משפחה מישיים Cannabaceae

  European nettle tree, Mediterranean hackberry, lote tree, or honeyberry

עץ המיש הוא העץ הקדוש ביותר לאסלאם ונפוצו עליו אגדות רבות. לפי האמונה, עץ המיש הוא החזק ביותר לגירוש שדים וגם כפיס קטן ממנו יכול להגן על הנושא אותו באופן מוחלט מפני עין הרע, לכן נוהגים המוסלמים לתלות כפיס עץ קטן מהמיש על מיטת התינוק.

עץ המיש , הינו עץ יער גבוה ונשיר ממשפחת המישיים, המגיע לגובה של כעשרים מטרים. עליו המשוננים אינם סימטריים, צדם הימני שונה מזה השמאלי  . נמצא בחוות נוי

עוד סוגי מייש בחוות הנוי

celtis bungeana 

celtis australis 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio