עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים שאינם בררנים לגבי מידת הצל
הצמחים המתוארים להלן זקוקים להגנה מעטה, ובלבד שלא יעמדו בשמש מלאה במשך כל היום. בדרך כלל, הם יתפתחו יותר טוב באור מאשר בצל, אך אין להחליף את האור בשמש ישירה, בייחוד לא בשעות החמות.
נזכור גם מה שכבר ציינתי קודם ; ככל שהאיזור קריר יותר, יכול הצמח לסבול יותר שעות שמש. מכאן, שבתנאים מסויימים יגדלו צמחים מקבוצה זו גם בשמש.

--------------------

כיליין הפקעות Nephrolepis cordifolia
משפ' הרב־רגליים Polypodiaceae
זהו הנציג הנפוץ ביותר של הקבוצה הגדולה של ה שרכים - צמחים מחוסרי פרחים, המתרבים ע"י נבגים. בתנאי ארצנו אנו מרבים אותו ע"י השלוחות המרובות המפתפתחות סביבו.
שרך זה, כמו גם שרכים אחרים, יגדל בקלות ובלי טיפול מיוחד בתנאי צל שונים, אך לא כבד מדי.
לא נכונה הדעה, שהשרכים זקוקים לצל עמוק ורטיבות רבה. זה כנראה קשר־מחשבה עם היערות בחו"ל והשרכים בהם. יש לזכור, שכיליין הפקעות הנהו שרך המתאים לאזורנו, ואינו זהה עם השכן שנמצא בחו"ל !
רוב שורשי כיליין הפקעות מתפתחים בשטח העליון של הקרקע ולכן הוא מתאים לשתילה תחת עצים, ששם האדמה חדורה ברשת שורשים צפופה. השכן אפילו נהנה ממצב זה, היות שהוא זקוק למצע מאוורר יותר מכל צמח אחר. אפשר לראות אצלו שורשים עליונים על פני השטח. זה גם מלמד אותנו, שאין להעמיק יתר על המידה בזמן השתילה.
הזמן הטוב ביותר לשתילה - באביב ובסתיו. אפשר להשתמש בשתילים קטנים וגם גדולים, ואפילו גושים, אפשר להעביר שתילים גם במשך כל השנה, בזהירות, כמובן. גובה צמחים מבוגרים כחצי מטר.
השרך, כאמור, מתרבה מהשלוחות, ובתנאי מעבדה גם מנבגים. הצמחים מפתחים באדמה פקעות קטנות אוגרות מזון, ואלו מפתחות עיני־צמיחה בהיותן טמונות זמן ממושך באדמה. הפקעות אינן מתאימות לריבוי.
השרך מתאים לקישוט פינות קטנות בגן, ויפה גם כמישטח גבוה בחלקות יותר גדולות. במשך הזמן הוא יוצר גושים גדולים, אשר הולכים ומתרחבים בעזרת השלוחות המרובות.
* ראה מדור צמחי-קישוט.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי צל

עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים בעלי ירק קישוטי
קישוט בצמחים יבשים, ענפים ירוקים ופורחים, וכן פירות קישוטיים כתוספת לפרחים, כבש מקום נכבד בשיזור פרחים, בעיקר מאז 1966, כשחוות־נוי הכניסה ועודדה כמה גידולים חדשים או בלתי נפוצים, למטרת יצוא. אפשר להמליץ על שילוב גידולים אלה בין צמחי הנוי השונים בגן, לשם גיוון החומר לקישוט בבית, וגם כתוספת עניין בגן.


העלים מנוצים וקישוטיים, אך אינם משתמרים זמן רב . הצמח זקוק לחצי צל , גידולו נמשך כל השנה. בחורף זקוק הצמח להגנה מרוחות וגשמיים שאם לא כן עליו נשברים מצהיבים או מתייבשים
לכל צמח יש להקציב שטח ממחצית עד מטר מרובע אחד, כדי לאפשר לו מקום התפתחות לעתיד. הוא מצמיח שלוחות רבות קרוב לצמח האם, שקל לנתקן לשם רבוי. לכיליין פקעות מזון.
• ראה מדור צמחי צל.

* השמות הבוטניים של כליין הפקעות ועצבונית גדולת-העלים (ראה להלן) - הם על סמך הגדרתו של מר ר. אלסברג (ממשרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע)

 

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי קישוט - צמחים בעלי ירק קישוטי

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio