עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

יסמין רפואי גדול-פרחים
Jasminum officinale var. grandiflorum

(לא להחליף עם יסמין רפואי גדול-פרחים (Jasminum officiale var. grandiflorum)
הצמח הזה משמש כמטפס, בדרך־כלל, אך למעשה צורת גידולו חצי־שיחית. ללא תמיכה או ללא אפשרות טיפוס, הוא יתפתח לשיח עם ענפים שמוטים לצדדים.
הפרחים לבנים, בקבוצות, ובולטים מעל העלווה הדלילה, הם מופיעים במשך כל השנה. ריח הפרחים הוא מהריחות הנעימים ביותר, ולכן משמש הצמח לתעשיית בושם. אם אפשר בכלל להגדיר ריחות, הרי יטמין זה הוא בעל בושם מתוק לימוני.
הצמח לא מפונק, יכול לגדול ברוב התנאים, גם בשמש וחצי צל. בשמש ירבה פריחה, ובחצי-צל יפתח עלווה יותר עשירה ופחות פרחים.
דרישתו למים ולתנאי קרקע צנועה, ואפשר למצוא שיחי יסמין רפואי ליד מקומות נטושים, שאי־פעם נשתלו שם ואחר כך הם המשיכו לגדול ללא טיפול
לעתים נתקף היסמין ע"י זחלי עש היסמין המכרסמים את קצות הגידול הצעיר. גם אם לא מדבירים את המזיק, הצמח מתגבר אחרי פרק זמן על "גיזום" בלתי רצוי זה וממשיך להתפתח. כמובן, אין להזניח תופעה זו, כדי לא להפוך את היסמין לפונדקאי מסוכן לצמחים אחרים (זיתים, למשל).
בתור מטפס שייך היסמין הרפואי לצמחים בעלי עוצמת גידול בינונית, אינו תוקפני ומתאים לכיסוי או קישוט מקומות בשטח מוגבל, כ- 3 - 2 מטרים מרובעים, הוא מטפס בעזרת ענפים לופתים, לכן יש להתקין לו חוטים להיאחזותו. אם אין לו אפשרות לטפס, יתנוונו קצות הענפים הלופתים, ותתפתח הסתעפות רגילה של שיח, שענפיו שמוטים במקצת.
היסמין הרפואי אינו זקוק לגיזום או כל טיפול אחר. כשהגידול נעשה מסורבל אחרי שנים, אפשר לגוזמו באופן חזק, ובזה תתחדש צמיחה רעננה, ששוב תמשיך להתפתח למשך שנים רבות ללא התערבות הגנן. גיזום חזק כזה יש לבצע בתחילת הקיץ.
הריבוי - מייחורים עציים־למחצה.
הערה: יסמין גדול-פרחים בכיר J . mesnyi ( primu linum) - בעל הפריחה הצהובה, איננו ריחני.
ראה מדור צמחי קישוט


מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון

עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

ב. ענפים פורחים לקישוט
עם הגברת התודעה לשזירת פרחים, ולאו דווקא מחומר שיגרתי, גוברת ההתעניינות בצמחים שאפשר לקטוף מהם ענפים לקישוט לבית.
לענפים כאלה ערך קישוטי רב לתרבות הדירה, בייחוד בעונה ענייה מפרחים בגן. בין צמחי גן־הנוי מצויים רבים, שמהם אפשר לקטוף ענפים קישוטיים, ולהלן נסקור את החשובים שבהם.

יסמין זה יוצא דופן בין כל מיני היסמין. קודם כל אינו ריחני, ושנית אינו לא מטפס ולא שים, אלא מצמיח ענפים ארוכים, שמוטים מטה. אפשר לגדל את הצמח בתור מטפס רק אם קושרים אותו לגובה ומשם נותנים לו "לשמוט". ללא טיפול מיוחד הוא יכול לשמש צמח כיסוי, בעיקר מתאים למידרון רחב ידיים.
הפריחה צהובה, מרשימה מאוד, וחלה באביב המוקדם, לכל אורך הענפים. הפרחים נפתחים במים כשנקטפים בעודם סגורים, ובמצב פתוח נשארים בצורתם זמן ממושך, ואינם נושרים גם לאחר התייבשותם.
פרחים יבשים אלה מאבדים מעט מגונם החי, אך צורתם נשמרת. לא כן העלים הנושרים בזמן התייבשות הפרחים,
יסמין זה הוא בעל עוצמת גידול חזקה. אם יש צורך בגיזום, יש לבצעו מיד אחרי הפריחה, לקראת הקיץ, כדי לא להפריע להתפתחות ענפי פריחה עתידיים. הצמח חסון ברוב התנאים.
הריבוי קל – מייחורים.


מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי קישוט - ענפים פורחים לקישוט

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio