שם לטיניAglaonema 'Compact Maria'
שם בעבריתאגלאונמה מריה קומפקט
פריחהלבן או ורוד אביב קיץ
מקור
הערותעלווה ירוקה או צבעונית
צורת חייםעצים
שם משפחה בלטינית
שם משפחה
אודות
תמונות שצולמו בחוות הנוי לאורך השנים 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.ginatnoy.co.il/images/hava/Aglaonema

 

Pin It