם צוות מורים ומדריכים שנרתמו למהלך, שותפים מלאים
ושופעים רעיונות. בפגישות שונות ושיחות אישיות שנערכו נכחו- תומר רז, גלי עציון, שלי ליפ, ארנון גורן,
שרית טבקה וסימון גדש. בנוסף, נערכו פגישות עבודה ראשונות עם צוותים שונים מבתי הספר.
5 . תשתיות- כל העבודות להכנת המבנים לעבודה ייעשו על פי התקנים של משרד החינוך. צוות ראשוני עוסק
בגיבוש מואץ של התכנית, עיקרה- הנגשת הסככה הלימודית, החממות ובית הרשת לעבודה של תלמידים.
בפגישות שונות )כולל ישיבה ראשונית במועצה( ושיחות אישיות שנערכו בענין נכחו- חיזקי סיבק, אילן למדני,
ארנון גורן, תומר רז ולירן קניאל. תכנית ראשונית כולל אומדן עלויות הוגשה לאלדד בשבוע שעבר. אציין את
תרומתם של ארנון גורן ואילן למדני לעבודה מהירה ומקצועית בנושא.
6 . הגשת בקשה רשמית למשרד החינוך להקמת "חווה חקלאית חינוכית בחוות הנוי". מכתב רשמי מרני אידן,
יו"ר מועצה אזורית עמק חפר, נשלח השבוע למנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך. זהו הצעד הראשון בדרך
של הליך סדור לקראת אישור רשמי ממשרד החינוך להקמת "חווה חקלאית חינוכית בחוות הנוי".
עבור "חוות הנוי" ציון דרך משמעותי מאד, תוצאה של עבודה קשה של שותפים רבים לדרך ודחיפה
של פעילים בחווה במשך כמעט עשור.
7 . קידום תכניות נוספות, בתחום החינוך הלא פורמאלי וקבוצות שונות כולל מבוגרים ביחד עם תומר רז, גלי
עציון, חיזקי סיבק, חזי מולא, אילן למדני, סימון גדש ושרית טבקה.

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio