הדפסה

שם לטיניAloe Distans
שם בעבריתאלוי מרחק
פריחהשונים קיץ
מקור
הערותלצל חלקי מקום קריר
צורת חייםרב שנתיים
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים