הדפסה

רות בנימין -  הפרק צמחים לבתי קברות - מתוך הספר הצמח הנכון למקום הנכון

רשימת הצמחים בפרק צמחים לבתי קברות
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
agonis flexuosa אגונית גמישה קיץ לבן בחוות הנוי עצים לא גבוהים,בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
Aloe spp אלוי סוגים בחוות הנוי בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
asparagus asparagoides אספרג אספרגי בחוות הנוי מטפס בתי קברות כיסוי liliaceae שושניים {קישור}
callistemon rigidus קליסטמון אשון אדום קיץ בחוות הנוי רשימת ה500 שיח,עצים לא גבוהים,בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
callitris preissii קליטריס פרייסי בחוות הנוי רשימת ה500 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
carissa grandiflora קריסה גדולת-פרחים בחוות הנוי רשימת ה500 שיח בתי קברות פריחה ריחנית apocynaceae הרדופיים {קישור}
cassia sturtii כסיית סטורט צהוב כל השנה בחוות הנוי שיח בתי קברות caesalpiniacea כליליים {קישור}
Cissus rhombifolia קיסוסן מעוייני צמחי צל , בתי קברות Vitaceae גפניים {קישור}
cotoneaster horizontalis חבושית אופקית ורוד אביב בחוות הנוי שיח בתי קברות Rosaceae וורדיים {קישור}
crithmum maritimum קריתמון ימי לבן צהוב תחילת הקיץ חוף הים רשימת ה500 כיסוי חוף הים בתי קברות Apiaceae סוככיים {קישור}
cryptomeria japonica קריפטומריה יפנית לבן צהבהב קיץ עצים בתי קברות Taxodioideae טקסודיים {קישור}
cupressus funebris ברוש בכות עצים , בתי קברות Cupressaceae {קישור}
Euonymus japonicus פילכון יפני קטן עלים אדום וורוד בתי קברות מסלעה צל celastraceaa קלסטריים {קישור}
euphorbia-milii חלבלוב מילי עמיד בקור נשיר פורח סוקולנטים בתי קברות מסלעה euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
hedera helix קיסוס החורש בחוות הנוי רשימת ה500 צל בתי קברות כיסוי קישוט מגווני עלים araliaceae קיסוסיים {קישור}
laurus nobilis ער אציל צהוב אביב בחוות הנוי 298,479 עצים לא גבוהים,בתי קברות , עלווה ריחנית , תבלין lauraceae עריים {קישור}
lavandula dentata אזוביון משונן אביב קיץ סגול בתי קברות , עלווה ריחנית שפתניים / lamiaceae {קישור}
lavandula officinalis אזוביון רפואי אביב בחוות הנוי מגווני עלים חוף הים בתי קברות מסלעה עלווה ריחנית labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
lonicera sempervirens יערה ירוקת עד אדום בהיר כל השנה כיסוי בתי קברות Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
melaleuca acuminata מללויקה מחודדת בחוות הנוי שיח בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
melaleuca incana מללויקה מאפירה אפור קרם צהוב קיץ 552,553,593 411,490 שיח בתי קברות myrtaceae הדסיים {קישור}
ophiopogon japonicum זקן הנחש היפני לא בולט צל בתי קברות liliaceae שושניים {קישור}
pelargonium capitatum פלרגוניום מקורקף ורוד אדום כל השנה מסלעה , בתי קברות Geraniaceae גרניים {קישור}
pelargonium peltatum פלרגוניום תריסני שיח בתי קברות מסלעה Geraniaceae גרניים {קישור}
pistacia lentiscus אלת המסטיק אדום אביב בחוות הנוי בונסאי, שיח ,בתי קברות anacardiaceae אלתיים {קישור}
portulacaria afra רגלנית אפריקנית גדול עלים שיחי בחוות הנוי רשימת ה500 סוקולנטים בתי קברות portulacaceae רגלתיים {קישור}
punica granatum רימון מצוי מלא פרחים אדום בחוות הנוי רשימת ה500 עצים , בתי קברות , קישוט punicaceae רמוניים {קישור}
rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , בתי קברות , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית צהוב אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי חוף הים בתי קברות מסלעה מגווני עלים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
thuja orientalis תויה מזרחית טוב לגיזום בחוות הנוי 196 רשימת ה500 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
xylosma salzmannii קסילוסמת זלצמן ירוק צהוב בחוות הנוי רשימת ה500 שיח בתי קברות flacourtiaceae פלקורטיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח


א. צמחייה גבוהה - עצים ב. צמחייה גבוהה - שיחים ג. צמחייה נמוכה ד. צמחים נמוכים למיכלים מטפסים ושמוטים

שתילת צמחים בבתי קברות היא גורם חשוב למתן צורה נאה ומטופחת לאתר זה, בכל יישוב.

הצמחייה הבאה בחשבון למטרה זו היא מצומצמת למדי, משתי סיבות: מצד אחד – דורשת הסביבה צמחייה אשר תתאים לאווירה של שקט ותוסיף רגיעה ושלווה, צמחייה עם עלווה ירוקה ויפה במשך כל השנה. מצד שני, נדרשת התאמה לתנאים המיוחדים, והם: מיעוט בהשקייה, מינימום טיפול, ולעיתים קרובות כושר התחרות עם שורשי עצים וצלם, ולפע־ מים להיפך: מקום פתוח לשמש חמה. דרישה נוספת היא – לצמחים שלא יתפשטו יתר על המידה, לפעמים אף זקו־ קים לפריחה בעונה קבועה, ליום זיכרון או הזכרות מיוחדת.

יש לזכור, כי אין כמו הצמח להשריית אווירה מרגיעה במקום הזה. התנאים שונים כמובן, בכל מקום, ויש להבדיל בין שתילת צמחים נמוכים סביב לקבר לבין שתילת צמחי יינוף יותר גדולים ברקע, בגבולות האתר ובדרך המובילה אליו.

לצמחי נוף יש להעדיף כאלה, שלהם צורת בכות, ללא פריחה רועשת , בעלי עלווה ירוקה ויפה במשך כל השנה. בקבוצה זו יש לציין במיוחד את עצי המחט, שהם למעשה גם מקובלים למטרה זו.

בצמחים המתאימים לבתי קברות נבחין בין צמחים גבו־ הים ונמוכים, הצמחייה הגבוהה תשמש כמסגרת במקומות הבולטים, ואילו הצמחייה הנמוכה, מטרתה לקישוט הקבר או שתילה בצידי הדרכים. בתור צמחייה גבוהה לבתי קברות באים בחשבון מספר עצים לא גבוהים, וכן שיחים ובני-שיח, המתוארים להלן.

 euphorbia milii חלבלוב קוצני  לכלי רחב ומסתפק בעומק מועט. הוא יפה כשענפיו שמוטים וכמעט תמיד מלאה פריחה (ראה מדור מסלעה).

מהסוגים האחרים נזכר:

aloe arborescens אלוי סורי (פריחה חורפית !) , Sedum צורית  . קלייניה זוחלת - Kleinia repens 

יש לזכור כי חלק מהסוקולנטים, ובעיקר החלבלוב הקוצני, רגישים לקור.

כן באים בחשבון לשתילה במיכלים, בשמש, הצמחים:

Cotoneaster horizontalis חבושית אופקית משירה את עליה במקום קר מאוד. רוסמרין רפואי זוחל – Rosmarinus officinalis var. prostratus , senecio petasitis סביון רחב עלים  

ב. צמחים למיכלים בצל ובצל חלקי

קודם כל אפשר להשתמש בהצלחה בחלק מהצמחים המוצעים לשתילה לקבר, באלה אשר התפתחות שורשיהם אינה רבה, כמו:

זקן־הנחש היפני - Ophipogon japonicus צמחי צל

וכן צמחי־צל נמוכים, כגון:

צמחים נמוכים למיכלים

 צמחים במיכלים - ייתרונות ומיגבלות
יש כמה יתרונות להוספת צמחים בתוך כלים על גבי הקבר, או לידו :
.אפשרות טיפול בצמח מבלי לטפל באדמת הקבר. הבלטת הצמח הקישוטי ע"י הגובה הנוסף. אפשרות החלפת הצמח ע"י צמח אחר, מהמוכן. ע"י כך לא נשאר המקום ריק עד לקליטת הצמח החדש.
לעומת זה - החסרון הגדול הוא הקושי לגדל צמחים בכלים בכלל, וכתוצאה מזה - צימצום המיבחר. דברים אלה נכונים, כמובן, לגבי שתילת צמחים בכלים בדרך־כלל, גם למטרות קישוט שונות, לאו דווקא בבתי קברות. ידוע לנו, כי בכל מקרה של גידול צמחים בכלים, למשל על גג, על מרפסת או סתם בגן - לרוב אנו נתקלים גם בקשיים טכניים (בחירת הכלי וכו') וגם בקשיי הגידול והחזקת הצמח עצמו.
מדוע לרוב לא מצליחים ?
צריכים לזכור, שהצמח בתוך כלי נתון בתנאים קשים במיוחד, העלולים להגביל את התפתחותם הרגילה :
• הגברת התייבשות מכל הצצדים, או - במקרה של כלים אטומים – ההיפך, חוסר ניקוז.
• חוסר איוורור נורמלי, וכתוצאה עיקרית מכך: התפתחות לקויה של רשת השורשים.
• צימצום המקום הדרוש להתפתחות השורשים. לפיכך יכולים כבר לקבוע מראש, כי באים בחשבון אך ורק צמחים כאלה, אשר אינם זקוקים למקום נרחב לשורשיהם, ואשר אינם מפונקים ביחס לתנאי קרקע וכל הכרוך בכך. למרות מיגבלות אלו, הרי צמחים מתאימים יכולים לתת צורה נאותה מאוד.
לפני שאתאר את הצמחים הבאים בחשבון למטרה זו, הרי אזהרה: רצוי להימנע מזיבול חריף (דשן כימי בעיקר).

2. בחירת הכלים.
יש להעדיף כלים עמוקים וצרים על כלים שטחיים ובח בים, בגלל גורם ההתייבשות. הכלי הרחב נותן יותר שטח פתוח להתייבשות.
ביחס לחומרים שמהם עשוי הכלי – אפשר להשתמש בכל יירוומרים, ולא כפי שחשבו פעם, שהאדמה צריכה "לנשוסי דרך דפנות הכלי - כמו, למשל, בחרס.
אם הכלי עומד בשמש, כדאי לזכור, שהצבעים הכהים סופגים יותר את קרני השמש, זייא יותר מתחממים, וכמו-כן כלי מפח מתחמם יותר מאשר כלי מאבן. חומרי הפלס - טיק השונים מתאימים, אבל רצוי לבחור בכאלה, אשר אינם נשברים בקלות, חומר אידיאלי לצמחים הוא עץ, אבל קשה למצוא כלים מתאימים בצורתם, וגם אורך חייהם קצר יותר מחומרים אחרים.
כלי יש אסבסט טובים מאוד, אם מוצאים את הצורה הרצויה, ועל כולם עולים כלי חרס בכל המקרים אין לשכוח את הניקוז.
3. התערובת
ה א ד מ ה בתוך הכלי יכולה להיות אדמה רגילה, ובלבד שתכיל די חומר מאוורר ורקבובית, שתאפשר ספיגת המים והחזקתם. תערובת כבדה מדי מונעת איוורור, ויש להוסיף חול וקומפוסט ; תערובת קלה מדי תגרום לחילחול יתר של מי השקייה, וגם אותה אפשר לתקן עייי קומפוסט.
ההשקיות צריכות להיות גדושות ובהפסקות, בעיקר צריך למנוע מצב בו יירטב רק החלק העליון של האדמה בתוך הכלי, בעוד שהיתר יישאר יבש. ההשקייה הגדושה תבטיח חדירת השורשים לכל גבולות הכלי. את זה לומדים רק מני סיון, ע"י כך שמתחילים במנה גדולה מדי של מים, עד שרו אים את עודף המים היוצא החוצה דרך חור הניקוז, ומפחי־ תים בהדרגה את כמות המים עד למנה הנכונה.
בכל מקרה יש להוסיף שכבה של חומר מנקז בתחתית הכלי, מעל פתח הניקוז, כגון : שברי חרס, חצץ, שברי זכוכית וכו'. בכלי גדול יש לפתוח פתחי ניקוז אחדים.
4. התאמת הצמח לכלי
רוב השיקולים כאן הם אסתטיים, למשל, אין שותלים צמח נמוך בכלי גבוה, או צמח דק בתוך כלי רחב.
שתילת צמח קטן בכלי גדול (חוסר ניקוז) ולהיפך : שתילת שתיל גדול בכלי קטן (חוסר אפשרות להתפתח). הכוונה, כמובן, לגודל האופטימלי של השתיל, ולא לגודלו בזמן השתילה !
כאן אפשר לייעץ, שלקערה רחבה מתאימים צמחים בגובה בינוני, או צמחים שמוטים ("נופלים"), ובכלי גבוה וצר - צמח גבוה, בקערות בחבות מאוד אפשר להתאים כמה מיני צמחים, כשבאמצעם צמח זקוף, וסביב - יינופלים" - בתנאי, שיהיו בעלי אותן הדרישות למים ולאור.
5. מירווחי השתילה
כשמצרפים כמה סוגים, או כמה שתילים מאותו מין בתוך צריכים לתת להם מירווחים יותר גדולים מאשר בתנאי שתילה רגילים. הסיבה היא בכך, שהמקום להתפתחות השורשים לעומק הוא מוגבל.
6. בחירת הצמחים
כמו בכל שתילה אחרת יש גם כאן להבדיל בין צמחים לשמש מלאה וצמחים לחצי צל.
א. צמחים למיכלים בשמש מלאה
הצמחים הבשרניים (הסוקולנטים) למיניהם מתאימים במיוחד למטרה זו, הודות לתכונותיהם: שורשים שטחיים ודרישות צנועות בכלל. הם נמוכים ויכולים להיות הרבה זמן גם בכלי קטן, אפילו בעציץ. הטוב בכולם הוא החל בלוב הקוצני Euphorbia milii, צמח אשר בכלי – קוצניותו פחות בולטת. מתאים לכלי רחב ומסתפק בעומק מועט. הוא יפה כשענפיו שמוטים וכמעט תמיד מלאה פריחה (ראה מדור מסלעה).
מהסוגים האחרים נזכיר : אלוני, מינים שונים (פריחה חורפית !) - (ראה לעיל.) צורית גבוהה - Sedum sediforme (ראה מדנר מסלעה.) קלייניה זוחלת – Kleinia repens (ראה מדורים : מסלעה, חוף הים, מגווני־עלים.)
יש לזכור, כי חלק מהסוקולנטים, ובעיקר החלבלוב הקוצני, רגישים לקור.
כן באים בחשבון לשתילה במיכלים, בשמש, הצמחים: חבושית אופקית – Cotoneaster horizontalis. משירה את עליה במקום קר מאוד. (ראה לעיל : צמחייה שיחית גבוהה.) רוסמרין רפואי זוחל - Rosmarinus officinalis var. prostratus (ראה מדורים: מסלעה, צמחים ריחניים.) סביון מלבין - (Senecio cinerariaC . maritima (ראה מדורים: חוף הים, מגווני־עלים, מסלעה.)
נ. צמחים למיכלים בצל ובצל חלקי
קודם כל אפשר להשתמש בהצלחה בחלק מהצמחים המוצעים לשתילה לקבר, באלה אשר התפתחות שורשיהם אינה רבה, כמו : זקני הנחש היפני – Ophipogon japonicus (ראה
לעיל, וכן מדור צמחי-צל).
וכן צמחי צל נמוכים, כגון : 

 

וינקה גדולה הסובים (ראה מדורים: מסלעה צמחי צל).
כלייין הפקעות - ראה צמרי צל, צמחי קישוט).
מגנית גבוהה (ראה מדורים: צמחי צל, צמחי קישוט).
סנסיווריה (מינים שונים) ראה מדורים: צמחי צל, צמחי קישוט).
עצבונית גדולת-עלים (ראה מדורים: צמחי צל, צמחי קישוט).
פיטוספורום מגוון (ראה מדורים: צמחי צל, צמחי קישוט מגווני-עלים, גדר חיה),
לסיכום: אין הבדל בין שתילת צמחים בכלים למטרת קישוט בית קברות, מרפסת או גג (מבחינת עצם השתילה). הגורמים הקובעים הם הבחינה האסתטית וגודל הכלי. אפשר להוסיף לרשימה כל צמח חסון, שאיננו רגיש להשקייה בצימצום ואשר גודל הכלי מתאים להתפתחותו. יש רק לקחת בחשבון שממדיו של הצמח במיכל יהיו פחותים מאשר באדמה, מהסיבות שהוסברו לעיל.

 

ד. צמחים מטפסים ושמוטים
לקישוט הקבר עצמו או המצבה, רצוי לשתול צמחים לא גבוהים, בעלי צימוח בכותי או שמוט. למטרה זאת באים בחשבון כמה וכמה צמחים מטפסים ושמוטים

 

רות בנימין -  הפרק צמחים לבתי קברות - מתוך הספר הצמח הנכון למקום הנכון

צמחים המופיעים בפרק

agonis flexuosa אגוניס / אגון גמיש ,  Cupressus , Laurus nobilis ער אציל , Callitris Quadrivalvis , Callistemon rigidus קליסטמון אשון ,  Cryptomeria japonica קריפטומריה יפנית , Cotoneaster horizontalis חבושית אופקית , Cassia sturtii כסיה סטורטי , Melaleuca incana מללויקה מאפירה , Melaleuca Acuminata

Joomla SEF URLs by Artio