שם לטיניArtemisia Schmidtiana
שם בעבריתלענה ננסית
פריחה
מקורבחוות הנוי
הערות
צורת חייםעצים
שם משפחה בלטיניתcupressaceae
שם משפחהברושיים
אודותהדף בכתיבה
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.ginatnoy.co.il/images/hava/Artemisia

 

Pin It