אינדקס מאמר

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחי חוף הים
הגינה הקרובה לים מהווה בעיה מיוחדת מבחינת המיבחר המצומצם של צמחייה עמידה בתנאים הקשים באיזור זה. מי שגר קרוב לים צריך לדעת, שהוא משלם את המחיר עבור הנוף היפה והאווירה הטובה. הצלחת גינה באיזור זה קשה פי כמה מאשר בסביבה רגילה, וכרוכה במאמצים רבים.
רק ידיעה מראש על הצמחייה ה מ ת א י מ ה, מבטיחה התפתחות נאותה של הגינה בכלל. יש להתבסס על צמחים לא מפונקים ליצירת שלד גן ראשוני, בלי לבזבז זמן יקר ומאמצים לנסיונות עם צמחים בלתי מתאימים.

בעמוד הבא - רשימת הצמחים המופיעים בפרק 

רשימת הצמחים בפרק חוף הים
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
arctotheca calendula ארקטותקה משוננת ציפורני חתול חוות נוי 1970 חוף הים מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
arctotis hybrida אוזן הדוב בת כלאיים לבן כספי חורף חוף הים מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
arctotis stoechadifolia אוזן הדוב האפריקאית לבן כספי חורף חוות נוי חד שנתי חוף הים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Atriplex halimus מלוח קיפח חוף הים Amaranthaceae סלקיים {קישור}
Atriplex nummularia מלוח המטבעות חוף הים Amaranthaceae סלקיים {קישור}
Carpobrotus aequilateralis צלקנית שוות עלים פריחה ורודה , עמיד , חוף הים , כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
carpobrutus edulis צלקנית נאכלת פריחה ורודה , עמיד , חוף הים , כיסוי aizoaceae חיעדים {קישור}
Cassia corymbosa כסיה סוככנית,רבת פרחים צהוב סתיו בחוות הנוי 396 שיח , חוף הים caesalpiniacea כליליים {קישור}
coridothymus capitatus קורנית מקורקפת בחוות הנוי רשימת ה500 מסלעה , חוף הים , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
crithmum maritimum קריתמון ימי לבן צהוב תחילת הקיץ חוף הים רשימת ה500 כיסוי חוף הים בתי קברות Apiaceae סוככיים {קישור}
elaeagnus angustifolia עץ השמן המכסיף / יצהרון מכסיף לגידול חופשי חוות הנוי גדר חיה , נשיר , חוף הים Elaeagnaceae יצהרוניים {קישור}
elaeagnus pungens עץ השמן הנקוד בחוות הנוי שיח , חוף הים , פריחה ריחנית elaeagnaceae יצהרונים {קישור}
kleinia repens קלייניה זוחלת אפור רשימת ה500 מגווני עלים , חוף הים , מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
Lagunaria patersonia לגונריית פטרסון וורוד בחוות הנוי 178,453 עצים , חוף הים malvaceae חלמיתיים {קישור}
lavandula officinalis אזוביון רפואי אביב בחוות הנוי מגווני עלים חוף הים בתי קברות מסלעה עלווה ריחנית labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
leonotis leonurus אוזן הארי קיץ , צמח חסכוני במ חוות הנוי חוף הים ,ריח,רב שנתיים Lamiales שפתניים {קישור}
Limonium arborescens עדעד עצי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
Limonium globulariaefolium עדעד עלה-גלובולריה כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
limonium perezii עדעד קנרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתי , חוף הים plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
limonium sinuatum עדעד כחול אלמוות כחול לבן ורוד צהוב ח חד שנתי , חוף הים , קש plumbaginaceae עפרתיים {קישור}
Limonium tataricum עדעד טטרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
nerium oleander nanum הרדוף הנחלים ננסי בחוות הנוי חוף הים גדר חיה apocynaceae הרדופיים {קישור}
oenothera drummondii נר הלילה החופי צהבהב כל הקיץ חוף הים , מסלעה Onagraceae נר הלילה {קישור}
santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית צהוב אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי חוף הים בתי קברות מסלעה מגווני עלים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
senecio cineraria סביון מלבין בחוות הנוי חוף הים , מסלעה , עלים מגוונים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
thevetia peruviana תבטיה הרדופית חזות חופשית שיח , בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , חוף הים apocynaceae הרדופיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

Joomla SEF URLs by Artio