להלן עוד פרק מתוך סיפרה של רות בנימין ז"ל , ממייסדות תחום הגינון בישראל ומי שהובילה וניהלה את חוות הנוי במשך שנים רבות הכתוב מטה הוא מפרי עטה , ציטוט מלא . שגיאות ניסוח או בוטניות הם במקור , או לפי המידע שהיה קיים בזמנה ( א.ב.)

האופייני לצמחים שאנו קוראים "רב־שנתיים" הוא בזה שהם פורחים עפי"ר בשנה הראשונה לשתילתם, ואילו בשנה השניה יש לחדשם ע"י גיזום, ואז שוב יתחדש גידולם מחלקם התת-קרקעי, ופריחתם תופיע מחדש באותה העונה כמו אשתקד. הכוונה היא, א"כ לא באופן מילולי לצמח שיחי שנים רבות", שכן זה היה כולל את רוב הצמחייה: עצים, שיחים, מטפסים וכו' – אלא למונח גנני לאותה קבוצת צמחים המכונים Perennials באנגלית, או Stauden בגרמנית.
יש ביניהם בעלי צורות שונות – גבוהים ונמוכים, ולהם גם עונות שונות של פריחה. גם הגדרת המונח היא במסגרת חופשית וישנם צמחים אחרים המהווים טיפוסי ביניים - אך לעומת יתר הסוגים הגננים, כמו עצים, שיחים ומטפסים, הם מהווים קבוצה נפרדת ואופיינית. הקירבה הגננית היא לצמחי-כיסוי ובני־שים, ולפעמים קשה לקבוע באופן ברור איזה צמח אפשר לשייך ל"רב־שנתיים' ואיזה לייבני-שיח".
היות שהמונח איננו מדעי, אל לנו לראות במסגרות אלו יותר מאשר שם־דבר לצורך עבודתנו הגננית.

רשימת הצמחים בפרק רב שנתיים
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
Achillea filipendula אכליאה קיפחת בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
aster novae angliae אסתר אנגליה-החדשה סגול ארגמן סתיו בחוות הנוי שיח רב שנתי מורכבים compositae asteraceae {קישור}
baptisia australis בפטיסיה דרומית כחול קיץ רב שנתיים Faboideae פרפרניים {קישור}
Chrysanthemum leucanththemum חרצית לבנת פרחים קיץ לבן רב שנתי compositae מורכבים {קישור}
coreopsis grandiflora קוריאופסיס גדול פרחים צהוב קיץ רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Echinacea (Rudbeckia) purpurea קיפודנית (רודבקיה) ארגמנית ורוד-ארגמן קיץ רב שנתי Asteraceae מורכבים {קישור}
felicia amelloides פליציה שיחית כחול צהוב רב שנתיים , צל asteraceae מורכבים {קישור}
gaura lindheimeri גאורה קיפחת לבן קיץ רב שנתי , מסלעה Onagraceae נר הלילה {קישור}
Haworthia fasciata הווארטייה מפוספסת אדום אביב רב שנתי Asphodelaceae עיריתיים {קישור}
helenium autumnale הלניון סתוי צהוב קיץ מאיטליה רב שנתיים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
helianthus decapetalus חמנית רב שנתית זהוב , בולט מאוד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
heliopsis scabra הליופסיס חד צהוב קיץ רב שנתיים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
hemerocallis SPP המרוקליס שונים בחוות הנוי רב שנתי liliaceae שושניים {קישור}
kniphofia hybrida קניפהופיה כלאיים קיץ צהוב כתום בחוות הנוי מסלעה , רב שנתי Asphodelaceae עיריתיים {קישור}
leonotis leonurus אוזן הארי קיץ , צמח חסכוני במ חוות הנוי חוף הים ,ריח,רב שנתיים Lamiales שפתניים {קישור}
Limonium globulariaefolium עדעד עלה-גלובולריה כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
limonium perezii עדעד קנרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתי , חוף הים plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
Limonium tataricum עדעד טטרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
physostegia virginiana עב גביע וירג'יני ורוד,לבן קיץ בחוות הנוי רב שנתי שפתניים / lamiaceae {קישור}
platycodon grandiflorum ענבל גדול-פרחים כחול,ורוד קיץ סתיו רב שנתי campanulaceae פעמוניתיים {קישור}
polygonum capitatum ארכובית קרקפתית בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה polygonaceae ארכוביתיים {קישור}
rudbeckia bicolor רודבקיה דו-גונית צהוב כתום בחוות הנוי חד שנתי רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Rudbeckia laciniata רודבקיה שסועה צהוב כתום בחוות הנוי רב שנתי חד שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Rudbeckia speciosa רודבקיה נאה צהוב כתום בחוות הנוי רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
salvia azurea מרווה תכולה ורוד לבן סגול סתי בחוות הנוי רב שנתי Labiatae / Lamiaceae שפתניים {קישור}
Salvia farinacea מרווה קמחית תכלת בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Salvia greggii מרווה גרג אדום שונים אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Salvia leucantha מרווה צחורה ורוד לבן סגול סתי בחוות הנוי רב שנתי Labiatae / Lamiaceae שפתניים {קישור}
santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית צהוב אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי חוף הים בתי קברות מסלעה מגווני עלים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
solidago canadensis מטה-זהב קנדי צהוב סוף הקיץ בחוות הנוי רב שנתי compositae asteraceae מורכבים {קישור}
tulbaghia cepacea טולבגיה חריפה לילך רוב השנה בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה liliaceae שושניים {קישור}
vinca rosea וינקה ורודה וורוד במשך כל חייה רב שנתי apocynaceae הרדופיים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח


תפקיד הרב-שנתיים בגן
הצמחים הרב־שנתיים ממלאים תפקיד מיוחד בגן הודות לתכונתם לפתח פריחה בולטת, כבר זמן קצר לאחר שתילתם, בדרך כלל עוד בשנתם הראשונה, ולעתים יותר בחוקות בשנה השנייה, לכל המאוחר. מסיבה זו הם מתאימים ביותר למתן אפקט צמחי-קישוטי תוך זמן קצר, יחסית. תכונה נוספת של הרב־שנתיים היא בכך, שהם אינם מעמיקים שורש, ולכן בעת הצורך, כעבור מספר שנים, קל להוציאם, ולהעבירם למקום אחר בגינה.
תפקיד שני של הרב־שנתיים הוא במסגרת התיכנון : בגלל ממדיהם המצומצמים הם מתאימים לשתילה בשולי הגידו לים האחרים, לצידי שבילים, לפני רקע של שיחים גבוהים, וכמרכיב צבעוני בין צמחי-הכיסוי. כמו-כן, הודות לפריחתם הבולטת הם משמשים הדגשת צבע בקרבת צמחים שונים אחרים, שעיקר יופיים הוא בעלווה הקישוטית שלהם בלבד.
הרב־שנתיים הם בדרך כלל צמחים נוחים ביחס להסתג לותם לתנאים שונים, ואינם סובלים מהתחרות עם שורשי צמחים שכנים. התנאי החשוב ביותר להצלחתם הוא בהת חשבות עם דרישתם למידת האור הדרושה להתפתחותם.
כמו כל צמח אחר, כן גם הצמח הרב־שנתי – אם זקוק הוא לאור מלא, לא יצליח בתנאי צל ולהיפך.
בתוכנית השתילה יש לשקול היטב מידת התפשטות הצמח, ולהקציב לו מראש מקום מחייה די צורכו. צפיפות יתר תגרום במשך זמן קצר לצורה משובשת ולניוון הפריחה, נוסף לעבודה רבה ומיותרת - מדילול ועד עקירה - ושוב לא נהנה מהתכונות החיוביות, שלשמן נשתלו הצמחים.


ריבוי הרב־שנתיים
רוב הרב־שנתיים ריבויים קל ונוח בדרך הווגטטיבית. בדרך כלל ריבוי מיני (ע"י זרעים) לא יתן את התוצאות הרצויות של אותו מין וזן, אם מעוניינים שיהיה דומה בדיוק לצמח האם.
הרב־שנתיים האופייניים מצמיחים נצרים לקראת השנה השנייה לגידולם. חלקם יוצאים מצוואר השורש, וחלקם מהחלק התת-קרקעי של צמח האם, קרוב לגבעול או במר חק־מה ממנו.
בדרך-כלל מוצאים באביב מספר רב של שתילים צעירים כאלה סביב לצמח. אלה, אחרי ניתוקם מצמח האם, מתאי מים להעברה ושתילה במקום חדש. כל שתיל כזה מהווה צמח עצמאי, שיתן את פריחתו לרוב עוד באותה השנה שנשתל,
צמחים, שצמיחת הנצרים החדשים שלהם צפופה מאוד, חייבים לשתול מחדש כל שנה, למשל : חרצית עלה־תות (ייכריזנתימה"), מטה־זהב (סולידגו) וכו', ואילו צמחים שריבוי נצריהם מצומצם, ובעיקר לא קרוב מאוד לצמח האם, אפשר להסתפק בהעברתם מדי 4 - 3 שנים. נצרים שמופיעים במרחק מה מצמח האם, אפשר להוציא ללא כל פגיעה בשתיל המקורי - ולעומת זאת, אם הם מופיעים קרוב מאוד, יש להוציא באת חפירה את כל הגוש, כולל את צמח האם, ורק אז לפרקו ולחלקו ליחידות שתילה.
העתקת נצרים ופירוק גושים לשם ריבוי ייעשו בסוף החורף, או באביב המוקדם, אז מוציאים מהאדמה את כל הגוש, הכולל את צמח האם (שנשתל בשנה הקודמת) ביחד עם הנצרים שצמחו מהחלק התת-קרקעי של הצמח, או מצוואר השורש, בכמות קטנה או רבה - לפי תכונות כל מין ומין. להלן, מנתקים נצרים אלו ע"י תלישה קלה, וכל אחד מהם משמש שתיל עצמאי לשתילה חדשה. ניתוק זה, עיין תלישה, מבטיח הפרדה במקום החלש ביותר של חיבור הנצר עם צמח האם וע"י כך - גרימת פצע מינימלי, מה שאין כן אם חותכים בסכין, מזמרה או את. את צמח האם מסלקים מהשטח ומשמידים.
אין להשתמש לשתילה חדשה בקבוצת נצרים, אפילו אם הם צמחו קרובים מאוד אחד לשני, כמו כן אין ילדללי גוש קיים ע"י הוצאת אי-אלו נצרים בלבד מהאמצע. מוטב אז לדחות את כל החלוקה לעוד שנה – בייחוד במקרה שצמחי האם לא הצמיח נצרים רבים בשנה הראשונה.
רצוי – אם תוכנית הגן מאפשרת זאת - לעבור למקום חדש עם הנצרים בשתילה המחודשת, ולא לחזור לאותו מקום בדיוק, משם הם הוצאו.
אותם צמחים שלא ניתנים לריבוי ע"י חלוקה, אפשר לרבות באופן ריבוי המתאים לכל מין ומין, כפי שמתואר להלן, ליד כל צמח. לרוב מרבים את הצמחים האלה ע''י ייחורים עשביים, עם תשומת לב לעונה המתאימה, ואז אין צורך בחיסול צמח האם.
צמחים משתרעים המשתרשים במשך כל תקופת גידולם, אינם דורשים, כמובן, כל פעולה מיוחדת, מלבד ניתוק החלק המושרש ושתילתו מחדש, כשאת צמח האם משאירים במקום, למען ימשיך לגדול עד שיתחיל להראות סימני ניוון, לפעמים רק אחרי שנים רבות .
מכל מקום, אין להרבות ע"י חלוקה צמח אשר אינו מצמים נצרים, כפי שמתואר לעיל, (למשל: לא יימחלקים" צמחי אוזן־הדוב Arctotis, כפי שגננים רבים מנסים לעשות, עם תוצאות מאכזבות !).
הצמחים המובאים בדפים הבאים מסווגים לפי תכונותיהם הבולטות ומבחינת שימושם הגנני הלכה למעשה.


מתוך הצמח הנכון במקום הנכון מאת רות בנימין-פרק רב שנתיים

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio