צמחים היוצרים גושים צפופים
למעשה, קבוצה זו היא המתאימה ביותר למסלעה, ואילו היה מבחר יותר גדול מצמחים אלה, לא היינו נאלצים להשתמש בקבוצה הראשונה (צמחים משתרעים), שהם דורשים יותר טיפול. אבל המבחר של הצמחים ה"קומפק טיים" קטן וברובם הם צמחי עלווה ללא פריחה בולטת.


מכאן יובן, שכל צמח מקבוצה זו הינו בעל צורה קישוטית וערכו רב. מן הראוי לציין במקום זה שבחו"ל, בארצות בעלות אקלים יותר קריר, ידועים צמחים רבים מקבוצה זו - אשר באקלים שלנו מתפרצים" הם בצמיחה חזקה, לא שומרים על צורתם ושוב אינם מתאימים למטרה שלנו. גם משך פריחתם, בדרך כלל, אינו דומה לזה המומלץ בקטלו גים הלועזיים, כשבהשפעת החום הפריחה מופיעה בבת אחת ונגמרת מהר.

את הצמחים האלה כדאי לשתול בקבוצות, כדי לקבל תוצאה חזותית בולטת ביותר. כמובן, במסלעה גדולה יש יותר אפשרויות מאשר במסלעה קטנה, ששם אין ברירה מאשר להסתפק במינימום של צמחים. יש לזכור, כי בקבוצות קטנות שותלים מספרים לא זוגיים (שלושה או חמישה) ואז זה מתקבל יותר יפה. כמובן, שבמקום מצומצם מאוד ניתן גם לשתול צמח אחד בלבד !

לקבוצה זו, צמחים בעלי גידול צפוף, יש להוסיף גם את אלה :
אכילאה קיפחת - מדור רב־שנתיים
עדעד טטרי - מדור רב־שנתיים
עדעד עלה־גלובולריה - מדור רב שנתיים  
 Kniphofia uvaria קניפהופיה אשכולית  מדור רב־שנתיים 
 crithmum maritimum קריתמון ימי   מדור חוף הים

 מתוך סיפרה של רות בנימין הצמח הנכון במקום הנכון

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio