myrtaceae  הדסיים

מוצא אוסטרליה

 עץ שכבר המלצתי עליו פעמים אחדות. דומה בדרישותיו לקליסטמון אבל צורתו כמו ערבת בכות , מלבד היותו ירוק עד . בתחילת הקיץ מתכסה בפרחים לבנים קטנים כעין מחרוזות לאורך כל הענפים . עונת הפריחה קצרה אבל מאוד חיננית 

האגוניס אינו בררן ביחס לתנאים , ומלבד יופיו בתור עץ בודד או קבוצה מתאים מאוד לפינות זיכרון או בתי קברות בענפיו דמויי הערבה 

הריבוי מזרעים

רות בנימין , ארכיון , יולי 1969

 

אגונית גמישה Agonis flexuosa
משפ' ההדסיים myrtaceae  
עץ דומה בדרישותיו לקליסטמון, אבל צורתו כמו ערבת בכות, מלבד היותו ירוק-עד. בתחילת הקיץ מתכסה בפרחים קטנים לבנים, כעין מחרוזות, לאורך כל הענפים. עונת הפריחה קצרה, אך לפרחים חן מיוחד.
האגוניס איננו ברבן לתנאים. מלבד יופיו בתור עץ בודד או בקבוצה, הוא מתאים מאוד לפינת זיכרון ובתי קברות בענפיו דמויי-הערבה. הריבוי – מזרעים.
• ראה מדור בתי קברות

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון הפרק - עצים לא גבוהים

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio