אינדקס מאמר

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

צמחים לבריכות נוי
בזמן האחרון גוברת ההתעניינות בבריכות נוי בגנים, וכ תוצאה מכך שואלים מה אפשר לשתול בתוכן. לפני שנמליץ על צמחים מתאימים, נבהיר קודם מה התנאים הדרושים להתפתחותם הנאותה של צמחי מים. מיקום הבריכה כמו ביחס לכל צמחי הנוי, נודעת גם כאן חשיבות ממדרגה ראשונה למידת האור והצל. צמחי המים הפורחים זקוקים למקום גידול בשמש מלאה.

רשימת הצמחים בפרק גדר חיה
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
iris pseudacorus אירוס ענף בחוות הנוי צמח מים גיאופיט iridaceae אירוסיים {קישור}
nymphaea alba נימפיאה לבנה בחוות הנוי צמח מים nymphaeaceae נופריים {קישור}
Eichhornia crassipes איכהורניה ע.עוקץ-יקינתון המים צמח מים Pontederiaceae הפונטדריים {קישור}
xanthosoma violaceum קסנתוסומה סגולה עלים סגולים צמחי צל בריכות מים Araceae לופיים {קישור}
Typha angustata סוף מצוי בחוות הנוי צמח מים typhaceae סופיים {קישור}
pteris longifolia אברה ארוכת עלים צמחי צל צמח מים Pteridaceae אברתיים {קישור}
Jussiaea repens מדד זוחל צמח מים Onagraceae נר הליה {קישור}
Anacharis (Elodea) densa אנכריס צפוף - אלודיאה צפופה צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
lemna minor עדשת-המים הזעירה צמח מים Lemnoideae עדשת המים {קישור}
cyperus גומא זניח הרבה מים צמח מים Cyperaceae גומאיים {קישור}
Lythrum שנית צמח מים Lythraceae כופריים {קישור}
Mentha נענע צמח מים ריחני Lamiaceae שפתניים {קישור}
Nelumbo nucifera נלומבו נאה צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
Pistia stratiotes פיסטיה צפה - חסת־המים צמח מים Araceae לופיים {קישור}
potamogeton נהרונית צמח מים Potamogetonaceae הנהרוניתיים {קישור}
Alisma lanceolatum כף הצפרדע האיזמלנית צמח מים Alismataceae כף הצפרדע {קישור}
Marsilia diffusa מרסיליה זוחלת צמח מים Marsileaceae מרסיליים {קישור}
Butomus umbellatus בוציץ סוככני צמח מים Butomaceae בוציציים {קישור}
Nuphar luteum נופר צהוב צמח מים Nymphaeaceae נופריים {קישור}
Vallisneria spiralis וליסנריה סלילנית צמח מים Hydrocharitaceae מימוניים {קישור}
Ceratophyllum demersum קרנן טבוע צמח מים Ceratophyllaceae קרנניים {קישור}
Ranunculus aquatilis נורית המים צמח מים Ranunculaceae נוריתיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

Joomla SEF URLs by Artio