There are no images in the gallery.

משפחה: אלתיים Anancrdiaceae

מוצא: יפן, סין, הימליה

אופי: עץ נשיר גובה: 4-5 מ' רוחב: 3-4 מ' פריחה: פרחים לבנים באביב לא ממש משמעותיים.

עץ זה מתאים לגידול באזור החוף, צבעי השלכת לא יהיו יפים כמו בהרים, אפשר לשפר את צבעי השלכת ע"י הקטנת כמות המים בסתיו. הכניסה לתרדמת החורף בעצים נשירים מאופיינת על ידי עצירה מוחלטת של צמיחה. בתאי העלים מתחולל שינוי בייצור אנזימים שונים. שינוי זה מלווה בפרוק חומרי הצבע הירוק. לאחר פירוק זה, נחשפים הצבעים האחרים. פיגמנטים מקבוצת האנטוציאנים

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio