צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), התשנ"ז-1997


בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת היערות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

1. אילנות מוגנים
האילנות הנקובים בתוספת מוגנים בכל שטח מדינת ישראל, במשך עשרים שנים מיום תחילתו של צו זה.
תוספת (תיקון: תשס"ה)
(סעיף 1)

אגס סורי      Pyrus syriaca
אדר     Acer spp.
אולמוס קטן עלים     Ulmus parvifolia.
אולמוס שעיר     Ulmus canesens
אורן     Pinus spp.
אלביציה ורודה     Albizzia julibrissin
אלביציה צהובה     Albizzia lebbeck
אלה (למעט אלת מסטיק ואלה טרבינת)       Pistacia spp.
אלון     spp. Quercus
אקליפטוס (למעט במטעים נטועים)      Eucalyptus spp.
אראוקריה     Araucaria spp.
ארז     Cedrus sp.
אשל      spp. Tamarix
בר זית בינוני     Phillyrea latifolia.
ברוש (למעט ברוש לימוני)      Cupressus spp.
ברכיכיטון      Brachychiton spp.
גינקו דו אונתי      Ginkgo biloba
גרוילאה חסונה     Gravillea robusta
דולב (למעט דולב מערבי)     Platanus spp.
דום מצרי     Hyphaene thebaica
הדס מצוי     Myrtus communis
ז'קרנדה חדת עלים (סיגלון)      Jacaranda acutifolia
חוזרר החורש     Eriolobus trilobatus
טבבויה איפה      Tabebuia ipe
טטרקליניס מפריק     Tetraclinis articulata
טקסדיון דו טורי     Taxodium distichum
ינבוט     Prosopis spp.
כוריסיה בקבוקית     Chorisia insignis
כוריסיה הדורה     Chorisia speciosa
כליל החורש      Cercis siliquastrum
כרבל לביד      Alectryon tomentosum
לבנה רפואי      Styrax officinalis
ליקוידמבר ליבני       Liquidambar styraciflua
ליקוידמבר מפואר       Liquidambar formosana
מגנוליה גדולת פרחים       Magnolia grandiflora
מורינגה רותמית      Moringa peregrina
מורן חורש     Vibrunum tinus
מילה       Fraxinus spp.
מיש       Celtis spp
ספיון השעווה       Sapium sebiferum
סקוויה נאה      Sequoia sempervirens
סקוויון ענק      Sequoiadendron giganteum
עוזרר      Crataegus spp.
ער אציל      Laurus nobilis
ערבה      Salix spp.
ערער ארצישראלי (עצים בלבד)      Juniperus spp.
פודוקרפוס       Podocarpus spp.
פיקוס בנגלי      Ficus bengalensis
פיקוס השדרות      Ficus retus
פיקוס השיקמה      Ficus sycomorus
פיקוס התאנה      Ficus carica
פיקוס קדוש      Ficus religiosa
צאלון נאה      Delonix regia
צפצפה      Populus spp.
קזוארינה      Casuarina spp.
קטלב מצוי      Arbutus andrachne
קטלב משונן      Arbutus unedo
קליטריס      Calitris spp.
שזיף הדב      Prunus ursina
שיזף (עצים בלבד)      Ziziphus spp.
שיטה מלבינה      Acacia albida
שיטה סלילנית      Acacia raddiana
שיטת הנגב      Acacia gerrardii
שיטת הסוכך      Accacia tortilis
שקד (למעט במטעים נטועים ובשטח מגורים בנוי)      Amygdalus spp.
תמר מצוי (למעט במטעים נטועים)      Phoenix dactylifera

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio