מכתב של רות בנימין לראש מועצת עמק חפר - מר בן צבי בשנת 1962

פעולות בחוות—נוי      1960-62                                                                                                   1.12.62

  1. 1. חליפת זרעים עם חו"ל.

החוה התחילה בחליפה זרעים עם חו"ל בשנת 1955.
המטרה היא לקבל צמחים חדשים מחו"ל ע"פ הזמנת זרעים שיטתית, ובדרך של חליפין. כתוצאה מתקבלים מדי שנה מינים רבים וחשובים של צמחים ללא כל תשלום מעל מחיר הבולים, נוסף לקשרים חשובים שנוצרים בדרך זו .

הזרעים המובאים ארצה עוברים בקורת ואשור קודם ע"י "הגנת הצומח" כדי למנוע יבוא צמח בלתי רצוי לחקלאות.

הזרעים המוצעים לחו"ל הקרובים בקטלוג הנשלח מדי שנה לכל הכתובות של גנים בוטניים, אוניברסיטאות וכו' שאנחנו אתם בקשר. הם בחלק גדול צמחי בר, או צמחים המענינים כשהם מה"ארץ הקדושה", וכן צמחי נוי יפים ונפוצים בגני הארץ. רובם נאספים באוסף של חוות-נוי, אבל אנו גם נעזרים ע"י גננים בהשגת זרעים נדירים הנדרשים לפעמים במיוחד.

הקטלוג הנשלח לחו"ל מכיל כ 200 פריטים.
הוא נשלה לב 200 כתובות, ב 25 ארצות, ביניהם: יפן, קניה, דרום-אפריקה, ארגנטינה, הודו, ספרד, ארצות אירופה ועוד. בשנתיים האחרונות נוספו לנו כתובות מענינות בעיקר ע"י ביקורים של מומחים ומשתלמים מחו"ל, שמספרם הולך וגדל. כל מבקר הרואה את האוסף בחוות-נוי, באופן טבעי מתענין אם אפשר להשיג משהו, ומקבל מאתנו קטלוג כזה. התוצאה במקרים רבים חלופים לשני כוונים. כל משלוח זרעים היוצא מחוות-נוי, עובר בקורת ומקבל תעודת בריאות ע"י הגנת הצומח.

הארצות שאנו מזמינים מהם זרעים, הם כל אותן הכתובות המבקשים מאתנו זרעים, או עומדים אתנו בקשר כלשהו .הכתובות הם לרוב אוניברסיטאות גנים בוטנים לאומיים או של עיריות, וגם גננים פרטיים. ישנם מקרים בודדים על מתנות על רקע סנטימנטלי: מי שרוצה לשלוח זרעים לזכר מישהו, או סתם לעזור "ליפות את ארץ הקודש".

בדרך כלל האקלום של זרעים עדיף על אקלום של צמחים, גם מבחינה פיזיולוגית, וגם מבחינה מעשית בקשר לכמות. בחוה ישנם כל הסדורים המקצועיים לגדול הזרעים מחו"ל, ופעמים רבות מוסרים מסיבה זו לחווה זרעים חדשים לגידול גם ממוסדות אחרים בארץ שאין להם אותו הנסיון והסדורים.

  1. 2. אקלום האינטרודוקציות.

כתוצאה מהזרעים המגיעים מחו"ל מגדלים בחוה צמחים חדשים. המטרה להביא לגננות הנוי בארץ אותם צמחי הנוי החסרים, לפי התיעצות עם ארגון הגננים וגופים שונים אחרים המקורבים לגננות, כמו אדריכלי גנים, שתלנים ועוד. ידוע לנו כי חסרים צמחים לאזורים החמים של הארץ, צמחים שיסתפקו במעט מים, צמחים שיכולים לגדול באדמה מלוחה, עצי צל בעלי פריחה יפה, ועוד.

מכל הצמחים חדשים נעשה ברור בכוונים אלו, חוץ מזה שהוזמנו מהתחלה לפי תכונות אלו, במידה וזה ניתן היה.

הצמחים החדשים נשתלים קודם כל בין יתר צמחי האוסף בחות-נוי , עד למצב גדולם המאפשר תצפיות יותר מפורטות , כמו זמני פריחה, אופן הרבוי וכו'. כשיש רבוי מצמחים אלו, הם נמסרים במספרים מקבילים ל"נקודות תצפית".

ישנם בארץ 20 נקודות תצפית, בכל האזורים שנקבעו בשיתוף עם ארגון הגננים . מטרת נקודות התצפית היא ללמוד באופן יותר מפורט לאיזה איזורים מתאימים הצמחים החדשים – ובזמן יותר או מאוחר לשמש מקור לחומר רבוי והפצה.

נקודות התצפית פועלות בהתנדבות. ברובם הם גננים ותיקים שמכירים בערך הפעולה הזו והעומדים אתנו בקשר שנים רבות. הם מקבלים אצלנו החומר ללא תשלום ומתחייבים להפיץ אותו בהמשך הזמן לגנני הסביבה , וכמובן למסור לנו כל אינפורמציה נדרשת לתצפיות.

בשנתיים האחרונות הובאו זרעים כדלקמן: אנגליה, ארה"ב, אטליה צרפת, אוסטריה, קנאדה, שודיה , ספרד, שויצריה, אוסטרליה, הולנד, יפן, ציילון, בריסל, רוסיה, הואי,. ס"ה 1500 מיני זרעים.

ואילו כמה מהאינטרודוקציות שהתבלטו לטובה והגיעו להפצה:

                 1. המרוקליס Hemerocallis -          זנים חדשים של רבשנתיים הידועים בהתאמתם החיובית לתנאים שלנו, נוסף לזה קלים לגדול ורבוי. מקור הצמחים מהולנד.

                2.דשא Zoysia -                             זן חדש שנמצא אחרי חיפושים רבים לדשא טוב ויותר חזק מאלו שנמצאים בארץ עד כה. מקור הדשא הזה מארה"ב, והוא כבר                                                                         עבר  את ביקורת נקודות התצפית, ונמצא כמתאים, והתחלנו להפיצו .

  1.     שיח גבוה או עץ קטן Bolosanthus  -  מקור מספרד. עץ ירוק-עד עם פריחה נהדרת בקיץ, דורש מעט מים ומתאים לאזור חם.
  2. נסיונות רבוי

ישנם צמחים המהווים בעיה ברבוים, ומסבה זו אינם נמצאים בכמויות הדרושות במחזור השווק. בחות נוי עורכים נסיונות רבוי בצמחים אלו במטרה להגיע לרבוי גם יעיל וגם זול שיאפשר לשתלנים לגדל צמחים אלו. הסיבה ברבוי הקשה יכולה להיות או מבחינה פיזיולוגיה, למשל אם צמח מסוים אינו חונט זרעים באקלים השונה - או מבחינה מקצועית , למשל אם השתלן עושה את הרבוי בעונה בלתי נכונה או בצורת רבוי מוטעית.

נוסף לכך נמצאים אצלנו אותם הצמחים החדשים שכלל לא ידוע רבויים , כי בספרות מתוארים רק התנאים של מקור הצמח , ולפעמים גם זה לא.

במשך השנים האחרונות ערכנו שורת נסיונות שיטתיים כדי לקבוע פתרונות אפשריים . סדר הנסיונות היה כדילקמן:

א)  חזרת נסיון מדי חודש.

ב) 3 אופני ריבוי

ג) שיטות מצע שונים

הנסיונות נערכו על 20 המינים היותר חשובים מבין הצמחים המאוקלמים, ומלבד זאת על כמה גדולים "ותיקים" בארץ, שהיו ידועים עד כה כ"קשיי רבוי", ביניהם צמחי בר.

כתוצאה מנסיונות אלו יכולנו למסור לגננים ושתלנים פתרונות על רבוי, והיום נמצאים צמחים רבים חדשים במעגל השווק ביניהם:

Viburnum japonicum מורן יפני, Holmskioldia sanguinea, thunbergia grandiflora תונברגיה גדולת פרחים

הנסיונות האלו נערכים בבית פלסטיק של החווה שהותקן במיוחד למטרה זו, עם ציוד שהובא מאנגליה, בשיטת רבוי בערפל, שגם מדבר זה יכולנו ללמד את השתלנים בשיטות החדשות המקובלות בחו"ל.

האוסף בחות נוי

החוה מיצגת את כל צמחי נוי המצויים בארץ, השיחים, מטפסים, עצים וכו' המטרה היא . היא לשמש לגנן ולשתלן מדריך ומורה דרך בהכרת הצמחים שהוא צריך להשתמש בהם בעבודתו.

הצמחים שתולים לא לפי סדר בוטני כי המטרה היא לא גן בוטני אלא אוסף למודי ומעשי לאנשי עבודה במקצוע הגננות. מכל מין ומין. שתול בדרך כלל אכסמפלאר אחד לפי חלוקת גננית, ז.א. שיחים לחוד, מטפסים לחוד, עצים לחוד, וכו'.

בתוך האוסף הזה שתולים צמחי האינטרודוקציות, כדי לאפשר השואה ותצפיות בתנאים המצויים .

הגן כולל בערך 2000 סוגים ומינים, מלבד זנים של אוספים כמו חרציות, פלרגוניום אסתר רבשנתי וכו'.

נשתלו במשך השנתים האחרונות וקרוב ל 100 מינים חדשים, ובחלקם הם צמחים חדשים ממשלוחי הזרעים מחו"ל.

רוב השטח של ה 50 דונם תפוס עכשיו באוסף , ומקומות שתילה נוספים מתפנים רק איפה שצמחים קודמים יוצאים כתוצאה מעקירה או דילול .

האוסף של צמחיה זו ממלא חוץ מתפקיד למוד והדרכה גם תפקיד של הספקת חמר רבוי לנסיונות, נקודות תצפית וגדול שתילים להפצה. עם הגברת פעילות לקראת יצוא גדל ערך האוסף גם בקשר לכך. כל חומר רבוי והצעות לשתילים נלקח מהצמחים של האוסף , וכשבאים אורחים מחו"ל, הם רואים בעין "קטלוג חי" של הצמחים בארץ, בחות נוי .

יצוא וקשרים מיוחדים עם חו"ל

בשנת 1962 נעשו הפעולות הראשונות שבהמשך הזמן יביאו ליצוא צמחי נוי. הוכן קטלוג של שורת צמחים מענינים שנשלח לכתובות רבות בחו"ל. החומר המוצא הוא : יחורים מושרשים של "צמחים אכסוטיים "

המטרה היא ליצא מאותם צמחי נוי אשר בארץ קל וזול לגדל ואילו בחו"ל הם מהוים חדוש בתור "צמחי בית נדירים".

ידוע לנו מדוגמאות בספרות וממקורות אחרים שהשוק של צמחי בית בחו"ל הולך וגדל. ומחפשים בו את החדש והנדיר . חלק גדול מהצמחיה שלנו יכולה להתאים למסגרת זו.

באנו בקשר ממשי עם כמה פירמות גדולות בחו"ל, מהם באטליה והולנד. נשלחו כמה משלוחים נסיוניים שהביאו אחריהם פניות נוספות.

נוסף ליצוא ממש קבלנו כמה פניות מענינות שכוונו לחות נוי. פניה אחת מאוניברסיטה ביפן שמתכננת גן תנכ"י ראשון במינו ביפן. לאחר פניות לאנגליה לגן בוטני KEW הופנו אלינו וקיבלו עזרה ממשית של זרעים, ועכשיו נשלח גם שתילים. קבלנו מכתבים נלהבים משם ורכשנו כבוד רב לשם ישראל.

פניה אחרת שמשפחה פרטית בארה"ב שפנתה ישר למר בן גוריון בבקשה לספק לה זרעים מ ה"ארץ הקדושה", גם זה הופנה אלינו, סיפקנו לה את מבוקשיה והיא מלאת תודה והערכה .

כנסיות נוצריות ובתי כנסת יהודיים הפונים לעזרה על מנת להקים גנים עם צמחי תנ"ך, אנחנו בקשר אתם , שולחים חמר ואינפורמציה, ומקבלים תשובות יפות .

אלו רק דוגמאות בודדות מחליפת מכתבים, שבהזדמנות אשמח לשלוח העתקים לעיון .

 

קשרים עם מוסדות בארץ

הקשר העיקרי של החוה הוא עם ארגון הגננים, יחד אתם מבררים חלק גדול מהפעולות המקצועיות לפי הכוונים שהגננות בארץ דורשת זאת.

יחד עם ארגון הגננים מתארגנים קורסים וימי עיון שברוב המקרים מהקיימים בשטח של חוות נוי איפה שהלמודים הם מעשיים ביותר ישר לנושא.

החוה עוזרת בצורה מעשית בתערוכות גנניות של עיריות, ע"י הדרכה מקצועית וגם בחמר של צמחים מיוחדים .

החוה מפרסמת מדי חדש ידיעות וסקירות מקצועיות בירחון של ארגון הגננים "גן ונוף". שם מובאות לידיעת הגננים תוצאות של נסיונות, תצפית על צמחים חדשים ועוד.

החוה עומדת בקשר עם האוניברסיטה של ת"א וירושלים, המכון לחקר הנגב ויתר מוסדות הקרובים לבעיות הצמח והגננות. יש חליפין עם מוסדות אלו של חמר וידיעות, ובדרך כלל מכל אלו מוסרים לחות נוי חמר רבוי של צמחים חדשים וזרעים כי ידוע שבחות נוי ישנם התנאים המתאימים והנסיון המקצועי.

התקופה אחרי אפריל 1962

לאחר צמצום התקציב והמצב הבלתי ידוע החוה נראית מוזנחת ורוב הפעולות מתבצעות לא בקצב הרצוי ועם הפרעות רבות.

באותו הזמן ממשיכים להביא תיירים ומבקרים לחוה, ומתקיימים הלאה קורסים שלומדים בחוה, וזה מקלקל את השם הטוב שהשגנו במשך 13 שנה למשרד החקלאות בשטח המסוים שאנו מטפלים בו.

הצטבר בחוה רכוש רב והושקעו כספים רבים תוך תקופה זו והוקמו ערכים מקצועיים שאינם קיימים במקום אחר בארץ . יש למצוא דרך להמשיך בעבודה סדירה בחוות נוי.

 

 

רות בנימין

מרכזת חוות נוי

 

מאז כתיבת הדוח עובדה תוכנית לניסוים השקאה בצמחי הנוי

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio