צמחי המסלעה 
המסלעה היא צורה גננית שמרכיביה הם הסלע והצמח. שני מרכיבים אלה, הדומם (אבנים) והצמחי החי, כל אחד בעל ביטוי עצמאי שלו, משתלבים במסלעה לאחדות קומפו זיציונית מרשימה. צמחיית המסלעה מורכבת מסוגי צמחים שונים, וביניהם בעלי אופי גידול שונה: כאלה היוצרים גוש צפוף ואחרים המשתרעים - צמודים לגמרי לקרקע, או עולים קצת לגובה.
לפני שנסקור כל קבוצה וקבוצה לחוד, נעמוד על תנאי הגידול המשותפים להן וכן על התכונות הדרושות, אשר מסגלות צמחים מסויימים להתאים למסלעה. עוד נזכיר כאן, כי שאלת שמש או חצי-צל קובעת גם בצמחייה זו, כמו לגבי כל צמחייה אחרת.
מה נדרש מצמח, כדי שיהיה מתאים למסלעה, מלבד
הערך הקישוטי המצוי בעלוותו או (וגם) בפרחיו ? 1. גידול אטי, או לפחות בינוני, לא חזק. 2. דרישות צנועות לגבי השקייה. 3. הזדקקות מינימלית לטיפולים, בעיקר לגיזום. 4. גובה מוגבל - לפי תוכנית המסלעה.
למסלעה קטנה רצויים צמחים נמוכים ככל האפשר, לעומת מסלעה גדולה, שבה יש מקום פה ושם לגידול צמחים קצת יותר גבוהים.
אפשר לחלק את הצמחייה המתאימה למסלעה לקבוצות העיקריות הללו:
א. צמחים משתרעים - זוהי הקבוצה הפרר בלמטית ביותר, כי אנו מעוניינים מצד אחד בצמח המכסה את הרווחים בין האבנים, ומצד שני אסור שיכסה יותר מדי.
בין הצמחים המשתרעים יש כאלו הצמודים לקרקע לגמרי, ואחרים שגידולם מתרומם מעט. אלה האחרונים – קשה ביותר לשמור על צורתם ויש לבחור בכובד ראש רק צמח
מתאים ביותר.
ב. צמחים היוצרים גושים צפופים  -
אלה הם למעשה האידיאליים לתפקיד המסלעה.
ג. צמחים בעלי גידול חופשי, כולל רב שנתיים (ראה מדור ייצמחים רב שנתיים'), וכן צמחים בודדים, מעט יותר גבוהים, בעיקר לשם הדגשת נקודות מוקד בתוך שטח המסלעה. צמחים אלה חייבים להיות בעלי צורת גידול מעניינת במיוחד.
ד. צמחים בשרניים (סוקולנטים)
בכל אחת מארבע הקבוצות העיקריות האלו יש, כמובן, תת־חלוקה לשמש ולחצי צל.

רשימת הצמחים בפרק צמחי המסלעה
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח
Achillea filipendula אכליאה קיפחת בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
agapanthus africanus אגפנתוס אפריקאי כחול תכלת לבן קיץ בחוות הנוי גיאופיט , מסלעה liliaceae שושניים {קישור}
ajuga reptans חד שפה זוחלת אביב כחול מסלעה , כיסוי , צמחי צל שפתניים lamiaceae {קישור}
alternanthera bettzickiana ביצן רחב עלים מסלעה , מגווני עלים Amaranthaceae ירבוזיים {קישור}
arctotheca calendula ארקטותקה משוננת ציפורני חתול חוות נוי 1970 חוף הים מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
arctotis hybrida אוזן הדוב בת כלאיים לבן כספי חורף חוף הים מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
artemisia schmidtiana לענה ננסית מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
centranthus ruber חד-אבקן אדום כמעט כל השנה ורוד מסלעה Valerianaceae וולריניים {קישור}
coridothymus capitatus קורנית מקורקפת בחוות הנוי רשימת ה500 מסלעה , חוף הים , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
dorotheanthus bellidiformis דורותית חיננית אהל חד שנתי ורוד,סגול, חורף חד שנתי כיסוי מסלעה Aizoaceae חיעדים {קישור}
duchesnea indica דוכסניה הודית צהוב צמחי צל , מסלעה Rosoideae ורדיים {קישור}
Euonymus japonicus פילכון יפני קטן עלים אדום וורוד בתי קברות מסלעה צל celastraceaa קלסטריים {קישור}
euphorbia-milii חלבלוב מילי עמיד בקור נשיר פורח סוקולנטים בתי קברות מסלעה euphorbiaceae חלבלוביים {קישור}
festuca ovina בן אפר מכחיל קיץ ירקרק מסלעה Poaceae דגניים {קישור}
gaura lindheimeri גאורה קיפחת לבן קיץ רב שנתי , מסלעה Onagraceae נר הלילה {קישור}
gypsophila repens גיפסנית זוחלת קיץ לבןורוד מסלעה Caryophyllaceae ציפורניים {קישור}
kalanchoe blossfeldiana ניצנית אדומה לבן חורף סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריים {קישור}
Kalanchoe marmorata ניצנית משוישת לבן חורף סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריים {קישור}
kleinia repens קלייניה זוחלת אפור רשימת ה500 מגווני עלים , חוף הים , מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
kniphofia hybrida קניפהופיה כלאיים קיץ צהוב כתום בחוות הנוי מסלעה , רב שנתי Asphodelaceae עיריתיים {קישור}
lampranthus aurantiacus נציץ כתם בחוות הנוי סוקולנט , מסלעה aizoacea חיעדיים {קישור}
lantana montevidensis לנטנה עדינה לילכית כל השנה לילך סגול בחוות הנוי מסלעה ריח שיח verbenaceae ורבניים {קישור}
lavandula officinalis אזוביון רפואי אביב בחוות הנוי מגווני עלים חוף הים בתי קברות מסלעה עלווה ריחנית labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
Limonium globulariaefolium עדעד עלה-גלובולריה כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
Limonium tataricum עדעד טטרי כחול חורף עד קיץ בחוות הנוי רב שנתיים , חוף הים , מסלעה plumbaginaceae עפריתיים {קישור}
mesembryanthemum אהל מינים שונים ורוד,סגול, חורף מסלעה Aizoaceae חיעדים {קישור}
myoporum parvifolium מיופורון קטן עלים לבן אביב בחוות הנוי 486 מסלעה שיח myoporaceae מיאופוריים {קישור}
oenothera drummondii נר הלילה החופי צהבהב כל הקיץ חוף הים , מסלעה Onagraceae נר הלילה {קישור}
othonnopsis cheirifolia אותונית צהובה קיץ צהוב מסלעה Asteraceae מורכבים {קישור}
pelargonium capitatum פלרגוניום מקורקף ורוד אדום כל השנה מסלעה , בתי קברות Geraniaceae גרניים {קישור}
Pelargonium graveolens פלרגוניום חריף מסלעה , מגווני עלים , תבלין Geraniaceae גרניים {קישור}
pelargonium peltatum פלרגוניום תריסני שיח בתי קברות מסלעה Geraniaceae גרניים {קישור}
polygonum capitatum ארכובית קרקפתית בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה polygonaceae ארכוביתיים {קישור}
rosmarinus officinalis רוסמרין רפואי בחוות הנוי רשימת ה500 שיח , בתי קברות , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
russelia equisetiformis רוסליה שבטית כל השנה אדום מסלעה Scrophulariaceae הלועניתיים {קישור}
ruta bracteosa פיגם מצוי צהוב אביב כיסוי , מסלעה , עלווה ריחנית , תבלין Rutaceae פיגמיים {קישור}
Salvia farinacea מרווה קמחית תכלת בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה labiatae lamiaceae שפתניים {קישור}
santolina chamaecyparissus סנטולינה ננסית צהוב אביב קיץ בחוות הנוי רב שנתי חוף הים בתי קברות מסלעה מגווני עלים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Sedum rubrotinctum צורית מאדימה בחוות הנוי רשימת ה500 סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריתיים {קישור}
sedum SPP צורית סוגים בחוות הנוי סוקולנטים , מסלעה crassulaceae טבוריתיים {קישור}
senecio cineraria סביון מלבין בחוות הנוי חוף הים , מסלעה , עלים מגוונים compositae asteraceae מורכבים {קישור}
Stapelia gigantea סטפליה ענקית בעיקר קיץ ארגמן ורוד מסלעה Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
Stapelia grandiflora סטפליה גדולת פרחים בעיקר קיץ ארגמן ורוד מסלעה Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
Stapelia variegata סטפליה מגוונת בעיקר קיץ ארגמן ורוד מסלעה Asclepiadaceae אסקלפיים {קישור}
thymus serpyllum קורנית זוחלת ורוד סגול מסלעה , עלווה ריחנית Lamiaceae שפתניים {קישור}
thymus vulgaris קורנית מצויה ורוד אביב קיץ עלווה ריחנית , מסלעה , תבלין Lamiaceae שפתניים {קישור}
tulbaghia cepacea טולבגיה חריפה לילך רוב השנה בחוות הנוי רב שנתי , מסלעה liliaceae שושניים {קישור}
verbena hybrida ורבנה הכלאיים לבן, ורוד , אדום קיץ מסלעה Verbenaceae ורבניים {קישור}
vinca major וינקה גדולה בחוות הנוי צמחי צל , מסלעה , מגווני עלים apocynaceae הרדופיים {קישור}
vittadinia australis וטדיניה אוסטרלית בחוות הנוי מסלעה compositae asteraceae מורכבים {קישור}
latin name שם עיברי צילום פריחה תצפית תגית מדור משפחה דף צמח

השקייה
רצוי לנקוט בעיקרון של מיעוט השקייה, דבר המתאים לאופי המסלעה וגם העוזר למנוע התפרצויות צמיחה מופרזות, שכתוצאה מהן יידרשו גיזומים מיותרים. צימצום בהשקייה גם יעצור (במידת-מה) צמיחת עשבים רעים.
במסלעה גדולה רצוי למקם יחד קבוצות צמחים בעלי דרישות דומות למים ולהשקותם בהתאם לזה – למשל, צמחים בשרניים לחוד ובחבי־עלים לחוד. השקייה מבוקרת של צמחים השתולים במסלעה באופן זה, כדאי לבצע ע'יי שיטת הטיפטוף. השקייה כזאת לא רק מועילה בזה שהיא חוסכת מים, אלא אף תביא לתוצאות טובות יותר בהתפת חות הצמחים, אשר ייהנו מהתנאים המתאימים להם, במקום לסבול מחסור או עודף מים.
מירווחי שתילה
לעניין זה נודעת חשיבות ממדרגה ראשונה, ואפשר להגיד שהוא קובע את הצלחת התוכנית. יש לברר מראש באופן יסודי את ממדי הצמח המיועד לשתילה, ולא להסתפק במחשבה שייאפשר עוד אחר־כך לדלל ולעקור צמחים". הצמחים מתפתחים בהתאם למרחב המחייה המוקצב להם, בייחוד אלה הגדלים לאט, אשר צורתם האינדיווידואלית חשובה לנו, כמו במקרה זה של מסלעה. גם בשתילה של קבוצה גדולה מאותו הצמח יש לחשב בדיוק את המקום שכל צמח דורש עד להתפתחותו האופטימלית, ולא למהר לכסות את השטח בזמן הקצר ביותר ע"י שתילה צפופה.
אם אין רוצים להשאיר שטח ריק בין הצמחים עד שיתחב בו באופן סופי, מסיבת המראה או מסיבת דיכוי עשבי-בר - אפשר לפתור בעיה זו ע"י שתילת חד-שנתיים מתאימים. במקרה זה בוחרים, כמובן, במינים נמוכים בעלי גידול צפוף, עד כמה שאפשר, שיתאימו לאופי הכללי של המסלעה, אפשר גם להשתמש למטרה זו באחדים מצמחי הבצל, בתנאי שאפ שר להשתלט על התרבותם בעתיד, כשכבר לא יישאר להם מקום פנוי.
מקומות גישה
תיכנון מבחינה אסתטית דורש מרחקים נאותים בין הצמחים, כדי להבליט את אופיו ויופיו של כל צמח או כל קבוצה, או כל עצם דומם המשתלב במסלעה, כמו אבנים , פסלים, ועוד. זה תפקידו של המתכנן ולא ניכנס כאן לשטח עבודתו ויצירתו.
על הגנן לדאוג לכך שמלבד המרחק החזותי תינתן לו האפשרות המעשית לנוע באופן נוח בין הצמחים לשם טיפול, כגון : עיבוד, ניכוש, גיזום – גם כאשר הצמחים יתפתחו ויכסו את המקום המיועד להם. יש לכך פיתרונות שונים ויש לברר זאת עם המתכנן, שהוא מסוגל לראות מראש איך ייראה הרכב הצמחים בשטח בעתיד.
טיפול בצמחים
למרות שאנו שואפים לצמחים הדורשים מינימום של טיפול – שאם לא כן לא יתאימו כלל לשילובם בתוכניות המסלעה - הרי שבמוקדם או במאוחר יידרש טיפול כלשהו. ידוע, שאף צמח לא נשאר במצב סטאטי ומטבעו מתפתח הוא משנה לשנה, כמו כל יצור חי (דבר שהמתכננים לפעמים שוכחים). כל צמח זקוק לתקופה מסויימת, פחות או יותר ארוכה, כדי להגיע לממדיו האופטימליים, ומכאן והלאה עשוי הוא להתפתח מעל ומעבר למידה שהוקצבה לו בתוכנית.
כאן תפקיד הגנן לשמור על גודלו המתאים ולצמצם את
התפשטותו למידה הרצויה, מבלי לפגום בצורתו ובהתפת חותו הבריאה. מטרה זו משיגים ע"י גיזומים זהירים בזמן הנכון, ולשם כך צריך להכיר היטב את תכונת כל צמח וצמח. אסור לתת לשתיל להתפתח מעל למידה ואחר־כך בבת־אחת לגזום חזק. דבר זה, קודם כל, פוגם בצורה (מסלעה אינה גדר חיה !). ונוסף על כך, זה ממריץ לצמיחה מזורזת כתגובה על הגיזום החזק. העיקרון של גיזום מתאים הוא – לבצע אותו ב אמצע תקופת גידולו של הצמח, ולא לקראת עונת הצימוח. התוצאה הרצויה של גיזום בזמן הנכון היא: מראה נאה של הצמח גם מייד אחרי גיזום, וכן החלשת  מה של הגידול, דבר שאיננו מזיק לו, היות שהוא נעשה בתקופה של צימוח פעיל. הבסיס של טיפול זה הוא מיעוט בהשקייה, דבר המצמצם את עוצמת גידול הצמח, מבלי לפגוע בבריאותו. שטות היא להרבות במים ואחר כך לגזום את הצימוח החזק שהמרצנו; בכך לא רק שאנו מוסיפים עבודה מיותרת, אלא גם גורמים לצמח לנצל מלאי מזון ושוב לבזבזו – כבר מבלי להזכיר שיבוש בצורת המסלעה.
גיזום זה, שהסברתי לעיל, תפקידו להגביל גידול בלתי רצוי של הצמחים מבחינת מידותיהם, וזה בתנאי, שמראש נשתלו במירווחים נכונים. ככלל, יש להעדיף צמחים שגידולם איטי, אפילו יארך הזמן עד שימלאו את המקום המוקצב להם בתוכנית. צמחים כאלה ידרשו פחות גיזום במרוצת השנים עקב גידולם האיטי, ובעתיד ניווכח שהם שומרים על צורתם הנאה, בלי צורך בתיקונים למשך שנים רבות. הנתו נים האלה אינם מתייחסים לגיזום הדרוש לשם הסרת תפרחות גבולות, או לגיזום הכרחי כתוצאה מענפים פגועים מכל סיבה שהיא (נזקי קור, מחלות, מזיקים). מכאן גם מובן, שרצוי להימנע מצמחים שאמנם פורחים יפה, אבל מתמלאים בהמשך הזמן בקמל וביובש, או בפרחים ופירות מכערים.
אם חשובים לנו כתמי צבע של פריחה תקופתית, יש לזכור את העבודה הדרושה בסוף הפריחה, ולקבוע גידולים אלה לקצות המסלעה, עם מקומות גישה נוחים.
על המסלעה היעילה, מבחינת מיעוט בטיפול, להיות מבוססת בעיקר על צמחים בעלי עלווה יפה וצורת גידול נאות, ומשחק גוני הצבע ביניהם. בתיכנון נכון - פחות חשובים כאן צבעי הפר־ חים, שתפקידם להוסיף פה ושם מוקד מעניין בלבד.
זיבול
כמו מהשקייה מופרזת יש גם להימנע, בדרך כלל, מתוספת זיבול (ודישון), אשר עשויה להמריץ צמיחה בלתי דרושה. באדמה מוכנה היטב מראש, עם בחירת צמחים מתאימים ומירווחי שתילה נכונים, אין בדרך כלל כל צורך בזיבולים נוספים.
להלן תיאור הצמחים הבאים בחשבון לשתילה במסלעה.

 

מתוך ספרה של רות בנימין - הצמח הנכון במקום הנכון - פרק המסלעה

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio