להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

עם הגברת התודעה לשזירת פרחים, ולאו דווקא מחומר שיגרתי, גוברת ההתעניינות בצמחים שאפשר לקטוף מהם ענפים לקישוט לבית.
לענפים כאלה ערך קישוטי רב לתרבות הדירה, בייחוד בעונה ענייה מפרחים בגן. בין צמחי גן־הנוי מצויים רבים, שמהם אפשר לקטוף ענפים קישוטיים, ולהלן נסקור את החשובים שבהם.

קורטדריה מכסיפה Cortaderia selloana
משפ' הדגניים Poaceae

הקישוט שמספק לנו הצמח הזה אמנם איננו ייפרי יבש", אלא תפרחת יבשה. את השרביטים יש לקטוף בתחילת פריחתם, שאם לא כן יתחילו להתפתח הזרעים (באופן בלתי בולט לעין), וכתוצאה מזה יתפזרו ויתעופפו לאחר הקטיף. דבר זה יגרום למיטרד רב ויגרע מההנאה מקישוט יפה זה.
במצב תקין, אחרי קטיף נכון, יחזיקו מעמד התפרחות היבשות לפחות חצי שנה.
* ראה מדור גדר חיה.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי קישוט - ענפים נושאי פרי קישוטי

 

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

קורטדריה מכסיפה (עשב פמפס) Cortaderia selloana
משפ' הדגניים Poaceae
צמח זה לא ידוע כגדר, אך כדאי לקחת פתרון זה בחשבון כשמעוניינים בגדר סמיכה ללא אפשרות מעבר. עם התפשטות לרוחב 5 - 3 מטרים לפחות, ובתנאי של אפשרות השקייה טובה בשנים הראשונות.
עלי הקורטדריה דקים וארוכים, שמוטים מטה לכל הצ רדים, עד נגיעתם בקרקע. הם חדים כסכינים, דקים, ופוצעים כל מי שמנסה לחדור ביניהם.
בסוף הקיץ מופיעה הפריחה האופיינית, בשרביטים גבו הים, כספיים, מאוד קישוטיים. גובהם יכול להגיע ל־54 מטרים ומלבד היותם יפים על השיח, הם משמשים נושא מבוקש מאוד לקישוט גם בארץ וגם בחו"ל.
יש לזכור, כי לאחר שגדל הצמח במשך כמה שנים, אין כל אפשרות לצמצם את ממדיו ע"י גיזום. התיקון היחיד האפשרי הוא בהורדת כל הנוף עד לפני לקרקע וע"י כך לחדש צמיחתו – אך זו תחזור כמובן להיקפה הקודם, עם הצמיחה הצעירה. פעולה זו, אם היא דרושה כתוצאה מהז נתה ממושכת, רצוי לעשותה בחורף.
הריבוי מחלוקה בחורף, או מזרעים.
ראהה מדור צמחי-קישוט.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק - גדר חיה - גדר חופשית

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio