There are no images in the gallery.

משפחת caesalpiniacea  כליליים

המינים של כסיה עונים יפה על הצורך בצמח שדרישותיו למים צנועות . הם עמידים בתנאי קיץ ארוך וחם ועשירים בפריחה במשך תקופה ארוכה . ריבוין של הכסיות מזרעים קל ביותר וגידולן בדרך כלל מהיר . צבע הפרחים בגוני צהוב וחניטת הזרעים בשפע.

בין הכסיות ישנן כאלה הנפוצות זמן רב , וכן ישנן גם חדשות שטרם מוכרות לקהל נרחב . כולן רגישות לקור חזק , בדרגות שונות וזקוקות למקום חם ופתוח לשמש . בגלל צמיחתן המהירה , רצוי לגדל את הכסיות מזרעים ישר במקום . בכל אופן , אין להחזיק שתלי כסיה זמן רב בעציצים ויש לשתול אותן בגיל צעיר . זריעת הכסיות ושתילתן באביב.

צמח עישבי נמוך עם ענפים משתרעים בגובה של כ 70 ס"מ לאורך . הפריחה העשירה בקצה הענף במשך כל הקיץ ועד לרדת הטמפרטורה

צמח זה מתאים כצמח כיסוי קצת מוגבה ומצויין להסתרת עצמים בולטים בשטח , כמו למשל מכסה של בור ביוב. כסיה זו היא הצנועה מכולם . בחורף ענפי הפריחה מתייבשים ויש לגוזמם באביב עם חידוש הצמיחה מבסיס הצמח

רות בנימין , מהנעשה בגינות הנוי , גן ונוף , יוני 1964

הערה- אני רוצה להדגיש שבכל הכסיות קיים חשש של קפיאה בחורף . כמו בשאר הצמחים הרגישים לקרה . אסור לגזום בחורף , גם אם חושבים שהצמח קפא , או קפא חלקית . יש לנהוג לפי ההוראות הנהוגות לגבי כל צמח שחושדים שקפא - לחכות עד לליבלוב , או היעדרו ולגזום רק עם ראשית הצמיחה החדשה מאוחר באביב

רות בנימין , על הכסיה 

מאמר שכתבה רות בשנת 1957 לגן ונוף

 

תמונות נוספות של כסיה

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio