There are no images in the gallery.

שמות נרדפים:
L .delicatissima , L . sellowiana

הלנטנה השבועה היא צמח נפוץ מאוד בגינות בכל הארץ בתור צמח כיסוי מוצלח מאוד, הפורח במשך כל השנה בגוון לילכי בולט.
הלנטנה הזאת באה בחשבון למשטחים רחבים במסלעות גדולות. אין כל טעם ואין תועלת להגביל אותה בשטח ע"י גיזום. כתגובה היא תצמיח ענפים לגובה, דבר המשבש את צורתה הנאה והיא אז לא תתאים למסלעה בכלל.
רצוי להקציב שטח של כשני מייר לכל שתיל ובמידרון לא חזק – אפילו יותר מזה.
ענפי הלנטנה כמעט שאינם משתרשים, אך הם מכסים את האדמה במרבד סמיך. לצמח גונים שונים, קרובים ללילך, יותר ופחות בהיר, ובאופן נדיר גם לבן, אבל לא צבעים אחרים.
לעלווה ריח חריף, לא בלתי נעים, שנודף ממנה כשמועכים עלה.
הפריחה שופעת רק בשמש מלאה.
ריבוי הלנטנה - בחורף, מייחורים עציים של ענפים חזקים, ללא עלים, כמו ייחורים עציים רגילים, או ע"י ענפים מושרשים הנמצאים בצמחים מבוגרים בשפע. זרעים, בדרך כלל, אין.

מתוך הצמח הנכון במקום הנכון מאת רות בנימין-פרק צמחי מסלעה

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio