Linaceae

פשתיים היא משפחה של צמחים בעלי פרחים, הכוללת בעיקר צמחים עשבוניים ולעיתים נדירות עצים. מרבית הסוגים במשפחה זו בעלי עלים פשוטים, הצומחים לסירוגין. המשפחה מכילה כ-250 מינים שונים, הפזורים בכל רחבי תבל. המינים נכללים בשמונה סוגים, מתוכם הגדול והבולט הוא הפשתה, המונה 180 עד 200 מיני פשתה. ויקיפדיה

Commelina coelestis קומלינה לופתת
Linum grandiflorum פישתה גדולת פרחים
Rhoeo discolor ריאו דו גוני
Setcreasia purpurea סטקריאסיה ארגמנית
tradescantia fluminensis var variegata היהודי הנודד השלוש גוני
Zebrina pendula זברינה משולשלת
Joomla SEF URLs by Artio