הדפסה

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

עומדים מימין לשמאל: הווארד אספר מדרום קליפורניה .בבקורו בארץ נתן הרצאה על פרוטיאות. כמו כן הכניס לארץ את השתילים הראשונים של פרוטיאות שנשתלו בחוות הנוי.
לידו רות בנימין..שמאלה ממנה ארתור בן ישראל שהיה יושב ראש אגוד מגדלי הפרחים בארץ . שמאלה ממנו יאיר אלבר שהיה מדריך בשהמ וניהל את חוות נוי תקופה מסויימת .
יושבים מימין לשמאל סיד איבקר ויעקב בן יעקב

 

 

Joomla SEF URLs by Artio