There are no images in the gallery.

 עוד מאמר שכתבה רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים שאינם בררנים לגבי מידת הצל
הצמחים המתוארים להלן זקוקים להגנה מעטה, ובלבד שלא יעמדו בשמש מלאה במשך כל היום. בדרך כלל, הם יתפתחו יותר טוב באור מאשר בצל, אך אין להחליף את האור בשמש ישירה, בייחוד לא בשעות החמות.
נזכור גם מה שכבר ציינתי קודם ; ככל שהאיזור קריר יותר, יכול הצמח לסבול יותר שעות שמש. מכאן, שבתנאים מסויימים יגדלו צמחים מקבוצה זו גם בשמש.

קלרודנדרון מזהיר Clerodendron splendens
משפ' הוורבניים
זהו אחד המטפסים המרשימים. תפרחותיו שופעות בצבע אדום. הוא יכול לגדול בתנאי אור מלאים, אך לא בשמש מלאה
העלים אף הם יפים, גדולים ומבריקים. הפריחה חלה בסתיו, ובתנאים טובים מתחדשת באביב ולפעמים נמשכת גם בקיץ. הצמח רגיש לקור.
אופן היאחזותו – בעזרת ענפים לופתים, יכול להגיע לגובה רב, אך לא גדל מהר. הריבני מייחורים בערפל, וגם מנצרים.
נזכיר כאן כי צמח דומה לו, קלרודנדרון נאה ( C . speciosum ), תכונותיו שונות, בעיקר - שגידולו בשמש מלאה.

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק צמחי צל

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

קלרודנדרון חלק Clerodendron inerme
משפ' הוורבניים
צמח זה הוא אחד החסונים בכל התנאים, גם הקשים ביותר, ושומר על רעננותו בקביעות. כדי להחזיקו כגדר צריך לגזום אותו באופן כמעט תמידי. משום כך יש לשקול היטב אם יש אפשרות להשקיע את העבודה הרבה הדרושה בטיפול זה. הריבוי מייחורים. 0 ראה מדור צמחים ריחניים.


מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק - הגדר החיה

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio