אל כבוד שר החקלאות מר יאיר שמיר

פנייה אישית - אתר המורשת ההיסטורית חוות נוי

שמי אריאל בנימין , אזרח מן השורה . אימי , רות בנימין ז"ל ניהלה את חוות נוי כעובדת של משרד החקלאות שנים רבות .

לאור היכרותי האישית עם המורשת של המקום , אני אוסף קרוב ל 10 שנים מאמרים , כתובות , ראיונות עם אנשים שונים , תמונות וכל מה שקשור למורשת המקום. הקמתי אתר אינטרנט שבו אני מפרסם את ממצאי.

 מדובר באתר מורשת היסטורי , שתוכנן כבר בשנות הארבעים , והיה הבסיס לכל ענף הנוי הפרטי, הציבורי,  ולענפי חקלאות  בישראל , ויש בו כאלפיים צמחיים ייחודים , מבנים וציוד משנות הארבעים והחמישים הראויים לשימור.

אני מאוד מוטרד מהעובדות המתגלות לי בפרסומים ובמעשים הקשורים למשרד החקלאות בעניין חוות נוי - כשבסוף כל אלו יוזנח , ייובש ויישכח אתר מורשת זה מעיני הציבור .

בהתאם לכך אני מבקש מכבוד השר , כאדם שגדל על ערכי מורשת להתפנות לנושא חשוב זה .

 

מספר עובדות אמת -

א. בכתבה שפורסמה בעיתון הארץ ב 12/2012 מצוטט משרד החקלאות להלן - "בתחילת החודש הנוכחי, סוכם בישיבה משותפת עם נציגי מדרשת רופין על תוכנית עקרונית לגבולות החווה שאינם כוללים את שטח המשתלה הצמוד אליה", אומר המשרד, "הגבולות ייקבעו בצורה מוסכמת על ידי מודד מוסכם של הדיור הממשלתי. עם השבת החווה למשרד החקלאות, תתוכנן הקמת משתלה בעבור הגן, בגבולות השטח הקיים ובהתאם לצרכים שייקבעו על ידי המשרד"

בית המשפט אף נדרש לציטוט זה בדיוניו.

 ב.ביקשתי  על פי חוק חופש המידע לקבל מידע על הסכמים הקשורים לעניינים שבין משרד החקלאות ובין מדרשת רופין בנושא חוות הנוי. מר אילן ישראל השיב בכתב כי ההסכם היחידי הוא זה שנחתם עם ארגון הגננים ב 1984

- למרות שבדיון בבית המשפט ב 25/12/2012 טען מר אוהד דגמי כי הייתה פגישה וסוכם על חילופי שטחים עם מדרשת רופין

 ג. בהמשך להסכם עם רופין שהיה או לא היה וגם כפי שנאמר בכתבה בעיתון הארץ , ובהמשך להנחיית בית המשפט הגיע מר ישראל גלון , ומודד רשמי מטעם המשרד לשרטט את גבולות המשתלה . מדידה זו כללה כ 6 דונם של המשתלה ההיסטורית .  

 ד. המפה הסופית שהוגשה לבית המשפט לאישור -ושנציג הפרקליטות לא התנגד לה !! - גדלה מסיבה לא ברורה ל 13 דונם שאינם רק המשתלה , אלא חלקים נרחבים מהגן הבוטני שבהם מבנים וצמחייה משנות והחמישים.

 אני מבקש לקבל תשובה רשמית לשאלות אלו

1. בית המשפט בפסק דין מיום 25/12/2012 הטיל על משרד החקלאות לשרטט את שטח המשתלה למעט שטח הגן הבוטני - איך הפכו 6 דונם ששורטטו על ידי נציג משרד החקלאות , מודד מוסמך של המשתלה ונציג ארגון הגננים  ל 15 דונם הכוללים חלקים מהגן הבוטני .?

 

2. ידוע כי היה משא ומתן מתקדם בין משרד החקלאות לבין אירגון הגננים על תיפעול הגן , וכן הוסכם על חילופי שטחים כפי שהוצהר על ידו לבית המשפט - מדוע כל אלו לא באו לידי ביטוי בדיון ובפסק דין . על פניו נראה שמשרד החקלאות מושך את ידיו מחוות הנוי , וזה הרושם שנוצר מדבריו של נציג הפרקליטות בדיון המסכם .

אני מבקש לדעת מכבוד השר האם נכונה הסברה העולה מכך שמשרד החקלאות אינו מעוניין יותר בהחזקת הגן הבוטני חוות נוי ?

 

3. הגן הוכר כגן בוטני ברשומות משרד החקלאות . אני מבקש לדעת מהם הצעדים אותו  מתכונן המשרד לנקוט בכדי לאפשר כניסה חופשית של הציבור לגן החל מנובמבר 2013

 

בברכה

אריאל בנימין

055-8807223

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

החרוב 37 תד 372 פרדסיה מיקוד 42815

 מכתב זה נשלח אל :

שר החקלאות מר יאיר שמיר    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מנכל משרד החקלאות מר רמי כהן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חכ דב חנין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חכ נחמן שי  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אירגון אדם טבע ודין יונתן הראל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אביב שמיידר עיתון הארץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Pin It
Joomla SEF URLs by Artio