אינדקס מאמר

להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

החוש הטבעי ל"פרטיות" מעורר בנו רצון לשתול גדר מיה סביב החצר או הגינה. כדי שגדר כזו תתקיים לאורך ימים, יש לברר, בראש ובראשונה, כמה שאלות עקרוניות הקשורות בתפקיד הגדר. נוסף על כך חשוב מאוד להכיר היטב את תכונות הצמח שרוצים לשנתלו למטרה זו. השאלות העיקריות הן :

רשימת הצמחים בפרק גדר חיה
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
adhatoda vasica אדטודה לבנה לבנה בחוות הנוי שיח חופשי acanthaceae קוציציים {קישור}
cortaderia sellowna קורטדריה מכסיפה בחוות הנוי קישוט , גדר חיה gramineae poaceae דגניים {קישור}
dodonaea viscosa דודוניאה דביקה טוב לגיזום מגווני עלים גדר חיה Sapindaceae סבוניים {קישור}
duranta repens alba דורנטה לבנה שיח Verbenaceae וורבניים {קישור}
duranta repens Variegata דורנטה מצויה מגוון בחוות הנוי גדר חיה , מגווני עלים verbenaceae ורבניים {קישור}
eugenia uniflora איגניה חד פרחית / איגנית הפיטנ טוב לגיזום לבן שיח , מאכל {קישור}
Feijoa sellowiana פג'ואה תרבותית רשימת ה500 שיח myrtaceae הדסיים {קישור}
hibiscus rosa sinensis היביסקוס סיני מגוון בחוות הנוי 525,527 צמחי צל חלמתיים malvaceae {קישור}
hibiscus sanguineus היבסקוס אדום רגיש לקור בחוות הנוי מגווני עלים חלמתיים malvaceae {קישור}
leptospermum laevigatum לפטוספרמון חלק לבן אביב קיץ בחוות הנוי שיח myrtaceae הדסיים {קישור}
ligustrum japonicum ליגוסטרום יפני בחוות הנוי 24 שיח,עצים לא גבוהים זיתיים {קישור}
ligustrum lucidum ליגוסטרום מבריק לבן קיץ שיח oleaceae זיתיים {קישור}
ligustrum ovalifolium ליגוסטרום ביצני בחוות הנוי שיח oleaceae זיתיים {קישור}
ligustrum ovalifolium var ליגוסטרום ביצני מגוון בחוות הנוי שיח , מגווני עלים oleaceae זיתיים {קישור}
malvaviscus arboreus דבוקית מעוצה בחוות הנוי שיח malvaceae חלמיתיים {קישור}
myoporum acuminatum מיופורון מחודד לבן אביב בחוות הנוי 486 שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
Myoporum brachycarpum מיופורון קצר הפרי לבן אביב בחוות הנוי 486 שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
Myoporum laetum מיופורון מזהיר לבן אביב בחוות הנוי 486 שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
myoporum parvifolium מיופורון קטן עלים לבן אביב בחוות הנוי 486 מסלעה שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
nerium oleander nanum הרדוף הנחלים ננסי בחוות הנוי חוף הים גדר חיה apocynaceae הרדופיים {קישור}
pittosporum philyraeoides פיטוספורום בר-זיתי לבן צהבהב אביב בחוות הנוי רשימת ה500 עצים לא גבוהים pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Pittosporum tobira פיטוספורום יפני לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 צל , קישוט pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Pittosporum tobira variegatum פיטוספורום יפני מגוון לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , צמחי צל pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
Pittosporum undulatum פיטוספורום גלוני לבן קרם בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , עצים לא גבוהים , פריחה ריחנית , צמחי צל pittosporaceae פיטוספוריים {קישור}
rhamnus alaternus אשחר רחב עלים לגידול חופשי שיח Rhamnaceae אשחריים {קישור}
thevetia peruviana תבטיה הרדופית חזות חופשית שיח , בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , חוף הים apocynaceae הרדופיים {קישור}
thuja orientalis תויה מזרחית טוב לגיזום בחוות הנוי 196 רשימת ה500 עצים בתי קברות cupressaceae ברושיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

Joomla SEF URLs by Artio