הכנסת

الكنيست

חבר הכנסת ד"ר דב חנין عضو الكنيست د.دوف حنين

כנסת ישראל , ירושלים 95919 / الكنيست، القدس 95919

972-2-6408126/7  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עמ' 1 מתוך 1

31 ביוני 0231

לכבוד שר החקלאות ופיתוח הכפר

ח"כ יאיר שמיר

שלום רב,

הנדון: התערבותך למניעת פינוי או פינוי חלקי של הגן הבוטני בעמק חפר

הגן הבוטני בעמק חפר )"חוות הנוי"( נמצא בסכנת פינוי והריסה עקב מכירת הקרקע עליו הוא יושב ליזמי נדל"ן. לחווה זו חשיבות היסטורית, חינוכית, סביבתית ותיירותית. בחוות הנוי כ-0,522 מיני צמחים, בהם פרחים, שיחים ובעיקר עצים, חלקם נדירים. מתקיימות במקום הדרכות לתלמידים, אנשי מקצוע ופעילויות גינון תרפי לאזרחים וותיקים.

אמנם הבעלות על הקרקע היא של מנהל מקרקעי ישראל אך ממ"י נחשב בעבר לשלוחה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד העביר את השטח לטיפול של הארגון לגננות ונוף. בנוסף, תשובת משרד החקלאות מה 0- ביולי 0230 לפנייתי, הכירה  בסמכות המשרד לטיפול בנושא. כך נכתב: ב- 05 ליוני 0230 כבוד השופט אורן שוורץ פסק כי "שטח המשתלה )השטח

המסחרי( יפונה בתוך 6 חודשים לרבות תשתיות ופינוי כביש הגישה. ביחס לגן הבוטני תנתן לצדדים ובעיקר למינהל משרד החקלאות והמדרשה להשלים את הדין והדברים ביניהם..... גבול שטח המשתלה והגן הבוטני יקבע על ידי משרד

החקלאות אשר ימציא לבית המשפט, באמצעות הפרקליטות, עד לא יאוחר מיום 3 תשריט מדידה. כבוד השופט ציין כי אם לא יושלם בהצלחה המו"מ מול ... 30 רופין על חילופי שטחים המאבק הבא יהא על הגן הבוטני. לדבריו, המחוקק לא הבהיר כלל בחוק מהו מעמדו של הגן הבוטני, ונראה כי מדובר בהכרזה הצהרתית גריידא עם נפקות עיקרית ביחס לקבלת כספים ממשרד החקלאות.

כבוד השופט סבור, שכדי יהא שמשרד החקלאות יבחן בבוא העת האם ברצונו ליצור תוכן אופרטיבי בעניין זה" כלומר, מן התשובה עולה כי לשר החקלאות הסמכות לקבוע מעמד של גן בוטני שאינה רק לשם קבלת כספים ממשרד החקלאות אלא לשם שימור ופיתוח ובכך לשמר את חוות הנוי. בנוסף, לשר יש סמכות לדון עם המדרשה ועם ממ"י בנוגע לגבולות וגודל שטח חוות הנוי. בהקשר זה יודגש כי בשטח המשתלה המיועד לפינוי קיימים:

צמחים בני 62 שנה שאין כמותם בארץ. לאחר הפינוי עצים אלו יכרתו. 

מתקני ריבוי צמחים מהתקופה החלוצית וצריף ראשונים. המתקנים והצריף יכולים  לשמש כמוזיאון מורשת ולימוד חוויתי וסביבתי של תהליכים כמו הדברה ביולוגית ושימור מינים נכחדים של צמחים.

יתר על כן, המשתלה משמשת כמקור הכנסה לצורך עלויות תחזוקת הגן הבוטני. 

לאור כל זאת אבקש כי תפעל ככל יכולתך לשימור חוות הנוי כולל שטח המשתלה וברצוני לדעת היכן עומדים הדיונים או ההחלטות כרגע בנוגע לגודל ומיקום שטח חוות הנוי שישאר בידי ארגון הגננות והנוף.

בברכה,

ח"כ ד"ר דב חנין

עוד בנושאי פעילות ציבורית לטובת הגן

{phocagallery view=category|categoryid=64|limitstart=0|limitcount=4|imageordering=9}

 

 

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio