עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות 
הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

" צ מ ח י - כ י ס ו י יי הוא מונח גנני שימושי לצמחים רב שנתיים , נמוכים בעיקר, עשביים ומעוצים, שמשתמשים . לצורך כיסוי שטח בגן. באים בחשבון למטרה זו צמחים ,בעלי גידול צמוד לקרקע, צמחים שרועים, או בני־שיח נמוכים בעלי התפשטות אופקית. הדרישה העיקרית מצמחייה מעין זו היא לעלווה רעננה וקישוטית במשך כל השנה, וזאת גם בתנאים קשים, מבחינת קרקע, השקייה ואקלים. רצוי לבחור לתפקיד זה רק צמחים כאלה, אשר יסתפקו בטיפול מינימלי.
אם הצמח עונה בחיוב על דרישות אלו, הרי שלפריחה ערך משני – למרות שזו תכונה נוספת, רצויה וחיובית. מוטב צמח ירוק ורענן ב מ ש ך כ ל ה שנה, מ א ש ר צמח בעל פרי ח ה מ ר ש י מ ה לזמן קצר - אך בעל עלווה דלילה או בלתי אחידה בתקופות אחרות של השנה.
כמובן, שיש הבדלים בדרישותינו לצמחי כיסוי, לפי התפקידים השונים שהם ממלאים בגן - אך תמיד רצוי להימנע משימוש בצמחים הדורשים גיזומים תכופים, הן לשם צימצום התפשטותם והן לשם סילוק פרחים נבולים.
באופן כללי אפשר לציין כי רוב התכונות המבוקשות מצמחי מסלעה הן גם הרצויות לגבי צמחי-כיסוי. ההבדל הבולט בין צמחי כיסוי וצמחי מסלעה הוא בעיקר בכך, שלמסלעה בוחרים בעיקר בצמחים שלא מתפשטים יתר על המידה – ואילו לשם כיסוי שטח אנו דווקא מעוניינים במירב התפשטות שלהם.
מכאן יובן, כי חלק גדול מהצמחים המתוארים במדור המסלעה הם גם מתאימים כצמחי כיסוי.

צמחים לכיסוי שטח בשמש נמוכים עד 40 - 30 ס"מ :
Ageratum Houstonianum אגרטון מקסיקני , אזוביון רפואי Lavandula officinalis , arctotis hybrida אוזן הדב בת הכלאיים , Othonnopsis cheirifolia אותונית צהובה , Asparagus sprengeri אספרג ספרנגר , Polygonum capitatum ארכובית מקורקפת , Arctotheca Calendula ארקטותיקה ציפורני חתול , Alternanthera Bettzickiana ביצן רחב בעלים , Gypsophila repens גיפסנית זוחלת , gazania rigens גזניה אשונה , Wedelia paludosa ודליית הביצות , Vittadinia australis ויטדיניה אוסטרלית , verbena hybrida ורבנת כלאיים , Lippia nodiflora ליפיה זוחלת , Lantana Montevidensis לנטנה לילכית , Artemisia Schmidtiana לענה ננסית  , myoporum parvifolium מיופורון קטן עלים , Lampranthus roseus נציץ וורוד , Santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית , Stapelia grandiflora סטפליה גדולת פרחים , Stapelia variegata סטפליה מגוונתSetcreasia purpurea סטקביאסיה ארגמנית , Euonymus japonicus פילכון יפני קטן עלים ,   Pelargonium capitatum פלרגוניום מקורקף ,  Sedum צוריתCarpobrotus acinaciformis צלקנית החרבותCommelina coelestis קומלינה לופתת , Kleinia repens קלייניה זוחלת ,  crithmum maritimum קריתמון ימי ,  Rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי

צמחים מעל 40 - 30 ס"מ
אזוביון משונן Lavandula dentata , Iresine herbstii אירסינה ססגונית ,  Achillea filipendula אכיליאה קיפחת ,  Callistephus (Aster) chinensis ניזרה סינית (אסטר)  , eriocphalus africanus אריוקפלוס / צמרר אפריקני ,  hemerocallis SPP המרוקליס , Cotoneaster horizontalis חבושית אופקית ,  Centranthus ruber חד אבקן אדום ,  euphorbia milii חלבלוב קוצני ,  Chrysanthemum leucanththemum חרצית לבנת פרחים ,  tulbaghia cepacea טולבגיה חריפה ,  Salvia leucantha מרווה צחורה ומיני מרווה שונים ,  oenothera drummondii נר הלילה החופי , סביון מלבין מטה־זהב (סולידגו) קנדי פלרגוניום חריף קוריאופסיס גדול-פרחים קריסה גדולת-פרחים רוסליה שבטבטית

נמוכים עד 40 - 30 ס"מ
דוכסניה הודית דיכונדרה זוחלת היהודי הנודד השלוש־גוני זברינה משולשלת וינקה גדולה זקן-הנחש היפני ירקה מפוספסת סגל ריחני פיקוס ננסי (זוחל)
פליציה שיחית פלרגוניום תריסני
צמחים מעל 40 - 30 ס"מ
בת־עופרית שעירה חיצית הטיפין כיליין הפקעות מיריקת עלה־לב מבנה הדורה עצבונית גדולת-עלים פילכון יפני מוזהב

רשימת הצמחים בפרק צמחי הכיסוי
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
ajuga reptans חד שפה זוחלת אביב כחול מסלעה , כיסוי , צמחי צל שפתניים lamiaceae {קישור}
asparagus asparagoides אספרג אספרגי בחוות הנוי מטפס בתי קברות כיסוי liliaceae שושניים {קישור}
Carpobrotus acinaciformis צלקנית החרבות פריחה ורודה , עמיד , רשימת ה500 כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
Carpobrotus aequilateralis צלקנית שוות עלים פריחה ורודה , עמיד , חוף הים , כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
Carpobrotus edulis צלקנית נאכלת פריחה ורודה , עמיד , רשימת ה500 כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
carpobrutus edulis צלקנית נאכלת פריחה ורודה , עמיד , חוף הים , כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
chlorophytum comosum ירקה מפוספסת לבן לא בולט כל השנה כיסוי liliaceae שושניים {קישור}
clerodendrum inerme קלרודנדרון חלק רשימת ה500 גדר חיה , כיסוי , עלווה ריחנית Verbenaceae וורבניים {קישור}
Commelina coelestis קומליה לופתת כיסוי Commelinaceae קומליניים {קישור}
crithmum maritimum קריתמון ימי לבן צהוב תחילת הקיץ חוף הים רשימת ה500 כיסוי חוף הים בתי קברות Apiaceae סוככיים {קישור}
dorotheanthus bellidiformis דורותית חיננית אהל חד שנתי ורוד,סגול, חורף חד שנתי כיסוי מסלעה Aizoaceae חיעדים {קישור}
ficus pumila פיקוס ננסי זוחל בחוות הנוי מטפס , כיסוי , צמחי צל moraceae תותיים {קישור}
gazania rigens גזניה אשונה שונים אביב וקיץ בחוות נוי כיסוי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
hedera helix קיסוס החורש בחוות הנוי רשימת ה500 צל בתי קברות כיסוי קישוט מגווני עלים araliaceae קיסוסיים {קישור}
lippia nodiflora ליפיה זוחלת ורוד כל השנה כיסוי Verbenaceae וורבניים {קישור}
lobelia erinus לובליה שרועה כחול סוף חורף בחוות הנוי חד שנתי כיסוי campanulaceae פעמוניתיים תת מש {קישור}
Lonicera japonica יערה יפנית פריחה ריחנית , כיסוי Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
lonicera sempervirens יערה ירוקת עד אדום בהיר כל השנה כיסוי בתי קברות Caprifoliaceae יערתיים {קישור}
ruta bracteosa פיגם מצוי צהוב אביב כיסוי , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין Rutaceae פיגמיים {קישור}
tecomaria capensis טקומית הכף אדום כתום קיץ סתיו בחוות הנוי שיח , מטפס , כיסוי bignoniaceae ביגנוניים {קישור}
trachelospermum jasminoides טרכלוספרמון יסמיני לבן תחילת קיץ בחוות הנוי מטפס , כיסוי apocynaceae הרדופיים {קישור}
wedelia paludosa ודליית הביצות צהוב-כתום כל הקיץ כיסוי Asteraceae מורכבים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

 מאמרים בתוך הפרק צמחים למקלטים

הטיפול
לא די להתרשם באופן חיובי מצורה נאותה ומידת התפשטות של צמח מסויים למטרת כיסוי – אלא יש לברר היטב הראש, מה הטיפול הדרוש במשך זמן גידולו. כאמור, צמח הזקוק לגיזומים, תוספת זיבול, או דילול לעתים קרובות, הוא פסול בתור צמח-כיסוי. הטיפול המינימלי ההכרחי יכול להתבטא בגיזום קל מדי שנה או, מה שרצוי יותר, לעתים יותר רחוקות.
כאן נודעת חשיבות רבה לבירור מירווחי השתילה, שכן שתילה צפופה מדי תביא אחריה את הצורך בדילול, או לניוון הצמיחה, יותר מאוחר, בגלל צפיפות־יתר. לעומת זאת, מרחק גדול מדי בין השתילים יעודד צמיחת עשבים שוטים שישבשו את השטחים הריקים, ויהיה צורך בדריכה לא רצויה בתוך השטח לשם עישוב. המירווח הנכון הוא זה שיאפשר לצמחים להגיע לכיסוי מלא של השטח בשנה השנייה, בערך.
הדבר השני, החשוב, שיש לזכור ולברר מראש, הוא יחס הצמח למידת האור (שמש - צל חלקי). כמו כל צמחייה אחרת, יסבלו צמחי-הכיסוי בצל, אם הם זקוקים לאור מלא - ולהיפך.


התפקידים

צמחי-הכיסוי יכולים למלא תפקידים שונים :

1. כיסוי צ מ ח י - ק י ש ו ט י – בעיקר בחלקות שהן ריקות באופן זמני, כמו למשל שטח גנני שטרם תוכנן סופית, ומעוניינים לא להשאירו ריק. למטרה זו מתאימים בעיקר צמחי כיסוי פורחים, ממינים שמתפשטים מהר, ולא קשה לעוקרם אחרי כמה שנים.
נוסף לזה יש ערך רב לצמחי-כיסוי בתוך חלקה שתולה במירווחים גדולים, שעדיין נראית יריקה", למשל: בין עצים צעירים, כמו כן אנו מקבלים מצמחי-הכיסוי כתמי צבע (או ירק) ב"מדרגה" הקדמית, לפני צמחים יותר גבוהים ברקע, או שהם עשויים לשמש כגובל, במידה שהדבר נחוץ בגן.
למעשה, תפקיד זה יכולים למלא בחלקם גם הרב־שנתיים
(ראה מדור רב- שנתיים). 

2. כיסוי שטחים לשם הכנעת עשבים שוטים - גם כאן אפשר לראות את השתילה כזמנית, ומתאימים לשם זה צמחים חזקים ביותר, בלא שימת לב לפריחה, אלא בעיקר להתפשטות מהירה וכיסוי צפוף ככל האפשר.
כידוע, לא יוכל לגדול כל עשב רע, אפילו החזק ביותר, מתחת לכיסוי של צמחייה צפופה.

.3 מניעת סחף קרקע במידרונים - למטרה זו בוחרים צמחים כאלה, אשר משתרשים לכל אורך צמיחתם, הן אם הענפים צמודים לקרקע, והן אם הענפים שמוטים ומשתרשים בחלקיהם. צמחים שענפיהם אמנם שרועים, אך אינם משתרשים, אינם מונעים סחף.

4.שתילה בין אבני המסלעה.
5. שתילה בין אבני-קפיצה בשביל, במירווחים שבין אריחי שטח מידרך בגן, או בין אבנים בקירות תמך.

6.לכיסוי מקלטים או לצורכי הסוואה אחרים . כאן אפשר להשתמש בצמחים בעלי גבהים שונים בעיקר שצמיחתם לא תהיה אחידה מדי, כדי שלא תבליט את האתר שמעוניינים להסתיר.
ניתן למיין את צמחי הכיסוי לקבוצות שונות ולפי קריטריונים שונים.
להלן נפקוד את הצמחים :
א. לפי יחסם לאור (צמחים לשמש מלאה, צמחים לצל).

ב. לפי גובהם (צמחי־מישטח, צמחים נמוכים ובני-שיח).


צמחים רבים הנחשבים כצמחי כיסוי, שכבר מצאו את תיאורם במדורים אחרים של הספר - יובאו להלן רק ע'יי איזכורם. הערה : א. אשר לנמוכים - גבוהים: בשטח המקבל טיפול פחות אינטנסיבי – יהיו הצמחים יותר נמוכים.
ב. צמחים הרגישים לצימצום במים או לשמש חזקה - כדאי לשתול בחצי צל.

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio